Giáo án tự chọn Toán 7 nâng cao tiết 13: Luyện tập

Giáo án tự chọn Toán 7 nâng cao tiết 13: Luyện tập

 I- MỤC TIÊU:

 - HS giải các BT về GTTĐ dạng tìm x, các BT nâng cao.

 II- CHUẨN BỊ:

 -GV: Các dạng BT.

 -HS: Giải các BT về nhà.

 III- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

 -Phương pháp vấn đáp.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 483Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tự chọn Toán 7 nâng cao tiết 13: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn:	Ngày dạy:
 Tuần 9 - Tiết 13
	* * *
 I- MỤC TIÊU:
	- HS giải các BT về GTTĐ dạng tìm x, các BT nâng cao.
 II- CHUẨN BỊ:
	-GV: Các dạng BT.
	-HS: Giải các BT về nhà.
 III- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
	-Phương pháp vấn đáp.
IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 * HOẠT ĐỘNG 1: KTBC (7ph)
-Giải BT sau:
 a) 
 b) 
 c) 
-Cho HS giải sau đó GV chốt lại, ghi điểm.
-HS giải:
a) x = ; x = -
b) x = ; x = -
c) x = ; x = 
-HS nhận xét.
 * HOẠT ĐỘNG 2: Luyện tập (35ph)
Bài 1: 
a) 
b) 
c) 
*Bài 2: 
a) 
b) 
-HS lên bảng giải:
a) x = 2 ; x = 0
b) x = 10 ; x = -10
c) x = ; x = -
a)-NX: Tổng các số không âm bằng 0 khi và chỉ khi:
x + = 0 => x = -
y - = 0 => y = 
x + y + z = 0 => z = -x – y = 
b) x + = 0 => x = -
 y - = 0 => y = 
 z + = 0 => z = -
 *HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn về nhà(3ph)
- Ôân lại các BT đã giải.
-BT: a) 
 b) -
 c) 
 * * * RÚT KINH NGHIỆM:
 .

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 9 - Tiet 13.doc