Giáo án Hình học lớp 7 - Tiết 1 đến tiết 11

Giáo án Hình học lớp 7 - Tiết 1 đến tiết 11

A.Mục tiêu:

-HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh

-Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

-Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước

-Nhận biết được góc đối đỉnh trong một hình

-Bước đầu tập suy luận

B.Chuẩn bị:

-GV:Thước thẳng,thước góc

-HS: Thước thẳng,thước góc

C.Tiến trình:

1.ổn định tổ chức

2.các hoạt động

 

doc 21 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hình học lớp 7 - Tiết 1 đến tiết 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:21-8-08
Ngày dạy: 22-8-08(7B)
 23-8-08(7A)
Chương I. đường thẳng vuông góc-đường thẳng song song
Tiết1-Đ1 hai góc đối đỉnh
A.Mục tiêu:
-HS giải thích được thế nào là hai góc đối đỉnh
-Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
-Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước
-Nhận biết được góc đối đỉnh trong một hình
-Bước đầu tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng,thước góc
-HS: Thước thẳng,thước góc
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức
2.các hoạt động
hđgv
hđhs
nd
HĐ1:Giới thiệu chương trình hình học 7
GVGT qua về chương trình hình học 7
HĐ2:Thế nào là hai góc đối đỉnh
-GV vẽ hình 1 lên bảng
?Em hãy NX quan hệ về cạnh,về đỉnh của Và 
?Cạnh Ox là tia đối của cạnh nào? 
?Cạnh Ox’ là tia đối của cạnh nào? 
?NX Gì về hai đỉnh của hai góc
-GVTB: có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.Ta nói: là hai góc đối đỉnh
? Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh?TBĐN
-Cho HS làm ?2
-Gọi HS trả lời?2
?Vậy 2đường thẳng cắt nhau sẽ tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh?
-Cho góc xOy,em hãy vẽ góc đối đỉnh với góc xOy
-Em hãy vẽ hai đt cắt nhau và đặt tên cho 2 cặp góc đối đỉnh được tạo thành
HĐ3:Tính chất của hai góc đối đỉnh
-Quan sát 2 cặp góc đối đỉnh .Em hãy ước lượng bằng mắt về số đo của các cặp góc đó 
-Cho HS dùng thước đo góc kiểm tra lại KQ vừa ước lượng
-Gọi 1HS lên KT lại
?Em có NX gì về số đo 2 góc đối đỉnh?
-Gv tập cho HS cách suy luận như trong SGK
HĐ4:Củng cố
?thế nào là hai góc đối đỉnh?
?Tính chất của hai góc đối đỉnh
-Cho HS làm BT1+2 trong SGK
-Gọi hs trả lời,GVCX
HĐ5:HDVN
-Học ĐN và TC của hai góc đôi đỉnh.học cách suy luận
-BTVN:3,4,5
-Tập vẽ 1 góc đối đỉnh với 1 góc cho trước
-Chú ý lắng nghe
-Vẽ hình vào vở
-Tia Oy
-Tia Oy’
-Hai góc có chung đỉnh O
-Chú ý lắng nghe GVTB
-1 HS trả lời
-Đọc và làm ?2
-Hai đt cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh
-1hs lên bảng vẽ 
-1HS khác TH 
-QS 2 cặp góc và ứơc lượng
-Th đo trên vở của mình
-1hs đo và ghi KQ lên bảng
-Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
-Ghi vở suy luận
