Giáo án Tin học 7 - Tiết 23 đến tiết 26

Giáo án Tin học 7 - Tiết 23 đến tiết 26

A. MỤC TIÊU.

* Kiến thức: - Làm quen với phần mềm học địa lí.

* kỹ năng: - Quan sát và thực hiện các thao tác trên phần mềm.

 - Biết được cách khởi động và thoát khỏi phần mềm.

* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.

B. PHƯƠNG PHÁP.

- Đặt và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, phát vấn.

 

doc 5 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 23 đến tiết 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Học địa lí với earth explorer
(Tiết 23 - 24)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Làm quen với phần mềm học địa lí.
* kỹ năng: - Quan sát và thực hiện các thao tác trên phần mềm.
	- Biết được cách khởi động và thoát khỏi phần mềm.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.
B. Phương pháp.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Thuyết trình, phát vấn.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: 	
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Tin học là môn học có thể sử dụng các phần mềm để hổ trợ cho các môn học khác. Để giúp các em có thể học tốt hơn môn Địa lí, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần mềm Earth Explorer.
2. Triển khai bài: 	Tiết 23 
 a. Hoạt động 1: Làm quen và sử dụng phần mềm. (39 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Giới thiệu về phần mềm cho HS.
HS: Chú ý nghe giảng.
GV: Thuyết trình, cho HS quan sát bằng máy chiếu.
HS: Chú ý quan sát.
GV: Hướng dẫn một số nút lệnh điều khiển.
HS: Quan sát.
GV: Yêu cầu 1 số HS lên thực hiện trên máy.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
1. Giới thiệu phần mềm.
2. Khởi động phần mềm.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
3. Quan sát bản đồ bằng cách cho trái đất tự quay.
- Nút left: Xoay trái đất từ trái sang phải.
- Right: Xoay trái đất từ phải sang trái.
- Up: Xoay trái đất từ trên xuống.
- Down: Xoay trái đất từ dưới lên.
- Stop: Dừng xoay.
Tiết 24
b. Hoạt động 2: Sử dụng phần mềm. (39 phút)
GV: Thuyết trình, cho HS quan sát bằng máy chiếu.
HS: Chú ý quan sát.
GV: Hướng dẫn một số nút lệnh phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển bản đồ.
- GV vừa thuyết trình vừa làm mẫu cho HS.
HS: Quan sát.
GV: Yêu cầu 1 số HS lên thực hiện trên máy.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV: Thuyết trình, cho HS quan sát bằng máy chiếu.
HS: Chú ý quan sát.
GV: Hướng dẫn HS cách xem thông tin trên bản đồ.
GV: Yêu cầu 1 số HS lên thực hiện trên máy.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
4. Phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ. 
a) Phóng to, thu nhỏ.
- Muốn phóng to nháy chuột vào nút lệnh 
- Muốn thu nhỏ nháy chuột vào nút lệnh 
b) Dịch chuyển bản đồ trên màn hình.
- Nháy chuột tại nút lệnh , để dịch chuyển bản đồ bằng kéo thả chuột.
- Chế độ dịch chuyển bản đồ bằng nháy chuột, nháy vào nút lệnh .
- Di chuyển nhanh đến một quốc gia hay thành phố, chọn nút lệnh .
5. Xem thông tin trên bản đồ. 
 a) Thông tin chi tiết bản đồ.
- Nháy chuột vào bảng chọn Maps và thực hiện các lệnh có trong bảng này.
 b) Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ.
 Cần thực hiện các thao tác sau:
 + Dịch chuyển bản đồ đến vùng có 2 vị trí muốn đo khoãng cách.
 + Nháy chuột vào nút lệnh .
 + Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.
 + Kéo thả chuột đến vị trí thứ 2 cần tính khoảng cách.
 IV. Cũng cố: (5 phút)
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước sử dụng phần mềm.
 V. Dặn dò:
- Học bài, chuẩn bị cho tiết thực hành.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Học địa lí với earth explorer
(Tiết 25 - 26)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Làm quen với phần mềm học địa lí.
* kỹ năng: - Quan sát và thực hiện các thao tác trên phần mềm.
	- Biết được cách khởi động và thoát khỏi phần mềm.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.
B. Phương pháp.
- Thực hành, thực hiện các thao tác trên phần mềm.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: 	
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Tin học là môn học có thể sử dụng các phần mềm để hổ trợ cho các môn học khác. Để giúp các em có thể học tốt hơn môn Địa lí, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần mềm Earth Explorer.
2. Triển khai bài: 	
 a. Hoạt động 1: Làm quen và sử dụng phần mềm. (39 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Hướng dẫn HS thực hiện thực hành.
- Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động vào phần mềm Earth Explorer.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
GV: Yêu cầu HS thực hiện xem bản đồ các nước châu á.
HS: Thực hành.
GV: Yêu cầu HS xem thông tin chi tiết của các nước (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Nigiêria...) như diện tích, dân số, tên thủ đô...
HS: Thực hiện và thông báo kết quả.
GV: Quan sát, đánh giá và cho điểm.
GV: Yêu cầu HS tính khoãng cách giữa các thủ đô của các nước.
HS: Thực hiện, thông báo kết quả.
GV: Đánh giá, cho điểm.
1. Nội dung thực hành.
* Thực hiện xem bản đồ:
a) Hiện bản đồ các nước châu á như hình 141 SGK.
b) Làm hiện tên các quốc gia châu á như hình 142 SGK.
c) Làm hiện tên các thành phố trên bản đồ như hình 123 SGK.
* Hãy tính:
- khoãng cách giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
- Khoãng cách giữa Bắc Kinh và Tôkyô.
- Khoãng cách giữa Gia - cac - ta và Sơ - un.
 IV. Cũng cố: (5 phút)
- Nhận xét từng nhóm và chung cho cả lớp.
- Kết thúc tiết học, cho HS tắt máy.
 V. Dặn dò:
- Học bài, xem trước bài “Thao tác với bảng tính”.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 23 - 24 - 25 - 26.doc