Giáo án Tin học 6 - Tiết 1, 2: Thông tin và tin học

Giáo án Tin học 6 - Tiết 1, 2: Thông tin và tin học

A. MỤC TIÊU.

* Kiến thức: - Nắm được các khái niệm tin học cơ bản.

- Nắm được hoạt động của thông tin và quá trình xử lí thông tin

* kỹ năng: - Phân tích được quá trình xữ lí thông tin.

* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học

B. PHƯƠNG PHÁP.

- Đặt và giải quyết vấn đề

C. CHUẨN BỊ.

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, tài liệu tham khảo.

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 916Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 1, 2: Thông tin và tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
 Chương I. làm quen với tin học và máy tính điện tử
 Bài 1. 	 thông tin và tin học
(Tiết 1)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Nắm được các khái niệm tin học cơ bản.
- Nắm được hoạt động của thông tin và quá trình xử lí thông tin
* kỹ năng: - Phân tích được quá trình xữ lí thông tin.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học
B. Phương pháp.
- Đặt và giải quyết vấn đề
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ:
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Hàng ngày các em tiếp nhận thông tin như thế nào? Hoạt động thông tin của con người và máy tính diễn ra như thế nào?
2. Triển khai bài:
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin là gì? (17 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Lấy các ví dụ minh hoạ, phân tích cho học sinh hoạt động của thông tin trong các lĩnh vực khác nhau. Yêu cầu học sinh lấy thêm ví dụ.
HS: Nghe giảng, nêu các ví dụ nằm ngoài SGK.
GV: Dựa vào các ví dụ yêu cầu HS cho biết thông tin là gì?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu 1 vài học sinh nhắc lại khái niệm thông tin.
HS: Nhắc lại
1. Thông tin là gì?
* Ví dụ:
* Khái niệm: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, hiện tượng) và về chính con người.
 b. Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động thông tin của con người. (20 phút)
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết hoạt động thông tin là gì?
HS: Nghiên cứu, thảo luận và trả lời.
GV: Trong hoạt động thông tin (tiếp nhận, xử lí, trao đổi) theo em quá trình nào là quan trọng nhất? Vì sao?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng mô tả quá trình xử lí thông tin.
HS: Lên bảng vẽ.
GV: Lấy ví dụ giải thích cho HS hiểu thêm về quá trình xử lí thông tin.
HS: chú ý nghe giảng.
2. Hoạt động thông tin của con người:
- Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt động thông tin.
- Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất.
- Quá trình xử lí thông tin:
Xử lí
 Thông tin vào Thông tin ra 
 IV. Cũng cố: (7 phút)
- Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm thông tin.
- Mô tả và giải thích quá trình xử lí thông tin.
 V. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 5).
- Đọc bài sự phong phú của thông tin (trang 6).
Ngày soạn:
Ngày giảng:
 Bài 1. 	 thông tin và tin học
(Tiết 2)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Giúp học sinh biết được mối quan hệ tác động giữa hoạt động thông tin và tin học.
* kỹ năng: - Biết được nhiệm vụ chính của tin học.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học
B. Phương pháp.
- Đặt và giải quyết vấn đề
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: (7 phút)
- Thông tin là gì? lấy ví dụ?
- Mô tả và giải thích quá trình xử lí thông tin?
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Em có thể tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Vậy hoạt động thông tin và tin học diễn ra như thế nào?
2. Triển khai bài:
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động thông tin và tin học. (30 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK
HS: Đọc sách.
GV: Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ đâu?
HS: Trả lời.
GV: Lấy 1 vài ví dụ để giải thích cho HS hiểu về khã năng của các giác quan và bộ não.
GV: Đưa ra 1 số hạn chế của bộ não và các giác quan của con người.
HS: Chú ý nghe giảng.
GV: Vậy máy tính điện tử được làm ra ban đầu với mục đích gì? 
HS: Trả lời.
GV: Vậy nhiệm vụ chính của tin học là gì?
HS: Trả lời.
GV: Hoạt động thông tin và máy tính điện tử có vai trò như thế nào?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu học sinh khác nhận xét và bổ sung ý kiến.
HS: Nhận xét.
GV: rút ra kết luận.
HS: Ghi bài.
GV: Em hãy đưa ra một vài ví dụ về một số lĩnh vực khác trong cuộc sống có sự trợ giúp của máy tính điện tử.
HS: Lấy ví dụ.
GV: Nhận xét, bổ sung.
3. Hoạt động thông tin và tin học.
- Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não.
- Máy tính điện tử được làm ra ban đầu chính là để hổ trợ cho công việc tính toán của con người.
- Nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.
* Kết luận: 
- Hoạt động thông tin phát triển dẫn đến sự ra đời của máy tính điện tử. Ngược lại, máy tính điện tử ra đời thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của hoạt động thông tin.
 IV. Cũng cố: (7 phút)
- Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ ở SGK.
- Hoạt động thông tin là gì? Nhiệm vụ chính của tin học là gì? 
 V. Dặn dò:
- Học phần ghi nhớ ở SGK, trả lời các bài tập ở SKG, nghiên cứu trước bài “Thông tin và biểu diễn thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1 - 2.doc