-Trả lời lần lượt câu hỏi của GV
-Làm và trả lời BT1+2
O
x
y
1,Thế nào là hai góc đối đỉnh
xy x’y’O
Hai góc O1và O3 đgl hai góc đối đỉnh
*,ĐN:(sgk-81)
?2. cũng là hai góc đối đỉnh vì:Tia Oy’là tia đối của tia Ox’ và tia ox là tia đối của tia Oy
2,Tính chất của hai góc đối đỉnh
?3
a, 
b, 
c,Dự đoán:Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
x
y
O
*,Tập suy luận:
-Có: (vì 2 góc kề bù)(1)
 (vì 2 góc kề bù)(2) 
Từ (1) và (2)
Bài1:
a, x’Oy’ tia đối
b,hai góc đối đỉnh Ox’
 Oy’là tia đối của Oy
Bài 2
a,đối đỉnh
b,đối đỉnh
Ngày soạn:22-8-08
Ngày dạy: 23-8-08(7B)
 25-8-08(7A)
 Tiết2- Luyện tập
A.Mục tiêu
-HS nắm chắc định nghĩa hai góc đối đỉnh,tính chất:hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
-Nhận biết được các góc đối đỉnh trong 1 hình
-Vẽ được góc đối đỉnh với góc cho trước
-Bước đầu tập suy luận và biết cách trình bày một baì tập 
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng,Thước đo góc
-HS: Thước thẳng,thước đo góc
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức
2.các hoạt động
hđgv
hđhs
x
B
y
nd
HĐ1:Kiểm tra bài cũ
?Thế nào là hai góc đối đỉnh,vẽ hình,đặt tên và chỉ ra các cặp góc đối đỉnh
?Nêu TC của 2 góc đối đỉnh,vẽ hình,Bằng suy luận hãy giải thích vì sao 2 góc đối đỉnh lại bằng nhau?
?chữa BT4(sgk-82)
-Goi HSNX.Gv cho điểm HSKT
HĐ2: Luyện tập
-Gọi lần lượt 3 HS lên bảng làm BT5(Mỗi em 1 phần)
-Gọi NX GVCX
-Cho HS hoạt động nhóm làm BT7
-Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
-Cho hs nhận xét chéo.GV chính xác
-GV chữa nhanh BT8 cho HS.Rút ra NX:hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh
-Cho hs làm BT9
?Muốn vẽ góc vuông xAy ta làm ntn?
?Muốn vẽ góc x’Ay’đối đỉnh với góc xAy ta làm ntn?
? Hai góc vuông không đối đỉnh là 2 góc vuông nào?
-Cho hs chỉ ra các cặp góc vuông khác không đối đỉnh
HĐ3:HDVN
-BTVN:4,5,6-trang 74SBT
-Đọc trước bài:Hai đường thảng vuông góc.Chuẩn bị eke,giấy
-3HS lên bảng KT
-HS dưới lớp chú ý theo dõi để NX
_NX bài làm của bạn
-Lần lượt 3HS lên làm BT5
-Nx bài làm của bạn
-HĐ nhóm làm BT7
-Đại diện nhóm lên trình bày
-NX chéo giữa các nhóm
-NC làm BT9
-Dùng eke vẽ
-Vẽ tia đối Ax’của tia Ay.vẽ tia Ay’ là tia đối của tia Ay
-1 HS trả lời
Bài 4(sgk-82)
Góc đối đỉnh với 
xBy là x’By’ 
Vậy ta có:
x’By’=xBy=600
A
B
C
Luyện tập
Bài 5
a,
b,Vẽ tia đối BC’ của tia 
BC.Ta có:
ABC’=1800-CBA(2 góc kề bù)
ABC’=1800-560=1240
c,Vẽ tia BA’ là tia đối của tia BA
C’BA’=1800-ABC’(2 góc kề bù)
C’BA’=1800-1240=560
Bài 7
(đối đỉnh);(đối đỉnh)
(đối đỉnh)
xOx’=yOy’=zOz’=1800
Bài9
x
y
xAy và xAy’là một cặp góc vuông không đối đỉnh
Ngày soạn:27-8-08
Ngày dạy: 28-8-08(7A+7B)
Tiết3.hai đường thẳng vuông góc
A.Mục tiêu:
-HS hiểu được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau
