Giáo án môn Khoa học Lớp 7 sách Cánh Diều - Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật

Giáo án môn Khoa học Lớp 7 sách Cánh Diều - Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của yếu tố đực và yếu tố cái. Do vậy, cơ thể con chỉ nhận được chất di truyền từ cơ thể mẹ nên giống nhau và giống mẹ.

Sinh sản vô tính có ở các nhóm sinh vật như: vi khuẩn, nguyên sinh vật, một số loài nấm, một số loài thực vật và động vật.

 

pptx 37 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 7 sách Cánh Diều - Bài 32: Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cho biết các sinh vật duy trì nòi giống bằng cách nào? 
Sinh vật duy trì nòi giống bằng cách sinh sản, có những cách sinh sản nào của sinh vật. 
KHÁI QUÁT VỀ SINH SẢN 
VÀ SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT 
BÀI 32 
KHÁI QUÁT VỀ SINH SẢN VÀ SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT 
I. Khái niệm sinh sản 
II. Khái niệm sinh sản vô tính 
III. Vai trò và ứng dụng sinh sản vô tính trong thực tiễn. 
BÀI 32 
Quan sát H32.1 kết hợp nghiên cứu SGK cho biết kết quả và ý nghĩa của quá trình sinh sản 
Khái niệm sinh sản 
I 
Khái niệm sinh sản 
I 
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển kế tục của loài. 
 Sơ đồ nào có sự kết hợp của yếu tố đực và cái sơ đồ nào không có sự kết hợp của yếu tố đực và cái. Sự kết hợp của yếu tố đực và cái được gọi là hình thức sinh sản gì? Nếu không có sự kết hợp của yếu tố đực và cái được gọi là hình thức sinh sản gì? 
 Ở sinh vật có những hình thức sinh sản nào? 
01 
02 
Sinh sản 
vô tính 
Sinh sản 
hữu tính 
Cây rau má và trùng đế giày có hình thức sinh sản gì? 
Vì sao cơ thể con sinh ra giống nhau và giống mẹ? 
KHÁI NIỆM SINH SẢN VÔ TÍNH 
II 
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của yếu tố đực và yếu tố cái. Do vậy, cơ thể con chỉ nhận được chất di truyền từ cơ thể mẹ nên giống nhau và giống mẹ. 
? Sinh sản vô tính có ở nhóm sinh vật nào. 
KHÁI NIỆM SINH SẢN VÔ TÍNH 
II 
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của yếu tố đực và yếu tố cái. Do vậy, cơ thể con chỉ nhận được chất di truyền từ cơ thể mẹ nên giống nhau và giống mẹ. 
Sinh sản vô tính có ở các nhóm sinh vật như: vi khuẩn, nguyên sinh vật, một số loài nấm, một số loài thực vật và động vật. 
Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật 
III 
Nêu hình thức sinh sản của dương xỉ và gừng? 
 Ở thực vật có những hình thức sinh sản vô tính nào? 
01 
02 
Sinh sản 
bằng bào tử 
Sinh sản 
sinh dưỡng 
Sắp xếp các loài thực vật trên thành 2 nhóm sinh sản 
bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng 
Vận dụng 
Cây rêu, địa tiền (thuộc họ rêu), cây dương xỉ, bèo tổ ong, rau bợ (thuộc họ quyết), khoai lang, khoai tây, trầu không, rau má, gừng, cây thuốc bỏng, cỏ gấu, cỏ tranh, lục bình, cây hoa đá 
Thảo luận nhóm 
Thảo luận nhóm 
? Lấy ví dụ về các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. 
? Phân biệt các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. 
Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật 
III 
Sinh sản ở cây dương xỉ: sinh sản vô tính bằng bào tử. 
Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật 
III 
Sinh sản ở cây gừng: sinh sản vô tính bằng cơ quan sinh dưỡng (sinh sản sinh dưỡng) 
Đáp án 
 Sinh sản sinh dưỡng 
Sinh sản bằng bào tử: 
cây rêu, địa tiền (thuộc họ rêu) , cây dương xỉ, bèo tổ ong, rau bợ (thuộc họ quyết) 
