Giáo án Ngoài giờ lên lớp 6 - Lương Kiên Trung

Giáo án Ngoài giờ lên lớp 6 - Lương Kiên Trung

VỆ SINH KHU VỰC SAU KÍ TÚC XÁ

* Mục tiêu:

Giúp học sinh: - Nâng cao kĩ năng làm việc tâp thể, tinh thần đoàn kết.

- Rèn luyện sức khỏe dẻo dai

- Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động.

Làm trong sạch môi trường, trường lớp sạch đẹp.

* Nội dung: Quét rác, thu dọn sạch sẽ khu vực sau kí túc xá

* Dụng cụ:

- Cuốc ( 10 cái )

- Rổ ( 5 cái )

- Chổi ( 5 cái )

- Liềm cắt ( 12 cái )

* Địa điểm:

Khu vực sau kí túc xá

* Thời gian:

Có mặt tại địa điểm lúc 7 giờ 00

 

doc 4 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 16/07/2022 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngoài giờ lên lớp 6 - Lương Kiên Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/ 10/ 2009
Ngày thực hiện: 11/ 10/ 2009
Vệ sinh khu vực sau kí túc xá
* Mục tiêu:
Giúp học sinh: - Nâng cao kĩ năng làm việc tâp thể, tinh thần đoàn kết.
- Rèn luyện sức khỏe dẻo dai
- Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động.
Làm trong sạch môi trường, trường lớp sạch đẹp.
* Nội dung: Quét rác, thu dọn sạch sẽ khu vực sau kí túc xá
* Dụng cụ:
- Cuốc ( 10 cái )
- Rổ ( 5 cái )
- Chổi ( 5 cái )
- Liềm cắt ( 12 cái )
* Địa điểm:
Khu vực sau kí túc xá
* Thời gian:
Có mặt tại địa điểm lúc 7 giờ 00
* Phương pháp thực hiện:
I. ổn định tổ chức:
Lớp trưởng cho cả lớp tập trung theo tổ ( mỗi tổ 1 hàng dọc ).
Lớp trưởng kiểm tra sĩ số để báo cáo số lượng với giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ đã phân công cho học sinh.
II. Phân công nhiệm vụ:
Quét rác, cắt cỏ xung quanh bể nước, thu gom rác cho vào hố và đót
Tổ 1: vệ sinh từ giếng nước đến cổng kí túc xá
Tổ 2: vệ sinh phía sau kí túc xá
Tổ 3: khu vực còn lại.
III. Tiến hành công việc:
Lớp phó lao động chịu trách nhiệm điều hành chung.
Tổ trưởng của các tổ đốc thúc các thành viên trong tổ.
Các thành viên còn lại thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
Sau khi hoàn thành, lớp phó lao động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra kết quả công việc. Nếu chưa hoàn thành như quy định thì tiếp tục làm lại.
IV. Tổng kết:
Kiểm tra lại sĩ số học sinh
Nhận xét công việc thực hiện.
Tuyên dương, khen thưởng tổ và cá nhân hoàn thành công việc được giao xuất sắc.
Phê bình và có hình thức xử phạt cho tổ hoặc cá nhân nào chưa hoàn thành.
Ngày soạn: 10/ 11/ 2009
Ngày thực hiện: 11/ 11/ 2009
đổ cát vào hố nhảy
* Mục tiêu:
Giúp học sinh: - Nâng cao kĩ năng làm việc tâp thể, tinh thần đoàn kết.
- Rèn luyện sức khỏe dẻo dai
- Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động.
Làm trong sạch môi trường, trường lớp sạch đẹp.
* Nội dung:
Xúc cát và đổ vào hố nhảy thể dục
* Dụng cụ:
- Bàn vét ( 5 cái )
- Cáng ( 22 cái )
- Xẻng xúc ( 5 cái )
* Địa điểm:
Hố nhảy khu vực ở sân thể dục trường học.
* Thời gian:
Có mặt tại địa điểm lúc 7 giờ 00
* Phương pháp thực hiện:
I. ổn định tổ chức:
Lớp trưởng cho cả lớp tập trung theo tổ ( mỗi tổ 1 hàng dọc ).
Lớp trưởng kiểm tra sĩ số để báo cáo số lượng với giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ đã phân công cho học sinh.
II. Phân công nhiệm vụ:
Xúc cát từ khu vực sân kí túc xá của giáo viên đổ vào 3 hố nhảy ở sân thể dục.
Tổ 1: xúc cát đổ vào hố nhảy 1.
Tổ 2: xúc cát đổ vào hố nhảy 2.
Tổ 3: xúc cát đổ vào hố nhảy 3.
III. Tiến hành công việc:
Lớp phó lao động chịu trách nhiệm điều hành chung.
Tổ trưởng của các tổ đốc thúc các thành viên trong tổ.
Các thành viên còn lại thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