-Công nhận TC:có duy nhất một đường thẳng b đi qua A và 
-Hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng
-Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước
-Biết vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
-Sử dụng tương đối thành thạo eke,thước thẳng
-Bước đầu tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước,eke,giấy
-HS: thước,eke,giấy
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức
2.các hoạt động
hđgv
hđhs
nd
HĐ1:Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
-Cho hs cả lớp làm ?1
-Các em hãy trải phẳng giiấy đã gấp,dùng bút và thước vẽ các đường thẳng theo nếp gấp,quan sát các nếp gấp và các góc tạo thành bởi các nếp gấp đó
-GV vẽ hình 4 lên bảng,yc hs nhìn hình vẽ tóm tắt nội dung
?Em hãy dựa vào BT9 đã chữa để suy luận 
-Gọi hs đứng tại chỗ trình bày,gv ghi bảng
?Vậy thế nào là hai đường thẳng vuông góc? 
-GT kí hiệu hai đường thẳng vuông góc
-GV nêu các cách diễn đạt như SGK
HĐ2:Vẽ hai đường thẳng vuông góc
-Gọi 1 hs lên bảng làm ?3
-Cho hs hoạt động nhóm làm ?4.YC hs nêu các vị trí có thể xảy ra giữa điểm O và đường thẳng a rồi vẽ hình theo cá trường hợp đó
-Quan sát và hướng dẫn các nhóm vẽ hình
-Gọi đại diện 1 nhóm trình bày
?Theo em có mấy đường thẳng đi qua O và vuông góc với a
-TB:ta thừa nhận TC:’có 1 và chỉ1cho trước’
HĐ3:Đường trung trực của đoạn thẳng
-Cho hs làm BT:Cho đoạn AB.Vẽ trung điểm I của AB.Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với AB
-Gọi 2 hs lần lượt lên bảng vẽ hình 
-GVGT: Đường thẳng d gọi là đường trung trực của đoạn AB
?Vậy đường trung trực của một đt là gì?
-GV đưa ra ĐN về đường TT của đoạn thẳng
-GVGT về điểm đối xứng
HĐ4:Củng cố
-Cho HS làm BT11+12
-Gọi hs trả lời
-GVCX
-Gọi hs lên làm BT13.YC nêu rõ cách vẽ
HĐ5:HDVN
-Học thuộc ĐN 2 đt vuông góc,đường trung trực của đoạn thẳng
-Biết vẽ hai đt vuông góc,đường trung trực của đoạn thẳng
-BTVN:1316 trong sgk
-HS lấy giấy đã CB sẵn gấp 2 lần như hình 3a,3b
-Các nếp gấp là hình ảnh của hai đường thẳng vuông góc và bốn góc tạo thành đều là góc vuông
-QS hình và tóm tắt nội dung
-1hs trình bày
-hs trả lời
-Ghi vở
-ghi nhớ
-1 hs lên bảng làm ?3
-Điểm O có thể nằm trên đường thẳng a,có thể nằm ngoài đường thẳng a
-HĐ theo nhóm quan sát hình 5 và 6 rồi vẽ theo
-Đại diện 1 nhóm trình bày
-Có 1 và chỉ 1 đt đi qua O và vuông góc với a
-2 hs lần lượt lên bảng vẽ hình
-1hs trả lời
-Chú ý lắng nghe và ghi nhớ
-làm BT11+12
-1hs làm bt13
O
1,Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
Cho
xx’yy’=
xOy=900
Tìm
xOy’=x’Oy=x’Oy’=900
Giải thích
Giải
-Có: xOy=900(theo ĐB)
y’Ox=1800-xOy(theo tính chất hai góc kề bù)
y’Ox=1800-900=900
có: x’Oy=y’Ox=900(theo tc 2 góc đối đỉnh)
*,ĐN:(sgk-84)
+,KH: 
2,Vẽ hai đường thẳng vuông góc 