khoai lang, khoai tây, trầu không, rau má, gừng, cây thuốc bỏng, cỏ gấu, cỏ tranh, lục bình, cây hoa đá 
VẬN DỤNG (BTVN) 
Quan sát vết cắt đoạn thân cây hoa hồng (hoặc hoa mười giờ,) đã được cắm trong cát ẩm sau ba tuần và mô tả những gì quan sát được. 
Đoạn thân cây hoa hồng này có thể phát triền thành cây mới được không? Vì sao? 
? Kể tên các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 
Tiêu chí so sánh 
Hình thức sinh sản vô tính 
Nảy chồi 
Trinh sản 
Phân mảnh 
Khái niệm 
Đặc điểm 
Ví dụ 
Thảo luận nhóm 
III 
Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật 
Tiêu chí 
so sánh 
Hình thức sinh sản vô tính 
Nảy chồi 
Trinh sản 
Phân mảnh 
Khái niệm 
- Từ cơ thể mẹ nảy ra một cái chồi. Chồi này phát triển thành cá thể mới. 
Trứng không thụ tinh mà phát triển thành cá thể mới. 
- Cá thể mới được sinh ra từ một mảnh của cơ thể mẹ. 
Đặc điểm 
- Lúc đầu, cá thể mới phát triển gắn liền với sinh vật mẹ. Sau khi trưởng thành, mới tách hẳn khỏi cơ thể mẹ. 
- Cá thể mới có vật chất di truyền giống cơ thể mẹ. 
- Cá thể mới luôn là giống đực. 
- Cá thể mới có vật chất di truyền khác cơ thể mẹ. 
- Từ một mảnh khuyết thiếu từ mẹ sẽ phát triển đầy đủ thành một cá thể mới hoàn thiện. 
- Cá thể mới có vật chất di truyền giống cơ thể mẹ. 
Ví dụ 
Ruột khoang như: Thủy tức 
Chân khớp như: Ong, kiến, rệp. 
Đỉa, sao biển, giun dẹp 
Đáp án 
VẬN DỤNG 
Bài tập về nhà 
Ong thợ và ong chúa được sinh ra như thế nào và vì sao chúng khác nhau về hình thái, vai trò của đàn ong. 
Vai trò và ứng dụng sinh sản vô tính trong thực tiễn 
III 
? Lấy ví dụ cho thấy sinh sản vô tính có vai trò quan trọng trong việc duy trì các đặc điểm của sinh vật. 
? Nêu các biện pháp nhân giống vô tính ở thực vật. Mỗi biện pháp lấy ví dụ 1 – 2 loài cây. 
? Lấy ví dụ về ứng dụng sinh sản vô tính của sinh vật ở địa phương em 
? Kể tên một số loại rau, củ, quả mà gia đình em thường sử dụng được sản xuất bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng 
Vai trò và ứng dụng sinh sản vô tính trong thực tiễn 
III 
Quan sát hình 32.4, giải thích vì sao giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô là những biện pháp nhân nhanh giống cây trồng. 
Ai nhanh tay hơn? 
Trò chơi 
1 
2 
3 
4 
1. Có mấy hình thức sinh sản ở sinh vật? 
MỞ ĐẦU 
A. 
B. 
C. 
D. 
2. Các hình thức sinh sản của sinh vật là: 
A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính 
B. Sinh sản vô tính và sinh sản phân mảnh 
C. Sinh sản vô tính và sinh sản sinh dưỡng . 
3. Sinh sản vô tính có đặc điểm gì? 
Cơ thể con chỉ nhận được chất di truyền của mẹ nên giống nhau và giống mẹ. 
Không có sự kết hợp giữa yếu tố đực và yếu tố cái. 
Có sự kết hợp giữa yếu tố đực và yếu tố cái 
Cả A và C đều đúng. 
4. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là: 
Nảy chồi và phân nhánh 
Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng 
Trinh sản và phân nhánh 
5. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là? 
Nảy chồi, phân mảnh và trinh sản 
Nảy chồi, sinh sản bằng bào tử và trinh sản 
Nảy chồi, phân mảnh và sinh sản bằng bào tử 
Nảy chồi, sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng. 
Biện pháp 1: 
Vai trò và ứng dụng sinh sản vô tính trong thực tiễn 
Kể tên một số loại rau, củ quả mà gia đình thường sử dụng bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_7_sach_canh_dieu_bai_32_khai_quat_v.pptx