Giáo án môn Toán lớp 7 - Tiết 26: Đại lượng tỷ lệ nghịch

Giáo án môn Toán lớp 7 - Tiết 26: Đại lượng tỷ lệ nghịch

A/MỤC TIÊU:

 1/Học sinh nắm được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch;Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không.Đồng thời học sinh hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

 2/Học sinh biết cách tìm hệ số tỉ lệ;tìm được đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và đại lượng kia.

3/Có ý thức tự giác, tích cực, xây dựng tính cẩn thận, chính xác và tinh thần hợp tác trong học tập

B/PHƯƠNG TIỆN:

 1/Giáo viên:Bảng phụ ghi nội dung?.1, ?.2, ?.3

 2/Học sinh: Bảng nhóm

C/TIẾN TRÌNH :

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1314Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 7 - Tiết 26: Đại lượng tỷ lệ nghịch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 6/12/2010 	
Tiết 26:	 ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ NGHỊCH.
A/MỤC TIÊU:
	1/Học sinh nắm được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ nghịch;Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không.Đồng thời học sinh hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
	2/Học sinh biết cách tìm hệ số tỉ lệ;tìm được đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và đại lượng kia.
3/Có ý thức tự giác, tích cực, xây dựng tính cẩn thận, chính xác và tinh thần hợp tác trong học tập 
B/PHƯƠNG TIỆN:
	1/Giáo viên:Bảng phụ ghi nội dung?.1, ?.2, ?.3
	2/Học sinh: Bảng nhóm
C/TIẾN TRÌNH :
Hoạt động của giáo viên.
Hoạt động của học sinh.
Hoạt động 1:
Định nghĩa.
Gv cho học sinh làm ?1.
Ghi trong bảng phụ
-Qua các công thức trên em có nhận xét gì về các biểu thức ở vế phải?
-Gv nêu lại các công thức đều có điểm chung là hằng số chia cho đại lượng kia.
-Từ đó hãy nêu định nghĩa?
-Gv cho học sinh giải ?2
-Gv nêu chú ý (Sgk/57)
2. Tính chất.
Gv treo bảng phụ bài ?3
Em có thể tìm được hệ số tỉ lệ? ( HS thảo luận nhóm)
-Từ đó em hãy tìm y1
-Em hãy nhận rút ra nhận xét về giá trị tương ứng 
của x1y1;x2y2
-Gv chứng minh tóm tắt nhận xét.
Ta có x1y1=x2.y2==a
Þ 
-Gv cho học sinh nêu lại tính chất.
Hoạt động 3: Củng cố 
-Gv cho học sinh làm bài tập 12/58.
 -Hãy tìm hệ số tỉ lệ?
-Hãy viết công thức.
-Hãy tìm giá trị của y khi x= 6?
 Hoạt động 4:Hướng dẫn về nhà.
-Học kỹ tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
-Chuẩn bị trước bài 4 tiết sau học. Xem kĩ trước bài toán 1 và bài toán 2
-BTVN số 13;14;15/58

-Học sinh giải:
1/
2/
3/
Học sinh nêu.
Bằng một số chia cho đại lượng kia
Học sinh phát biểu định nghĩa vài lần 
Định nghĩa:sgk/57.
*Nếu y tỉ lệ nghịch với x 
 y = hay xy = a
Học sinh đọc đề để giải.
x.y=-3,5 hay y=
HS thảo luận nhóm
Từ x1 và y1 ta tìm được:
Hệ số tỉ lệ là:60
Và y2 = 20; y3 = 15;y4 = 12
Tích hai giá trị tương ứng x1y1 = x2y2= x3y3= 
Học sinh phát biểu tính chất tại chỗ 
Tính chất:Sgk/57
x và y tỉ lệ nghịch thì: x1y1 = x2y2= x3y3=  a
Và: 
Học sinh giải
-Học sinh tìm. 
Ta có: x.y=a 
Þ a=8.15=120.
y=
-khi x=6 Þ y=20;
-Khi x=10 thì y=12.

Tài liệu đính kèm:

  • doct26.doc