+,TH điểm O cho trước nằm trên đường thẳng a
a
O
a
O
+,TH điểm O cho trước nằm ngoài đường thẳng a
*,TC:(sgk-85)
3,Đường trung trực của đoạn thẳng
A
B
I
d
-Đường thẳng d là trung trực của 
	 IA=IB
đoạn thẳng AB
 dAB=
Bài12
a,đúng
b,sai
Bài 13
-Vẽ CD=3cm
-Xác định HCD sao cho CH=1,5cm
-Qua H vẽ đường thẳng dCD ,d là đường trung trực cảu CD
Ngày soạn:27-8-08
Ngày dạy: 29-8-08(7A+7B)
Tiết4.Luyện tập
A.Mục tiêu:
-HS giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau
-Biết vẽ đt đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước
-Biết vẽ một đường trung trực của một đoạn thẳng
-Sử dụng thành thạo eke,thước thẳng
-Bước đầu tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước,eke,giấy;Bảng phụ ghi BT
-HS:Thước,eke,giấy
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức
2.các hoạt động
hđgv
hđhs
nd
HĐ1:Kiểm tra
?Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?Cho đt xx’ và O thuộc xx’.hãy vẽ đt yy’ đi qua O và vuông góc với xx’
?Thế nào là đờng trung trực của đt?Cho AB=4cm.hãy vẽ đường trung trực của AB
-Gọi hsnx,gv cho điểm HS kiểm tra
HĐ2:Luyện tập
-Cho hs làm BT15(86)
-Gọi hs trả lời
?Để KL được hai đt này vuông góc em đã làm ntn?
-Cho HS làm BT18(86)
?Em hãy nêu cụ thể các bước vẽ
-GV ghi tóm tắt các bước vẽ lên bảng
-Gọi hs lên bảng vẽ hình
-Gọi hsnx.GVCX
-Cho hs làm BT20
?Em hãy cho biết vị trí của 3 điểm A,B,C có thể xảy ra
?Em hãy vẽ hình theo 2 vị trí của 3 điểm A,B,C
-Gọi 2 hs lên bảng vẽ hình,mỗi em vẽ một TH
-Gọi hs nx bài làm của bạn
-GVCX
-Lưu ý hs còn có TH;
HĐ3:Củng cố
-GV treo bảng phụ ghi BT:
Trong các câu sau,câu nào đúng,câu nào sai:
a,ĐT đi qua trung điểm của đoạn AB là trung trực của AB
b,ĐT vuông góc với đoạn AB là trung trực của đoạn AB
c,ĐT đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông góc với AB là trung trực của đoạn AB
d,Hai mút của đoạn thẳng đối xứng nhau qua đương trung trực của nó
HĐ4:HDVN
-Xem lại các BT đã chữa
-Làm các bt còn lại
-Đọc trước bài 5
-2HS lên bảng KT
-HS khác chú ý theo dõi để NX
-NH bài làm của bạn
-TH trên giấy các thao tác của BT15 YC
-HS rút ra các KL
-Dùng eke đo các góc tạo thành
-1HS Tóm tắt các bước vẽ hình 
-Ghi vở
-1HS lên bảng vẽ hình
-1 hs nx
-Đọc BT20
-Xảy ra 2 TH:
+,A,B,C thẳng hàng
+,A,B,C không thẳng hàng
-Vẽ hình ra nháp
-2 hs lên bảng vẽ hình
-NX bài làm của bạn
-Làm BT trên bảng phụ
a,Sai
b,Sai
c,Đúng
d,Đúng
Luyện tập
Bài 15(86)
-Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O
-Có bốn góc vuông là:xOz ; zOy;
yOt ; tOx
Bài 18(87)
-Vẽ xOy=450 
-Lấy A bất kỳ nằm trong xOy
-Qua A vẽ 
O
B
C
A
-Qua A vẽ 
Bài 20(87)
+,TH1:Ba điểm A,B,C thẳng hàng
+,TH2:Ba điểm A,B,C không thẳng hàng
Ngày soạn:27-8-08
Ngày dạy: 29-8-08(7B)
 30-8-08(7A)
