Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 28: Luyện tập - Kiểm tra 15 phút

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 28: Luyện tập - Kiểm tra 15 phút

A. Mục tiêu :

- Củng cố các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch.

 - Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán nhanh và đúng.Hs hiểu biết về thực tế hơn qua các bài tập.

 - Kiểm tra 15ph nhằm kiểm tra đánh giáviêtc lĩnh hội và áp dụng kiến thức của hs

B. Chuẩn bị :bảng phụ,bảng từ, hộp số. Đề kiểm tra 15ph

C. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra:15ph cuối giờ.

2. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 28: Luyện tập - Kiểm tra 15 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP- KIỂM TRA 15,
Tuần :14 – Tiết : 28 
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
Mục tiêu : 
- Củng cố các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch.
 - Rèn kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán nhanh và đúng.Hs hiểu biết về thực tế hơn qua các bài tập.
 - Kiểm tra 15ph nhằm kiểm tra đánh giáviêtc lĩnh hội và áp dụng kiến thức của hs 
Chuẩn bị :bảng phụ,bảng từ, hộp số. Đề kiểm tra 15ph
Tiến trình lên lớp
Kiểm tra:15ph cuối giờ.
Bài mới:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
27’
Hoạt động 1:Luyện tập
Điền vào ô trống
a)Cho x và y là 2 đ/l tỉ lệ thuận
 x 
-2
-1
5
 y
-4
4
b)Cho x và y là 2 đ/l tỉ lệ nghịch
x
-2
5
y
-15
30
10
Hs giải bài 19/61sgk
Gọi hs tóm tắt đề
Gv :Cùng 1 số tiền số m vải và giá tiền mỗi m vải quan hệ như thếâ nào?
Hướng dẫn hs viết tỉ lệ thức
Học sinh giải bài 21/61
Gọi hs đọc đề bài.
-Hs tóm tắt đề
Vậy x1,x2,x3 tỉ lệ nghịch với số nào?, tức là tỉ lệ thuận với số nào?
Hs viết dãy tỉ số bằng nhau
Hs tìm hệ số tỉ lệ k=y/x
 k=-4/-2=2
 y=a.x
 x=y/a
 a=x.y=-2.(-15)=30
 x= a/y
 y=a/x
tóm tắt đề
Cùng 1 số tiền mua :
51m loại I xm loại II
 1m loại II=85%.1m loại I
Ta có 
Đôïi1: x1 máyà4ngày
Đội2 x2 máyà6ngày
Đội 3 x3máy à8ngày
Hs viết dãy tỉ số bằng nhau
I/Sửa bài tập:
Bài1)Hãy điền vào ô trống
a)Cho x và y là 2 đại lượng tl thuận
 x
 -2
 -1
 2
 5
 y
 -4
 -2
 4
 10
b)Cho x và y là 2 đại lượng nghịch.
 x 
 -2
 1
 3
 5
 y
 -15
 30
 10
 6
II/ Bài tập mới:
Bài 2-Bài19/61/sgk
 Giải
Gọi x1, x2 lần lượt là số m vải loại 1 ,loại 2 mua được.y1, y2 là giá tiền mỗi m vải tương ứng.
Số mét vải mua được và giá tiền 1 mét vải là 2 đl tỉ lệ nghịch.
Ta có và y2=85% y1 
Thay x1=51. và
 =>x2=51.100:85=60
Vậy vói cùng số tiền có thể mua được 60m vải loại 2
Bài3-Bài 21/61/sgk
 Giải
Gọi số máy của 3 đội theo thứ tự là x1,x2 ,x3. Ta có x1-x2=2 Các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là 2 đltỉ nghịch
Ta có
==24
 x1=1/4.24=6
 x2=1/6.24=4
 x3=1/8.24=3
Vậy số máy của 3 đội theo thứ tự là 6, 4, 3(m
 Đề kiểm tra 15ph
Câu1: Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch. Hãy điền vào ô vuông sau:
a) b)
 x
 -1
 1
 3
 5
 y
 -5
 5
 15
 25
 x
 2
 -5
 -2
5
 y
 5
 -2
 -5
2
Câu2:Cho biết y tỉ lệ thuận với x và x=8, y= 6
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x= 8
Hướng đẫn về nhà: 3’ -Ôn bài
 -BTVN: 20, 22, 23/61,62sgk
 -Xem trước bài hàm số.

Tài liệu đính kèm:

  • docds tiet 28.doc