Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 1 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu (tiết 7)

Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 1 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu (tiết 7)

. Mục tiêu:

a) Kiến thức

- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên tục số và so sánh các số hữu tỉ.

b) Kĩ năng

- Học sinh biết biễu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ

c) Thái độ

- Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, chính xác.

 

doc 4 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 300Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 1 - Bài 1: Tập hợp Q các số hữu (tiết 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
Tiết: 1 
Ngày dạy:17/8/2009
1. Mục tiêu:
a) Kiến thức
- Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên tục số và so sánh các số hữu tỉ.
b) Kĩ năng
- Học sinh biết biễu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ
c) Thái độ
- Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, chính xác.
2. Chuẩn bị
GV:SGK, SGV, SBT, bảng phụ, thước thẳng có chia khoảng 
HS:Bảng nhóm, thước thẳng có chia khoảng, ôn tập các kiến thức về số
3. Phương pháp:
Phương pháp gợi mở vấn đáp, giải quyết vấn đề và hợp tác trong nhóm nhỏ
4. Tiến trình:
4.1 Ổn định 
- Kiểm diện học sinh, kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
4.2 Sửa bài tập cũ:
GV: Giới thiệu chương trình đại số 7
4.3 Giảng bài mới
Hoạt động của giái viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1:
I: Số hữu tỉ
GV:Em hãy viết các số sau thành những phân số bằng nó: 5;-1,5;0;;
HS:
;
;
GV: ở lớp 6 ta đã biết các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó gọi là số hữu tỉ
GV: Vậy các số 5;-1,5;0;; là các số hữu tỉ
GV:Thế nào là số hữu tỉ
HS:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
* Số hữu tỉ có dạng ()
GV:Giới thiệu kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ
Kí hiệu: Tập hợp các số hữu tỉ là Q
GV:Yêu cầu HS làm ?1
HS:lên bảng thực hiện
?1 Ta có 
Các số trên điều là các số hữu tỉ(theo định nghĩa)
GV:Gọi HS trả lời ?2
HS:Đứng tại chỗ trả lời
?2 Với 
Hoạt động 2:
II: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
GV:Yêu cầu HS lên bảng làm ?3
HS:Lên bảng trình bày
?3
GV:Tương tự như số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số
HS:Đọc ví dụ 1 SGK 
GV:Thực hiện trên bảng
Ví dụ: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
GV:Hướng dẫn HS thực hiện ví dụ 2.
HS:Viết dưới dạng phân số có mẫu dương
Ví dụ 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên tục số
GV:Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần
HS:Chia làm 3 phần
HS:lên bảng trình bày 
GV:Trên trục số , điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x
Hoạt động 3:
III: So sánh hai số hữu tỉ
GV:Hướng dẫn HS làm ?4
?4
Muốm so sánh hai phân số ta làm như
thế nào
HS:Ta viết các phân số dưới dạng cùng mẫu dương rồ so sánh tử với nhau
HS:Thực hiện ?4
 vì –10 > –12 nên hay 
GV:Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào
HS:Ta viết các phân số dưới dạng cùng mẫu dương rồi so sánh tử với nhau
*Để so sánh hai số hữu tỉ
- Viết các phân số dưới dạng cùng mẫu dương
- So sánh hai phân số đó
GV:Yêu cầu HS so sánh
a) -0,6 và ; b) và 0 : và 0
Ví dụ: so sánh hai số hữu tỉ
a) -0,6 và ta có 
vì – 6 < – 5 nên hay -0,6 <
b) 0
GV:Cho HS làm ?5 
?5 
Số hữu tỉ dương là : 
Số hữu tỉ âm là:
Số hữu tỉ không dương, cũng không âm là
4.4 Củng cố:
GV:Đưa bảng phụ có câu hỏi yêu cầu HS trả lời
Thế nào là số hữu tỉ, cho ví dụ
Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nà
HS:Trả lời 
GV:Cho HS làm tập sau theo nhóm 
*Cho hai số hữu tỉ –0,75 và 
a)So sánh hai số đó 
b)Biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số và
*Bài tập
a)
nêu nhận xét về vị trí hai số đó đối với nhau và đối với 0
b)
 ở bên trái trên trục số 
 ở bên trái điểm 0; ở bên phải điểm 0
4. 5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
-Học bài:
Định nghĩa số hữu tỉ
Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
So sánh hai số hữu tỉ
BTVN:3,4,5/SGK/8 ; 1,3,4,8/SBT/3,4
Ôn tập: Quy tắc cộng, trừ phân số, Quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế	
5. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1.doc