Tiết 5.Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
A.Mục tiêu:
-HS hiểu được tính chất sau:
 Cho hai đường thẳng và một cát tuyến.Nếu có một cặp góc so le trong và bằng nhau thì: +,Hai góc so le trong còn lại bằng nhau
 +,Hai góc đồng vị bằng nhau
 +,Hai góc trong cùng phía bù nhau
-HS có kỹ năng nhận biết:
 +,Cặp góc so le trong
 +,Cặp góc đồng vị
 +,Cặp góc trong cùng phía
-Bước tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng,thước đo góc.Bảng phụ ghi BT
-HS:Thước thẳng ... g a song song với b
-đường thẳng m song song với n
-đường thẳng d không song song với đường thẳng e
*,Tính chất:(sgk-90)
-Hai đt a và b song song với nhau kí hiệu: a//b
3,Vẽ hai đường thẳng song song
 Bài 24(91)
a,hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là:a//b
b,đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b
Ngày soạn:3-9-08
Ngày dạy: 6-9-08(7A+7B)
Tiết 7.Luyện tập
A.Mục tiêu:
-Thuộc và nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
-Biết vẽ thành thạo đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó
-Sử dụng tương đối thành thạo eke và thước thẳng hoặc chỉ riêng eke để vẽ hai đường thẳng song song
-Nghiêm túc,tích cực trong học tập
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng,eke,thước đo góc
-HS :Thước thẳng,eke,thước đo góc
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức
2.các hoạt động
hđgv
hđhs
nd
HĐ1:Luyện tập
-Gọi hs đọc BT26(91)
-Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình theo YC của bài toán
-Gọi hs nhận xét về hình vẽ
?Hai đt Ax và By có song song với nhau không ?vì sao?
-Gọi hs đọc BT27
?BT cho biết gì,YC tìm gì?
?Muốn vẽ AD//BC ta làm ntn?
?Muốn có AD=BC ta làm thế nào?
-Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình
?Ta có thể vẽ được mấy đoạn AD//BC và AD=BC
-Gọi 1 hs lên bảng xác định điểm D’ trên hình vẽ
-Gọi hs đọc BT28
-Cho hs HĐ nhóm làm bt28
(YC nêu rõ cách vẽ)
HD:Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đt song song để vẽ
-Gọi đại diện nhóm lên báo cáo
-Cho nx chéo
-GVCX
HĐ2:HDVN
-BTVN:29,30
-Đọc bài :Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
-1 hs đọc BT26
-1 hs lên bảng vẽ
-NX hình vẽ 
-1hs trả lời
-Đọc BT27
-1hs tóm tắt
-vẽ đt qua Avà //BC(vẽ 2 góc so le trong bằng nhau)
-Trên đt đó lấy điểm D sao cho AD=BC
-1 hs vẽ hình
-Ta ó thể vẽ được 2 đoạn AD và AD’cùng song song với BC và bằng BC
-1 hs vẽ hình
-1hs đọc BT28
-HĐ theo nhóm làm BT28
-Đại diện nhóm lên BC
-NX chéo
-Ghi vở
Luyện tập
Bài 26(91)
-Ax//By vì đường thẳng AB cắt Ax,By tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau
Bài 27(91)
Bài 28(91)
-Vẽ đường thẳng xx’
-Trên xx’ lấy điểm A bất kỳ
-Dùng eke vẽ đường thẳng c qua A tạo với Ax góc 600
-Trên c lấy B bất kỳ (BA)
-dùng eke vẽ y’BA=600 ở vị trí so le trong với xAB 
