Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 14: Luyện tập

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 14: Luyện tập

I. Mục Tiêu:

 - Củng cố khái niệm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 - Rèn kĩ năng nhận biết hai loại số thập phân trên và chuyển chúng về dạng phân số, biết tìm chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng.

- HS: Chuẩn bị bài tập chu đáo.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 14: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
LUYỆN TẬP §9
I. Mục Tiêu:
	- Củng cố khái niệm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	- Rèn kĩ năng nhận biết hai loại số thập phân trên và chuyển chúng về dạng phân số, biết tìm chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng.
- HS: Chuẩn bị bài tập chu đáo.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
 	- Em hãy cho biết dấu hiệu nhận biết số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	- GV cho một HS làm bài tập 65bc; một HS làm bài tập 66bd.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (15’)
	GV nhắc lại các dấu hiệu nhận biết một số là số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn.
	Chia lớp thành 6 nhóm làm 6 bài tập của bài 68. Mỗi Nhóm làm một bài.
	Sau khi HS thảo luận và báo cáo kết quả, GV cho các nhóm nhận xét với nhau và GV chốt lại.
	HS chú ý theo dõi.
	HS thảo luận theo nhóm nhỏ và giải thích.
	HS nhận xét lẫn nhau giữa các nhóm và chú ý nghe GV nhận xét.
Bài 68: 
a)	;	
	;	
	;	
Như vậy: 
- Các phân số được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
, , 
- Các phân số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
, , 
b) 	, , 
 , , 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (10’)
	Dạng bài tập này HS làm thường xuyên, GV hướng dẫn và cho 4 em lên bảng giải.
Hoạt động 3: (5’)
	GV cho HS làm bài tập chạy. GV lấy 5 em làm nhanh nhất trong 3 phút lên chấm điểm và hai em khác lên bảng giải.
	GV nhận xét và sửa sai cho HS.
Hoạt động 4: (2’)
	GV cho HS suy nghĩ nhanh và trả lời.
	Cho 1 HS trả lời và lấy điểm.
	HS chú ý theo dõi. 4 HS lên bảng, các em còn lại làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.	
	HS tự làm vào vở.
	HS chú ý theo dõi.
	HS suy nghĩ và trả lời, các em khác theo dõi và nhận xét.
Bài 70: 
a) 	
b)	
c)	
d)	
Bài 71: 
Bài 72: 
	0,(31) = 0,31313131
	0,3(13) = 0,3131313
Suy ra: 0,(31) = 0,3(13)
 4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc luyện tập.
 5. Dặn Dò: (3’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- Làm tiếp bài tập 69.
	- Xem trước bài “Làm tròn số”
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T14.doc