Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 52: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 52: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

A/ Mục tiêu:

 - HS nắm vững quan hệ giữa đồ dài ba cạnh của một tam giác

 - Hs hiểu được cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác.

 - Luyện tập chuyển từ định lí 1 thành một bài toán và ngược lại.

B/ Chuẩn bị: - Bảng phụ , thước kẻ, compa

 - HS đã ôn tập quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.

C. Tiến trình dạy - học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 02/03/2017 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học lớp 7 - Trần văn Hồng - Tiết 52: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/3/06
Tiết: 	52
QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC 
, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
A/ Mục tiêu:
	- HS nắm vững quan hệ giữa đồ dài ba cạnh của một tam giác
	- Hs hiểu được cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác.
	- Luyện tập chuyển từ định lí 1 thành một bài toán và ngược lại.
B/ Chuẩn bị: 	- Bảng phụ , thước kẻ, compa
	- HS đã ôn tập quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác.
C. Tiến trình dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Phát biểu các định lí: quan hệ giữa góc và cạnh trong tgiác
Hoạt động 2: 1. Bất đẳng thức tam giác
?2
- GV cho học sinh làm 
- GV cho HS đọc định lí; sau đó HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL
- Để vận dụng định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác ta phải làm gì?
- So sánh BCD với ACD; BCD với D
 Þ So sánh BD với BC.
Hs thực hiện và trả lời câu hỏi.
HS vẽ hình; ghi GT + KL.
HS dựng một cạnh mới của tam giác mới có độ dài bằng tổng của AB + AC
 D
 A
 B C
Hoạt động 3: 2. Hệ quả bất đẳng thức của tam giác.
- GV: từ các kết luận ở định lí 
 Þ AB > ? ; BC > ? ; AC > ? Sau đó đọc hệ quả.
?3
- GV: Kết hợp định lí với hệ quả Þ nhận xét?
- GV: cho học sinh làm để củng cố.
- GV giảng giải phần lưu ý. 
- HS viết các bất đẳng thức 
HS phát biểu nhận xét.
Hoạt động 4: Luyện tập + Củng cố
- GV : hãy phát biểu nhận xét quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác.
- GV: làm bài tập 15/63 SGK theo các nhóm học tập.
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà.
- Nắm vững bất đẳng thức tam giác.
- Làm bài tập 16, 17, 18, 19/63 SGK.
 24, 25/25,26 SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • docH52.doc