Giáo án Tin học 7 - Tiết 33, 34

Giáo án Tin học 7 - Tiết 33, 34

A. MỤC TIÊU.

* Kiến thức: - Ôn lại hệ thống các kiến thức đã học.

 - Nắm các thao tác chỉnh sửa trên trang tính.

* kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra tự luận.

* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.

B. PHƯƠNG PHÁP.

- Đặt và giải quyết vấn đề.

- Làm bài tập theo nhóm.

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1210Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 33, 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
ôn tập
(Tiết 33)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Ôn lại hệ thống các kiến thức đã học.
	- Nắm các thao tác chỉnh sửa trên trang tính.
* kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra tự luận.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.
B. Phương pháp.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Làm bài tập theo nhóm.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, làm bài tập.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: 
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Để ôn lại hệ thống các kiến thức đã học và chuẩn bị cho kiểm tra học kì I đạt kết quả cao.
2. Triển khai bài:
 a. Hoạt động 1: Các khái niệm trong chương trình bảng tính.(39 phút).
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Đưa ra hệ thống các câu hỏi, yêu cầu HS nghiên cứu trả lời.
HS: Chú ý, trả lời.
GV: Chương trình bảng tính là gì?
HS: Trả lời.
GV: Thế nào là trang tính?
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Yêu cầu HS liệt kê các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm (4 phút) để trả lời câu hỏi: Thế nào là địa chỉ ô tính? Trình bày lợi ích của sử dụng địa chỉ ô trong công thức?
HS: Đại diện nhóm trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Trình bày cách sử dụng hàm và cú pháp tổng quát? 
HS: Trả lời.
GV: Đưa ra một số ví dụ, yêu cầu HS sử dụng các Hàm đã học để thực hiện tính toán.
HS: 1 lên bảng trình bày, HS ở lớp làm bài vào giấy.
GV: Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
HS: thực hiện.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Yêu cầu HS làm bài vào giấy. Em hãy trình bày các thao tác trên bảng tính? 
Điểm khác nhau giữa sao chép nội dung các ô có công thức và di chuyển các ô có công thức? 
HS: Làm bài vào giấy. (7 phút).
GV: Yêu cầu 1 số HS trình bày.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
1. Hệ thống kiến thức.
 1: Chương trình bảng tính là gì?
 2: Thế nào là trang tính?
 3: Liệt kê các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính?
 4: Công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính là gì?
 5: Trình bày các bước nhập công thức?
 6: Thế nào là địa chỉ ô tính?
 7: Trình bày lợi ích của sử dụng địa chỉ ô trong công thức?
 8: Trình bày cách sử dụng hàm và cú pháp tổng quát?
 9: Trình bày các bước điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng?
 10: Trình bày các bước chèn thêm hoặc xoá bớt cột hoặc hàng?
 11: Trình bày các bước sao chép và di chuyển dữ liệu?
 12: Điểm khác nhau giữa sao chép nội dung các ô có công thức và di chuyển các ô có công thức? 
 IV. Cũng cố: (5 phút)
- HS trình bày xâu chuổi các nội dung kiến thức.
- GV nhận xét, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần nắm trong HK I.
 V. Dặn dò:
- Học bài, làm tất cả các bài tập ở SGK.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
ôn tập
(Tiết 34)
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Ôn lại hệ thống các kiến thức đã học.
	- Nắm các thao tác chỉnh sửa trên trang tính.
* kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng thực hành, làm bài kiểm tra trên máy.
* Thái độ: - Nghiêm túc, yêu thích môn học.
B. Phương pháp.
- Đặt và giải quyết vấn đề.
- Làm bài tập theo nhóm.
- Thực hành rèn luyện kỹ năng.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, làm bài tập.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: 
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Để rèn luyện kỹ năng, thao tác trên bảng tính.
2. Triển khai bài:
 a. Hoạt động 1: Nhập dữ liệu vào bảng tính. (15 phút).
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động chương trình Excel.
HS: Thực hiện.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và làm bài tập 1 trang 34.
HS: Thực hành: Nhập dữ liệu vào trang tính.
1. Bài tập thực hành.
 * Bài tập 1: SGK, trang 34.
 - Lập trang tính và sử dụng công thức.
b. Hoạt động 2: Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu. (25 phút).
GV: Yêu cầu HS chèn thêm vào bảng tính 2 môn (Vật lý, Tin học). Tính điểm trung bình và di chuyển dữ liệu trong các ô.
HS: Làm bài tập thực hành theo nhóm.
GV: Quan sát, hướng dẫn HS trong quá trình thực hành.
HS: Lưu bảng tính sau khi đã hoàn thành bài thực hành.
* Bài tập 1: SGK, trang 45.
 a. Chèn thêm cột trống vào trước cột D (Vật Lý) để nhập điểm môn Tin Học.
 b. Chèn thêm các hàng trống và thực hiện các các bước điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng.
 c. Tính điểm trung bình trong cột G.
 d. Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp. Và thực hiện lưu bảng tính.
 IV. Cũng cố: (4 phút)
- Nhận xét bài làm của từng nhóm và chung cho toàn lớp.
- Kết thúc tiết học, cho HS tắt máy.
 V. Dặn dò:
- Học bài, làm tất cả các bài tập ở SGK, chuẩn bị cho bài kiểm tra HK I.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 33 - 34.doc