Đề khảo sát chất lượng giữa kì II môn: Ngữ văn 6

Đề khảo sát chất lượng giữa kì II môn: Ngữ văn 6

I. TRẮC NGHIỆM : ( 2,0 ĐIỂM ) CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN SAU.

CÕU 1: NGUYỄN SEN Là TỜN KHAI SINH CỦA TỎC GIẢ NàO?

A. TỤ HOàI. C. MINH HUỆ

B. ĐOÀN GIỎI. D. TẠ DUY ANH.

CÕU 2: BA TRUYỆN BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN, BỨC TRANH CỦA EM GỎI TỤI Và BUỔI HỌC CUỐI CỰNG CÚ GỠ GIỐNG VỀ NGỤI KỂ, THỨ TỰ KỂ?

A. NGỤI THỨ NHẤT, THỨ TỰ KỂ THỜI GIAN.

B. NGỤI THỨ BA, THỨ TỰ KỂ THỜI GIAN Và SỰ VẬT.

C. NGỤI KỂ THỨ NHẤT, THỨ TỰ KỂ THỜI GIAN Và SỰ VẬT

CÕU 3: HỠNH ẢNH NGƯỜI CHA TRONG CÂU THƠ :“NGƯỜI CHA MÁI TÓC BẠC ”( ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ ) THUỘC KIỂU ẨN DỤ NàO ?

A. ẨN DỤ HỠNH THỨC. C. ẨN DỤ PHẨM CHẤT.

B. ẨN DỤ CỎCH THỨC. D. ẨN DỤ CHUYỂN ĐỔI CẢM GIÁC.

CÕU 4: VĂN BẢN VƯỢT THÁC TRỚCH TỪ TRUYỆN?

A. BẾN QUỜ. C. QUỜ NỘI.

B. BẾN ĐỢI. D. ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM.

 

doc 1 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 24/02/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa kì II môn: Ngữ văn 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd-đt thái thụy đề khảo sát chất lượng giữa kì ii
Trường thcs thụy an Môn : ngữ văn 6
 ( Thời gian: 90 phỳt )
I. trắc nghiệm : ( 2,0 điểm ) Chọn đỏp ỏn đỳng trong cỏc phương ỏn sau.
Cõu 1: Nguyễn Sen là tờn khai sinh của tỏc giả nào?
Tụ Hoài. 	 C. Minh Huệ
Đoàn Giỏi. 	 D. Tạ Duy Anh.
Cõu 2: Ba truyện Bài học đường đời đầu tiờn, Bức tranh của em gỏi tụi và Buổi học cuối cựng cú gỡ giống về ngụi kể, thứ tự kể?
A. Ngụi thứ nhất, thứ tự kể thời gian.
B. Ngụi thứ ba, thứ tự kể thời gian và sự vật.
C. Ngụi kể thứ nhất, thứ tự kể thời gian và sự vật
Cõu 3: Hỡnh ảnh Người cha trong cõu thơ :“Người cha mỏi túc bạc ”( Đờm nay Bỏc khụng ngủ ) thuộc kiểu ẩn dụ nào ?
A. Ẩn dụ hỡnh thức. 	 C. Ẩn dụ phẩm chất. 
B. Ẩn dụ cỏch thức. 	 D. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giỏc. 
Cõu 4: Văn bản Vượt thỏc trớch từ truyện?
A. Bến quờ. 	 C. Quờ nội.
B. Bến đợi. 	 D. Đất rừng phương Nam.
Cõu 5: Nội dung văn bản Vượt thỏc làm nổi bật lờn hỡnh ảnh gỡ? 
 A. Hỡnh ảnh người lao động chăm chỉ.
 B. Cảnh thỏc nước rất đẹp
 C. Vẻ hựng dũng và sức mạnh của người lao động trờn nền thiờn nhiờn rộng lớn hựng vĩ.
Cõu 6: Bài học đường đời đầu tiờn của Dế Mốn là gỡ?
A. Khụng bao giờ nờn bắt nạt người yếu kộm hơn mỡnh để õn hận suốt đời.
B. Ở đời mà cú thúi hung hăng bậy bạ, cú úc mà khụng biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mỡnh.
C. Khụng nờn ớch kỉ chỉ biết mỡnh, chỉ núi suụng mà chẳng làm gỡ để giỳp đỡ người cần giỳp đỡ.
D. Khụng thể hốn nhỏt, run sợ trước kẻ mạnh hơn mỡnh.
Cõu 7 : Người anh trong truyện Bức tranh của em gỏi tụi gọi em gỏi mỡnh là Mốo. í nghĩa của tờn gọi này được hiểu theo đặc điểm của biện phỏp nghệ thuật nào?
 A – Nhõn húa ; B – So sỏnh ; C – Ẩn dụ ; D – So sỏnh và ẩn dụ.
Cõu 8: Khi nghe thầy Ha-men thụng bỏo đây là buổi học cuối cựng tõm trạng của cậu bộ Phrăng diễn ra như thế nào?
A. Vui mừng , phấn khởi. 	 C. Ngạc nhiờn đau đớn.
B. Tỏ ra buồn bó. 	 D. Choỏng vỏng, nuối tiếc, õn hận.
II. tự luận : ( 7 điểm )
 Cõu 1 (4 điểm): Chộp thuộc lũng khổ thơ cuối bài thơ “ Đờm nay Bỏc khụng ngủ” của nhà thơ Minh Huệ và phõn tớch nội dung, ý nghĩa của khổ thơ 
 Cõu 2 (4điểm): Miêu tả lai quang cảnh sân trường giờ ra chơi.

Tài liệu đính kèm:

  • docngu van(5).doc