-Vẽ tia đối By của tia By’ ta được y’y//xx’
Ngày soạn:8-9-08
Ngày dạy: 10-9-08(7A)
 11-9-08(7B)
 Tiết 8.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
A.Mục tiêu:
-Hiểu được nội dung tiên đề Ơ-clit là công nhận tính chất duy nhất của đường thẳng b đi qua M (Ma)sao cho b//a
-Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song
‘Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau,hai góc đồng vị bằng nhau,hai góc trong cùng phía bù nhau’
-KN:Cho biết hai đường thẳng ssong song và một cát tuyến.Cho biết số đo của một góc,biết cách tính số đo các góc còn lại
-Nghiêm túc,tích cực trong học tập
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng.thước đo góc
-HS:Thước thẳng,thước đo góc
C.Tiến trình
1,ổn định tổ chức:
2,các hoạt động :
Hhđgv
Hđhs
nd
HĐ1:Kiểm tra-Tìm hiểu tiên đề Ơ-clit
-Cho hs làm BT:Cho M không thuộc đt a.vẽ đt b đi qua M và b//a
-Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình
-Mời hs 2 lên bảng thực hiện lại và nêu NX
?Liệu có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với đt a
-GVTB nội dung tiên đề Ơ-clít,YC hs nhắc lại và vẽ hình vào vở
HĐ2:Tính chất của hai đường thẳng song song
-Cho hs làm ? trong sgk
-Gọi lần lượt hs làm từng phần a,b,c,d của ? 
?Qua bài toán trên em có NX gì?
?Em hãy đo và kiểm tra xem hai góc trong cùng phía có quan hệ với nhau ntn?
-Ba NX trên chính là tính chất của hai đường thẳng song song
-GV đưa ra tính chất
HĐ3:Củng cố
-Gọi hs đọc BT 32
-Gọi hs trả lời BT32
-GVCX
-Gọi hs trả lời nhanh BT33
-Cho hs làm BT34
-Gọi hs đứng tại chỗ trình bày,gv ghi bảng
HĐ4:HDVN
-VN học thuộc TĐ và tính chất
-BTVN:31,35trong SGK
-HDBT31:Để KT xem 2 đt song song hay không ta vẽ một cát tuyến cắt hai đt đó rồi KT hai góc so le trong có bằng nhau hay không rồi KL
-HS cả lớp làm vào nháp
-1hs lên bảng vẽ
-Đường thẳng b em vẽ trùng với đt bạn vẽ
-Vẽ hình vào vở
-NC làm ?trong sgk
-4 hs lên bảng làm lần lượt
-Nêu NX
-Hai góc trong cùng phía có tổng bằng 1800
-Đọc lại tính chất
-Đọc BT32
-Trả lời BT32
-Trả lời nhanh BT33
-NC làm BT34
-hs đứng tại chỗ trình bày lời giải
1,Tiên đề Ơ-clit
Tiên đề:(sgk-92)
Ma;b qua M và b//a là duy nhất
2,Tính chất của hai đường thẳng song song
?
a,b:
c,Hai góc so le trong bằng nhau
d,Hai góc đồng vị bằng nhau
TC:(sgk-93)
Bài32(94)
a,Đúng
a,Đúng
c,Sai
d,Sai
Bài33(94)
a,bàng nhau
b,bằng nhau
c,bù nhau
Bài34(94)
a,vì a//b nên có:
(cặp góc so le trong)
b,(tc hai góc kề bù)
Vậy 
Có:(hai góc đồng vị)
c,(hai góc so le trong)
Ngày soạn:9-9-08
Ngày dạy: 11-9-08(7A)
 15-9-08(7B)
Tiết 9. Luyện tập
A.Mục tiêu:
-Cho hai đường thẳng song song và một cát tuyến cho biết số đo của một góc,biết tính các góc còn lại
-Vận dụng được tiên đề Ơ-clit và tính chất của hai đường thẳng song song để giải bài tập
