Giáo án Tự chọn Toán Lớp 9 - Tiết 15: Bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Năm học 2010-2011 - Lê Văn Hòa

Giáo án Tự chọn Toán Lớp 9 - Tiết 15: Bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Năm học 2010-2011 - Lê Văn Hòa

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt.

2. Kỹ năng : Vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập có liên quan.

3. Thái độ : Tạo hứng thú học tập môn toán, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

1. Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập.

2. Trò : Ôn lại các kiên thức đã học.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn Toán Lớp 9 - Tiết 15: Bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Năm học 2010-2011 - Lê Văn Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 17 / 1 / 2011 	 	 Ngaứy daùy: 20 /1 / 2011
Tiết 15 : Bài tập : giảI bài toán bằng cách lập hpt
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt.
2. Kỹ năng : Vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập có liên quan.
3. Thái độ : Tạo hứng thú học tập môn toán, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
1. Thầy : Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Trò : Ôn lại các kiên thức đã học.
III. Hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
 Hoaùt ủoọng 1: ôn tập lí thuyết
Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phuơng trình
- HS: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình là:
Bước 1: Lập hệ phương trình 
– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số – Biểu diển các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lg đã biết
– Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
Bước 2: Giải hệ phương trình 
Bước3: So với điều kiện rồi trả lời 
Hoaùt ủoọng 2: Bài tập 
Bài tập 1:Tổng của hai số bằng 104.Hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 67.Tìm hai số đó?
Bài tập 2:Cho một số có hai chữ số.Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63.Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99.Tìm số đã cho
- GV: gợi ý, hướng dẫn HS gọi ẩn và lập hệ phương trình.
Bài tập 3:Bảy năm trước tuổi mẹ bằng năm lần tuổi con cộng thêm 4.Năm nay tuổi mẹ vừa đúng gấp ba lần tuổi con.Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi?
Bài tập 4:Hai anh Quang và Hùng cùng góp vốn kinh doanh.Anh Quang góp 15 triêu đồng,Anh Hùng góp 13 triệu đồng.Sau một thời gian được lãi 7 triệu đồng.Lãi được chia tỉ lệ với vốn đóng góp.Em hãy dùng cách giải hệ phương trình để tính tiền lãi mà mỗi anh được hưởng.
-1 hs lên bảng giải
Gọi hai số phải tìm lần lượt là x và y
Theo đề ta có hệ phương trình:
Giải hệ phương trình ta được x =55; y =49
Vậy hai số phải tìm là :55 và 49
-1 hs lên bảng giải
Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị là y.
Điều kiện của ẩn là x, y , và 
Khi đó số cần tìm là 10x + y
Khi viết hai số theo thứ tự ngược lại , ta được số 10y + x
Theo điều kiện đầu, ta có (10y+x)-(10x + y) = 63 hay –9x + 9y = 63
Theo điều kiện sau,ta có: (10x + y) + (10y + x) = 99 hay 11x+11y= 99 
Từ đó ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình ta được 
x =1; y = 8 thoả điều kiện
Vậy số cần tìm là 18
- HS lên bảng.
Gọi tuổi của mẹ năm nay là x,tuổi con năm nay là y(x, y , x > y >7)
Ta có phương trình: x=3y
Trước đây bảy năm tuổi mẹ là : x – 7
Trước đây bảy năm tuổi con là : y- 7
Theo đề ta có phương trình: x -7 = 5.(y-7) +4 hay x- 5y = -24
Từ đó ta có hệ phương trình 
Giải hệ p/trình ta được x=36 y=12(thoả điều kiện)
Vậy tuổi của mẹ năm nay là 36,tuổi của con năm nay là 12
- 1 HS lên bảng.
Gọi số tiền lãi mà anh Quang được hưởng là x(triệu đồng)(x > 0)
Gọi số tiền lãi mà anh Hùng được hưởng là y(triệu đồng)(y > 0)
Vì số lãi của cả hai anh là 7 triệu đồng nên ta có phương trình: x + y =7
Vì lãi được chia tỉ lệ với vốn đóng góp nên ta có phương trình:
Từ đó ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình ta được x= 3,75 và y= 3,25
Vậy anh Quang được lãi 3750000 đồng
Vậy anh Hùng được lãi 3250000 đồng
 Hẹ3: Daởn doứ veà nhaứ:
- Xem lại các bài tập đã chữa.
Ruựt kinh nghieọm:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tu_chon_toan_lop_9_tiet_15_bai_tap_giai_bai_toan_ban.doc