Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 29 - Bài 5: Hàm số (tiếp)

Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 29 - Bài 5: Hàm số (tiếp)

- HS biết được k/n hàm số.

- Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay khôngảtong các cách cho.

- Tìm được giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số.

B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

I/ Bài cũ :

Trả bài kiểm tra 15 phút ở tiết 28 – Nhận xét

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 29 - Bài 5: Hàm số (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày 15/12/2006
Tiết 29 : Đ5 Hàm số
mục tiêu :
HS biết được k/n hàm số.
Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay khôngảtong các cách cho.
Tìm được giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số.
Hoạt động dạy học :
I/ Bài cũ :
Trả bài kiểm tra 15 phút ở tiết 28 – Nhận xét 
II/ Dạy bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
GV – Trong thực tế ta gặp rất nhiều bài toán về đại lượng thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng khác .
Ta xét một số ví dụ sau.
HS – Nêu ví dụ 1:
HS – Nêu ví dụ 2:
GV cho V một số giá trị HS tính giá trị tương ứng của m
Cũng như vậy HS tìm sự phụ thuộc của t và v trong VD3 
GV – Nhận xét:
Có hai đại lượng thay đổi (biến thiên). Trong đó một đại lượng phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng kia nếu có điều kiện “ Giá trị tương ứng duy nhất”
của đại lượng phụ thuộc thì đại lượng đó gọi là hàm số của đại lượng kia
H? Trong các VD1,2,3 đại lượng nào là h/s của đại lượng nào?
1. Một số ví dụ về hàm số:
a. Ví dụ 1:
Nhiệt độ T(0C) tại các thời điểm t (giờ) trong ngày được ghi ở bảng sau:
t (giờ)
0
4
8
12
16
20
T ( 0C)
20
18
22
26
24
21
b. Ví dụ 2:
Khối lượng m của thanh kim loại tỉ lệ thuận với thể tích V theo công thức m = 7,8. V
( khối lượng riêng D= 7,8g/cm3)
Ta có: V = 1(cm3) => m = 7,8(g)
 V = 2 => m = 7,8 .2 = 15,6
 V = 3 => m = 7,8 .3 = 23,4
V = 4 => m = 7,8 .4 = 31,2	
c. Ví dụ 3:
Thời gian t của một vật chuyển động trên quãng đường 50m tỉ lệ nghịch với vận tốc v : t = 
v = 5m/s => t = 
v = 10m/s => t = 
v = 25m/s => t = 
v = 50m/s => t = 
Trong VD1 :T là hàm số của t
 Trong VD2 : m là hàm số của V 
 Trong VD3 : t là hàm số của v
HS – Nêu .
GV chốt lại 
Cần chú ý : Chỉ một và một giá trị tương ứng của đại lượng phụ thuộc.
?. Khi nào thì ta nói y là hàm số của x?
GV – Giới thiệu đ/n và các chú ý .
Với mỗi chú ý GV cần lấy một ví dụ minh hoạ ( bảng phụ ) 
* y = 0.x +2 --> hàm hằng
* Hàm số y = f(x) = 2x + 3 
x = 3 => f(3) = 2.3+3 = 9
x = -1 => f(-1) = 2.(-1) +3 = 1
x = 0 => f(0) = 3
2. Khái niệm hàm số:
Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của y.
Ta gọi y là hàm số của x
y gọi là hàm số 
x gọi là biến số
Chú ý :
- khi x thay đổi mà y không đổi ta nói là hàm hằng .
- Hàm số có thể cho bằng bảng( VD1) hoặc cho bằng công thức ( VD2, VD3) 
Nếu y là hàm số của x ta viết y = f(x)
hay y = g(x)
f(x) là giá trị của y tại một giá trị cụ thể của x.
VD:
* y = 0.x +2 --> hàm hằng
* Hàm số y = f(x) = 2x + 3 
x = 3 => f(3) = 2.3+3 = 9
x = -1 => f(-1) = 2.(-1) +3 = 1
x = 0 => f(0) = 3
III/ Luyện tập:
Bài tập 24: ( Dựa vào đ/n ) 
 y là hàm số của x
Bài tập 25: y = 3x2+1
f() = 3.()2 +1 = + 1 = ; 
f(1) = 3.12 + 1 =4; 
 f(3) = 30.
GV hỏi y và x liên hệ với nhau bởi công thức = x thì y có phải là hàm số của x không?
IV/ Hướng dẫn học ở nhà :
Nhận biết khi nào thì y là hàm số của x.
Làm BT sgk và sbt ( chú ý tới bai tập tính giá trị của hàm số)
.Hết..

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 29.doc