-Bước đầu biết suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước thẳng,thước đo góc,bảng phụ
-HS:thước thẳng,thước đo góc
C.Tiến trình:
1,ổn định tổ chức:
2,Các hoạt động:
Hđgv
Hđhs
nd
HĐ1:Kiểm tra
?Phát biểu tiên đề Ơ-clit và nêu tính chất của hai đường thẳng song song
-Gọi HSNX,GV cho điểm hs kiểm tra
HĐ2:Luyện tập
-Cho hs trả lời nhanh BT35
-Treo bảng phụ ghi BT36 lên bảng 
-Gọi hs lên bảng điền 
-GVCX
-Cho hs làm BT37
-Gọi hs lên bảng làm Bt37
-Gọi hs nx,GVCX
-Cho hs hoạt động nhóm làm BT38
-Lưu ý HS:Trong BT cua mỗi nhóm:
+,Phần đầu có hình vẽ và BT cụ thể
+,Phần sau là tính chất ở dạng tổng quát
-Gọi đại diện các nhóm lên trình bày
-Gọi NX chéo
-GVCX
HĐ3:HDVN:
-Làm các BT còn lại trong SGK
-Đọc bài:Từ vuông góc tới song song
-1hs lên bảng kiểm tra
-1 hs nx
-Trả lời nhanh BT35
-HS cả lớp làm BT36 vào vở
-Lên bảng điền 
-NC làm BT37
-1hs lên bảng trình bày
-NX bài làm của bạn
-HĐ nhóm làm BT38
-Đại diện nhóm lên trình bày
-NX chéo
Luyện tập
Bài 35(94)
Theo tiên đề Ơ-clit về đt song song:Qua A ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC,qua b ta chỉ vẽ được một đường thẳng song song với AC
Bài 36(94)
a,
b,
c,(vì hai góc trong cùng phía)
d,vì (hai góc đối đỉnh),mà
(hai góc đồng vị) nên
Bài 37(95)
(so le trong)
(so le trong)
ACB=DCE(đối đỉnh) 
Bài 38(95)
Hình25a
-Biết d//d’ thì suy ra:
a, và b,
c,
-Nếu một đường thẳng cắt hai đt song song thì:
a,hai góc so le trong gằng nhau
b,hai góc đồng vị bằng nhau
c,hai góc trong cùng phía bù nhau
Hình 25b
Biết:
a,hoặc b, 
hoặc c,thì suy ra d//d’
-Nếu một đường thẳng cắt hai đt mà:a,trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau hoặc b,Hai góc đồng vị bằng nhau hoặc c,Hai góc trong cùng phía bù nhauthì hai đt đó song song với nhau
Ngày soạn:15-9-08
Ngày dạy: 17-9-08(7a+7b)
Tiết 10.Từ vuông góc tới song song
A.Mục tiêu:
-Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba
-Biết phát bểu gãy gọn một mệnh đề toán học
-Tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:thứoc thẳng,eke,bảng phụ
-HS:thước thẳng,eke
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức:
2.các hoat động:
Hđgv
Hđhs
nd
HĐ1:Kiểm tra:
?Nêu dấu hiệu nhận biết hai đt song song
?Phát biểu tiên đề Ơ-lit và tính chất của hai đt song song
HĐ2:Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song:
-Cho hs làm ?1
-Gọi hs trả lời ?1
-Gọi hs nx bài làm của bạn,GVCX
-GV vẽ hình 27 lên bảng
?Em hãy nêu NX về quan hệ giữa hai đt phân biệt cùng vuong góc với đường thẳng thứ ba
-Gọi 1 vài hs nhắc lại TC
?Em hãy nêu lại cách suy luận TC trên
-Treo bảng phụ ghi BT40.YC HS làm
-Gọi hs lên bảng điền
-GVCX
-GV nhấn mạnh lại 2TC
HĐ3:Ba đường thẳng song song
-Cho hs hoạt động nhóm làm ?2
-Gọi đại diên nhóm báo cáo
