Giáo án môn Sinh vật 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Giáo án môn Sinh vật 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

Bài 51. ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ

CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

I. Mục tiêu

Sau bài học này, học sinh cần đạt

1. Kiến thức

 - HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc, phân biệt được thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ

- HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của bộ Linh trưởng

- HS trình bày được vai trò của thú

- HS nêu được đặc điểm chung của thú

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.

- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm

 

docx 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 5383Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh vật 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD – ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu
Trường THPT Dân Tộc Nội Trú
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Bài 51. ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
I. Mục tiêu
Sau bài học này, học sinh cần đạt
1. Kiến thức
 - HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc, phân biệt được thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ
- HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của bộ Linh trưởng
- HS trình bày được vai trò của thú
- HS nêu được đặc điểm chung của thú
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.
- Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm
3. Thái độ
- Yêu thích bộ môn
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Chuẩn bị tranh vẽ, bảng phụ
- HS: Kẻ phiếu học tập vào vở
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất?
- Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, gặm nhấm và ăn thịt?
 3. Nội dung bài giảng
Hoạt động 1
Tìm hiểu về các bộ móng guốc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu Hs quan sát hình 51.1, , nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Trình bày đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc?
+ Bộ móng guốc được chia thành mấy bộ? đó là những bộ nào?
+ Trình bày đặc điểm phân biệt ba bộ thú móng guốc?
- Nghiên cứu sgk, quan sát hình 51.1 51.2, 51.3 và hiểu biết của mình, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận
- Yêu cầu nêu được:
+ Đặc điểm của thú móng guốc
+ Gồm 3 bộ
+ Nêu được đặc điểm của mỗi bộ
- Đặc điểm: Có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc, di chuyển nhanh
- Chia làm ba bộ:
+ Bộ Guốc chẵn: gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
+ Bộ Guốc lẻ: gồm thú móng guốc có 1 ngón giữa phát triển hơn cả
+ Bộ Voi: gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi 
Hoạt động 2
Tìm hiểu về bộ linh trưởng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu Hs quan sát hình 51.4, nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Trình bày đặc điểm đặc trưng của bộ Linh trưởng?
+ Phân biệt khỉ và vượn?
+ Phân biệt khỉ hình người với khỉ, vượn? 
- Nghiên cứu sgk, quan sát hình 51.4 và hiểu biết của mình, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận
- Yêu cầu nêu được:
+ Đặc điểm của bộ linh trưởng
+ Phân biệt được khỉ với vượn
+ Phân biệt được khỉ hình người với khỉ, vượn
- Đặc điểm: Thú đi bằng chân, có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo
- Đại diện:
+ Khỉ: có chai mông lớn, túi má lớn và đuôi dài
 + Vượn: Có chai mông nhỏ, kjhông có túi má và đuôi
+ Khỉ hình người: Không có chai mông, túi má và đuôi 
Hoạt động 2
Tìm hiểu về đặc điểm của thú
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu Hs nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm chung của lớp thú?
- Nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận
- Yêu cầu nêu được:
+ Đặc điểm chung của lớp thú
- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể
- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm
- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
- Bộ não phát triển
- Là động vật hằng nhiệt
Hoạt động 4
Tìm hiểu vai trò của thú
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
- Yêu cầu Hs nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Nêu vai trò của thú đối với đời sống con người? 
- Nghiên cứu sgk và hiểu biết của mình, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ sung rồi rút ra kết luận
- Yêu cầu nêu được:
+ Nêu được vai trò của thú
- Cung cấp nguồn dược liệu quí
- Nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ
- Làm vật thí nghiệm
- Cung cấp nguồn thực phẩm 
- Cung cấp sức kéo cho nông nghiệp
- Có ích cho nông nghiệp
4. Kiểm tra đánh giá
- Trình bày đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc, phân biệt được thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ?
- Trình bày đặc điểm chung của thú?
* Câu hỏi “ Hoa điểm 10”: So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn? 
5. Dặn dò
- Học bài và soạn bài mới
- Đọc mục: Em có biết

Tài liệu đính kèm:

  • docxbài 51.docx