Sau khi hoàn thành, lớp phó lao động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra kết quả công việc. Nếu chưa hoàn thành như quy định thì tiếp tục làm lại.
IV. Tổng kết:
Kiểm tra lại sĩ số học sinh
Nhận xét công việc thực hiện.
Tuyên dương, khen thưởng tổ và cá nhân hoàn thành công việc được giao xuất sắc.
Phê bình và có hình thức xử phạt cho tổ hoặc cá nhân nào chưa hoàn thành.
Ngày soạn: 23/ 12/ 2009
Ngày thực hiện: 24/ 12/ 2009
vệ sinh cắt cỏ, trồng hoa, quét rác 
* Mục tiêu:
Giúp học sinh: - Nâng cao kĩ năng làm việc tâp thể, tinh thần đoàn kết.
- Rèn luyện sức khỏe dẻo dai
- Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động.
Làm trong sạch môi trường, trường lớp sạch đẹp.
* Nội dung:
Vệ sinh cắt cỏ, trồng hoa, quét rác.
* Dụng cụ:
- Cuốc ( 5 cái )
- Liềm ( 22 cái )
- Rổ ( 5 cái )
* Địa điểm:
Khu vực từ nhà xe cũ đến nhà vệ sinh học sinh.
Bồn hoa trước phòng thực hành
* Thời gian:
Có mặt tại địa điểm lúc 7 giờ 00
* Phương pháp thực hiện:
I. ổn định tổ chức:
Lớp trưởng cho cả lớp tập trung theo tổ ( mỗi tổ 1 hàng dọc ).
Lớp trưởng kiểm tra sĩ số để báo cáo số lượng với giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ đã phân công cho học sinh.
II. Phân công nhiệm vụ:
Vệ sinh khu vực từ nhà xe cũ đến nhà vệ sinh học sinh.
Chia thành 4 khu vực nhỏ cho mỗi tổ.
Tổ 1: từ nhà xe đến cổng kí túc xá.
Tổ 2: tiếp theo cho đến nửa sân TD.
Tổ 3,4: cắt cỏ và trồng hoa
III. Tiến hành công việc:
Lớp phó lao động chịu trách nhiệm điều hành chung.
Tổ trưởng của các tổ đốc thúc các thành viên trong tổ.
Các thành viên còn lại thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
Sau khi hoàn thành, lớp phó lao động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra kết quả công việc. Nếu chưa hoàn thành như quy định thì tiếp tục làm lại.
IV. Tổng kết:
Kiểm tra lại sĩ số học sinh
Nhận xét công việc thực hiện.
Tuyên dương, khen thưởng tổ và cá nhân hoàn thành công việc được giao xuất sắc.
Phê bình và có hình thức xử phạt cho tổ hoặc cá nhân nào chưa hoàn thành.
Ngày soạn: 08/ 01/ 2010
Ngày thực hiện: 09/ 01/ 2010
quét vôi bồn hoa, thảm cỏ
* Mục tiêu:
Giúp học sinh: - Nâng cao kĩ năng làm việc tâp thể, tinh thần đoàn kết.
- Rèn luyện sức khỏe dẻo dai
- Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động.
Làm trong sạch môi trường, trường lớp sạch đẹp.
* Nội dung:
Quét vôi bồn hoa
* Dụng cụ:
- Lăn (chổi) ( 10 cái )
- Xô ( 10 cái )
- Vôi ( 1 cân )
* Địa điểm:
Khu vực bồn hoa, thảm cỏ của lớp.
* Thời gian:
Có mặt tại địa điểm lúc 7 giờ 00
* Phương pháp thực hiện:
I. ổn định tổ chức:
Lớp trưởng cho cả lớp tập trung theo tổ ( mỗi tổ 1 hàng dọc ).
Lớp trưởng kiểm tra sĩ số để báo cáo số lượng với giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ đã phân công cho học sinh.
II. Phân công nhiệm vụ:
Quét vôi khu vực 2 bồn hoa của lớp.
Chia thành 2 khu vực nhỏ cho mỗi tổ.
Tổ 1: bồn hoa trước phòng thực hành.
Tổ 2: thảm cỏ.
III. Tiến hành công việc:
Lớp phó lao động chịu trách nhiệm điều hành chung.
Tổ trưởng của các tổ đốc thúc các thành viên trong tổ.
Các thành viên còn lại thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
Sau khi hoàn thành, lớp phó lao động báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra kết quả công việc. Nếu chưa hoàn thành như quy định thì tiếp tục làm lại.
IV. Tổng kết:
Kiểm tra lại sĩ số học sinh
Nhận xét công việc thực hiện.
Tuyên dương, khen thưởng tổ và cá nhân hoàn thành công việc được giao xuất sắc.
Phê bình và có hình thức xử phạt cho tổ hoặc cá nhân nào chưa hoàn thành.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ngoai_gio_len_lop_6_luong_kien_trung.doc