Giáo án môn Hình học 7 năm 2006 - Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)

Giáo án môn Hình học 7 năm 2006 - Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)

 I. MỤC TIÊU:

 - Hệ thống toàn bộ kiến thức của chương I

 - Vẽ hình thành thạo

 - Vận dụng các tính chất, định lý đã học vào chứng minh toán.

 II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

  THẦY: Thước thẳng, eke,

  TRÒ: Giấy trong, eke, thước, dụng cụ học tập, - Ôn kiến thức ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 486Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 7 năm 2006 - Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt)
TÊN BÀI DẠY :
Tiết thứ: 15
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
	I. MỤC TIÊU:	
	- Hệ thống toàn bộ kiến thức của chương I 
	- Vẽ hình thành thạo 
	- Vận dụng các tính chất, định lý đã học vào chứng minh toán.
	II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
	² THẦY: Thước thẳng, eke,
	² TRÒ: Giấy trong, eke, thước, dụng cụ học tập, - Ôn kiến thức ở nhà.
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Ổn định:
	2. Kiểm tra bài cũ:
a 
b 
c 
	Nhìn hình vẽ rồi phát biểu định lý và ghi giả thiết, kết luận của định lý đó.
	3. Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
O 
3 
1 
- Định lý là gì?
- Muốn chứng minh định lý cần có những bước nào?
- Hãy phát biểu một định lý rồi ghi giả thiết kết luận của định lý đó?
- Hãy tính số đo của góc AOB?
- Muốn tính số đo của góc AOB ta làm như thế nào?
- Số đo góc AOm được tính như thế nào?
- Số đo góc mOB được tính như thế nào?
- Hãy tính số đo của góc trong hình vẽ?
- Giải thích tại sao tính được như vậy?
- Nhìn hình vẽ hãy phát biểu đề bài toán đã cho?
- Nêu cách tính các góc của bài toán đã cho?
- Góc , ở vị trí nào?
- và ở vị trí nào?
- Muốn tính ta làm như thế nào?
- Một khẳng định được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.
- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
: đối đỉnh
GT
KL
+ AOB = AOm + mOB
+ AOm = (slt)
 = 380
AOm = 380
 = (slt)
 + = 1800 (kề bù)
 = 1800 - = 1800-1320
 = 480
= 380 + 480 = 860
+= 1800 (2 góc trong cùng phía)
= 1800 - 
 = 1800 - 1150 = 650
- Cho d//d'//d''
BDd' = 1100, = 600
Tính E1, G2, G3,?
Ta có :
 = = 600 (slt)
 =(đvị)
 = = 1100 (slt)
+ = 1800
 = 1800 - 
 = 1800 - 1100 = 700
1. Định lý là gì?
B 
A 
O 
a 
b 
m 
1320 
380 
1 
1 
2 
2 
2. Chứng minh định lý: (Sgk)
3. Luyện tập.
Bài 57/107 Sgk
A 
B 
1150
 ?
?1 
Bài 58/104 Sgk
Bài 59/104 Sgk
A 
B 
C 
D 
E 
G 
d 
d' 
d'' 
5 
1100 
1 
1 
600 
1 
2 
2 
3 
	4. Củng cố: Thông qua phần ôn tập.
	5. Dặn dò: - Ôn lại các kiến thức đã học.
	 - Làm bài tập số 60/104 Sgk
	 - Xem lại các bài tập đã giải.
	 - Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 15 On tap chuongI.doc