Phân phối chương trình môn Tiếng Anh Lớp 9

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh Lớp 9

Period Unit Contents

1 Revision

Unit 1: A VISIT FROM A PENPAL

 Lesson 1 Getting started + Listen and read

3 Lesson 2 Speak + Language focus 1, 2

4 Lesson 3 Listen + Language focus 3

5 Lesson 4 Read

6 Lesson 5 Write

Unit 2: CLOTHING

 Lesson 1 Getting started + Listen and read

8 Lesson 2 Speak

9 Lesson 3 Listen + Language focus 1

10 Lesson 4 Read

11 Lesson 5 Write

12 Lesson 6 Language focus 2 - 5

 

doc 2 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 393Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Tiếng Anh Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SYLLABUS - ENGLISH 9
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
Cả năm:	35 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết
Học kỳ 1:	18 tuần x 2 tiết / tuần = 36 tiết
Học kỳ 2:	17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết
First semester
(HỌC KỲ I)
Period
Unit
Contents
1
Revision
2
Unit 1: A VISIT FROM A PENPAL
Lesson 1
Getting started + Listen and read
3
Lesson 2
Speak + Language focus 1, 2 
4
Lesson 3
Listen + Language focus 3
5
Lesson 4
Read 
6
Lesson 5
Write
7
Unit 2: CLOTHING
Lesson 1
 Getting started + Listen and read
8
Lesson 2
Speak 
9
Lesson 3
Listen + Language focus 1
10
Lesson 4
Read
11
Lesson 5
Write
12
Lesson 6
Language focus 2 - 5
13
Test I
14
Test correction
15
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson 1
 Getting started + Listen and read
16
Lesson 2
Speak + Language focus 1, 4 
17
Lesson 3
Listen + Language focus 2, 3
18
Lesson 4
Read 
19
Lesson 5
Write
20
Unit 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Lesson 1
 Listen and read
21
Lesson 2
Speak 
22
Lesson 3
Listen + Language focus 1
23
Lesson 4
Getting started + Read 
24
Lesson 5
Write
25
Lesson 6
Language focus 2, 3, 4
26
Test II
27
Test correction
28
Unit 5: THE MEDIA
Lesson 1
Getting started + Listen and read
29
Lesson 2
Speak + Language focus 1, 2
30
Lesson 3
Listen + Language focus 3, 4
31
Lesson 4
Read 
32
Lesson 5
Write
33 - 34
REVISION 
35 - 36
THE FIRST SEMESTER EXAMINATION + CORRECTION
Second semester
(HỌC KỲ II)
Period
Unit
Contents
37
Unit 6: THE ENVIRONMENT
Lesson 1
Getting started +Listen and read
38
Lesson 2
Speak + Language focus 1, 2
39
Lesson 3
Listen + Language focus 3, 4
40
Lesson 4
Read 
41
Lesson 5
Write
42
Unit 7:
SAVING ENERGY
Lesson 1
Getting started +Listen and read
43
Lesson 2
Speak + Language focus 3
44
Lesson 3
Listen + Language focus 1, 2
45
Lesson 4
Read 
46
Lesson 5
Write
47
Test III
48
Test correction
49
Unit 8:
CELEBRATIONS
Lesson 1
Getting started +Listen and read
50
Lesson 2
Speak + listen 
51
Lesson 3
Read 
52
Lesson 4
Write
53
Lesson 5
Language focus
54
Unit 9:
NATURAL DISASTERS
Lesson 1
Getting started +Listen and read
55
Lesson 2
Speak + Language focus 1
56
Lesson 3
Listen 
57
Lesson 4
Read 
58
Lesson 5
Write
59
Test IV
60
Test correction
61
Unit 10:
LIFE ON OTHER PLANETS
Lesson 1
Getting started +Listen and read
62
Lesson 2
Speak (bỏ c / 85) + L focus 1,2
63
Lesson 3
Listen + Language focus 3, 4
64
Lesson 4
Read (bỏ a / 87)
65
Lesson 5
Write
66 - 68
REVISION
69 - 70
THE SECOND SEMESTER EXAMINATION + CORRECTION

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_mon_tieng_anh_lop_9.doc