Giáo án Đại số 7 tiết 09: Tỉ lệ thức

Giáo án Đại số 7 tiết 09: Tỉ lệ thức

 Tiết 9: TỈ LỆ THỨC

A: Mục tiêu

Qua bài này học sinh cần:

- Hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức.

B: Chuẩn bị đồ dùng

- GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi

- HS: Giấy, máy tính bỏ túi

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 92Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 tiết 09: Tỉ lệ thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn 20 tháng 9 năm 2009
 Tiết 9: Tỉ Lệ THứC
A: Mục tiêu
Qua bài này học sinh cần:
- Hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững tính chất của tỉ lệ thức.
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.
- Vận dụng thành thạo các tính chất của tỉ lệ thức.
B: Chuẩn bị đồ dùng
GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi 
HS: Giấy, máy tính bỏ túi 
C: Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? HS1: Tính 
a) b) 
HS2: Tính 
? Yêu cầu 2 HS lần lượt trình bày 
? Cho HS cả lớp nhận xét
Chốt lại
Hoạt động 2: Định Nghĩa (10ph)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Cho 2 tỉ số và 
? Hãy so sánh hai tỉ số trên
? Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày
? Cho HS cả lớp nhận xét
Chốt lại Ta nói đẳng thức = là một tỉ lệ thức. 
? Vậy thế nào là một tỉ lệ thức.
? Yêu cầu HS làm câu ?1
? Yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày
? Cho HS cả lớp nhận xét
Chốt lại
 = 
Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số 
? 1
a) = 
b) - ạ -
Vậy tỉ số đã cho không lập được tỉ lệ thức
Hoạt động 3: Tính chất (15p)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Nếu mà a, b, c, d ẻ Z thì ta có TC gì?
? Nếu từ đẳng thức a.d = b.c ta chia hai vế cho b.d ta cón điều gì?
GV: Tương tự hãy chia cho cd, ab, ca
GV: Treo bảng phụ tính chất 2
Nếu ad = bc và a, b, c, d ạ 0 thì ta có các tỉ lệ thức: 
Tính chất 1:
Nếu thì a.d = c.d
Tính chất 2:
Ví dụ : 1/2 = 3/6 thì 1.6 = 2.3 
Hoạt động 4: củng cố
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Thế nào là tỉ lệ thức ? Hãy nêu các tính chất của tỉ lệ thức ?
? Yêu cầu HS Làm BT 44, 48 SGK/26
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
- Làm BT 45, 47, 49 và 50 SGK/26,27
-Học bài
-Xem lại các BT đã làm

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 9 DS.doc