Ôn tập học kỳ 1 Toán 7 - Năm học 2009-2010

Ôn tập học kỳ 1 Toán 7 - Năm học 2009-2010

II/ Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng

1/ Hai góc đối đỉnh là hai góc .

2/ Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đườg thẳng .

3/ Đường trung trực của một đoạn thẳng là .

4/ Nếu hai đường thẳng a,b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì .

 

doc 3 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 18/07/2022 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập học kỳ 1 Toán 7 - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ƠN TẬP HỌC KỲ 1 TỐN 7. NĂM HỌC 2009-2010
A/ Trắc nghiệm :
I/ Trong các câu sau câu nào đúng ( Đ ) , câu nào sai ( S )
1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 
2
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
3
Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau
4
Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh
5
Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
6
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
7
Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB là trung trực của đoạn AB
8
Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB
9
Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông góc với AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB
10
Hai mút của đoạn thẳng đối xứng nhau qua đường trung trực của no
11
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
12
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau
13
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau
14
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau ,không trùng nhau
15
Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau
16
Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song
17
Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a ,có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau .
18
Cho điểm M nằm ngoài đườngthẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất
19
Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
20
Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a
 II/ Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng
1/ Hai góc đối đỉnh là hai góc .............................................................................................
2/ Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đườg thẳng .
3/ Đường trung trực của một đoạn thẳng là .
4/ Nếu hai đường thẳng a,b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì .
5/ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì 
6/ Nếu a ┴ b và b ┴ c thì ..
7/ Nếu a//b và b//c thì .
8/ Nếu a//b và c ┴ b thì 
9/ Góc ngoài của một tam giác là góc 
10/ Góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ..
11/Cho hình vẽ bên, biết a//b
A3
B1
2
3
4
4
1
2
a
b
c
B/TỰ LUẬN:
1/ Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
 -Vẽ . Lấy điểm C bất kỳ nằm trong .
 -Qua C, vẽ đường thẳng d1OB và d2 // OB. Vì sao d1 d2.
2/ Xem hình vẽ, biết ac, bc 
Hai đường thẳng a, b có song song không?
Cho biết3 = 300, tính 1 và 4.
3/Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : 
Vẽ góc zOt có số đo 1200 . 
 Lấy điểm A nằm trong góc zOt : 
Qua A vẽ d1 vuông góc với Ot tại B.
Qua A vẽ d2 song song với Oz . 
450
1300
 4/ Cho đoạn thẳng MN dài 6cm. Hãy vẽ đường thẳng d là 
đường trung trực của đoạn thẳng MN. Nói rõ cách vẽ. 
5/ Cho hình vẽ. Biết a // b, 
Hãy tính số đo của góc AOB.
6/ Cho hình vẽ sau, biết a // b và góc C1 = 450 :	
a) Tính góc D2	
b) Tính góc D4	
c) Tính góc D1	
7/ a.Vẽ hình theo trinh tự sau:
- Vẽ ABC
- Qua A vẽ AH BC ( H BC)
- Từ H vẽ HK AC ( K AC)
- Qua K vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại E.
 b. Chỉ ra các cặp góc bằng nhau trên hình, giải thích.
 c. Chứng minh AH EK
 d. Qua A vẽ đường thẳng m vuông góc với AH.
Chứng minh m // EK
8/ Cho ABC có: AB = AC, M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD
Chứng minh ABM = DCM
Chứng minh AB // DC
Chứng minh AM BC
Tìm điều kiện của ABC để góc ADC = 300 
9/ Cho ABC có góc A = 900 và AB = AC. Gọi K là trung điểm của BC.
Chứng minh AKB = AKC và AK BC
Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC song song với AK
BCE là tam giác gì?
Tính góc BEC.

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_hoc_ky_1_toan_7_nam_hoc_2009_2010.doc