YC hs giải thích rõ KQ của nhóm mình
-GVCX
-Gọi hs phát biểu TC trong SGK
-Treo bảng phụ ghi Bt41
-Gọi hs lên bảng điền
-GVCX
HĐ4:Củng cố:
-Treo bảng phụ ghi BT 32(SBT-79)
-Gọi lần lượt 3 hs lên bảng làm các phần a,b,c
-GVCX
-YC hs nhắc lại các tính chất về quan hệ vuông góc và tính song song,TC ba đường thẳng song song
HĐ5:HDVN
-BTVN:42,43,44(SGK-98)
-Học thuộc ba tính chất của bài
-Tập diễn đạt các tính chất bằng kí hiệu và hình vẽ
-1hs đưng tại chỗ trả lời
-NC làm ?1
-1hs trả lời:
a,a//b
b,vì c cắt a và b tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau nên a//b
-Vẽ hình 27 vào vở
-2đt phân biệt cùng vuông góc với đt thứ ba thì chúng // với nhau
-1 vài hs nhắc lại TC
-Dựa vào hv và nêu lại
-NC làm BT40
-2hs lên điền
-HĐ nhóm làm
-Đại diện nhóm báo cáo
-Phát biểu và ghi vở TC
-Làm BT41
-1 hs điền
- NC làm BT32
-3 hs lên bảng làm
-2 hs nhắc lại
1,Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song:
TC1:
 a//b
TC2:
 cb
2,Ba đường thẳng song song:
?2
a,d’ và d’’ có song song
b,ad’ vì ad và d//d’
 ad’’vì ad và d//d’’
 d’//d’’ vì cùng vuông góc với a
TC:
Nếu:b//a và c//a thì b//c
Bài 32(SBT-79)
b,a//b vì a và b cùng vuông góc với c
c,các cặp góc bằng nhau:
(so le trong)
(so le trong)
 (đồng vị)
(đồng vị)
(đồng vị)
(đồng vị)..
Ngày soạn:16-9-08
Ngày dạy: 18-9-08(7a+7b)
Tiết11:Luyện tập
A.Mục tiêu:
-Nắm vững mối quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba
-Rèn kỹ năng phát biểu gãy gọn mọt mệnh đề toán học
-Bước đầu tập suy luận
B.Chuẩn bị:
-GV:Thước kẻ,eke,bảng phụ
-HS:thước kẻ,eke
C.Tiến trình:
1.ổn định tổ chức:
2.các hoạt động:
Hđgv
Hđhs
nd
HĐ1:Kiểm tra:
-Gọi ba hs lên bảng làm BT42,43,44(sgk-98) phần a,b
-Gọi hs nx bài làm của bạn
-Gọi 3 hs phát biểu các tính chất trong ba BT trên bằng lời
HĐ2:Luyện tập
-GV treo bảng phụ ghi BT46 lên bảng
?Nhìn hình vẽ hãy phát biểu nội dung BT
?vì sao a//b
?NX gì về hai góc: ADC và BCD
-Gọi hs tính góc BCD
-Cho hs hoạt độnh nhóm làm Bt47
-Gọi đại diện nhóm lên báo cáo
-Gọi nx chéo,gvcx
HĐ3:HDVN:
-làm BT48 (sgk)
-học thuộc các TC quan hệ vuông góc và song song
-Ôn tập tiên đề O-clit và các TC về hai đt song song
-đọc trước bài 7 Định lý 
-3hs lên bảng 
-NX bài làm của bạn
-3 hs phát biểu
-vì a,b cùng vuông góc với AB
Là hai góc trong cùng phía
-1hs tính
-HĐ theo nhóm làm bt 47
-Đại diện nhóm báo cáo
-NX chéo
Bài42(98)
b,a//b vì:ac và bc
Bài43(98)
b,cb vì:b//a và ca
Bài 44(98)
b,c//b vì:c//a và c//b
Luyện tập
Bài 46(98)
a,aAB a//b
 bAB
b,có :a//b
-hai góc ADC và BCD là hai góc trong cùng phía
BCD=1800-ADC (TC hai đt song2)
Bài 47(98)
a//b mà aAB tại AbAB tại B
(quan hệ giữa tính vuông góc và tính //)
Có:a//b(hai góc trong cùng phía)
=1800-1300=500

Tài liệu đính kèm:

  • dochinh7 T15.doc