Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 30: Luyện tập

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 30: Luyện tập

A/ Mục tiêu:

· Củng cố khái niệm hàm số

· Rèn kỹ năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không ( theo bảng, công thức, sơ đồ )

· Tìm được giá trị của hàm số theo biến số và ngược lại

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

 giáo viên: bảng phụ

 học sinh :

C/ Các hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

HỌC SINH 1:khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x? sữa bài 27/64 (bảng phụ)? Nhận xét gì về hàm số y?

2. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Đỗ Thị Thanh Thảo - Tiết 30: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
	Tuần : 15 - Tiết 30	
	Ngày soạn :
	Ngày dạy: 
A/ Mục tiêu:
Củng cố khái niệm hàm số
Rèn kỹ năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không ( theo bảng, công thức, sơ đồ )
Tìm được giá trị của hàm số theo biến số và ngược lại
B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
giáo viên: bảng phụ
học sinh : 
C/ Các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ:
HỌC SINH 1:khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x? sữa bài 27/64 (bảng phụ)? Nhận xét gì về hàm số y?
2. Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Ghi bảng
X
-0,5
-3
0
4,5
9
y
-1/3
-2
0
3
6
Hoạt động 1: sữa bài tập
Bài 29/64
Giáo viên cho điểm học sinh 
Hoạt động2: làm bài tập mới
Bài 30/64:
Giáo viên treo bảng phụ
Để trả lời bài này ta làm như thế nào?
Bài 31/65: giáo viên treo bảng phụ
biết xàtính y ntn?
Biết yàtính x ntn?
Bài tập nhóm: cho hàm số y=5-2x
a. điền số thích hợp vào ô trống
b. đại lượng y và x có tỉ lệ thuận không? Có tỉ lệ nghịch không? Tại sao?
Giáo viên treo bảng phụ:
X
-2
-1
0
3
y
5
3
-1
Học sinh lên bảng sữa, cả lớp nhận xét, sữa sai.
Một học sinh đọc đề
Ta phải tính f(-1), f(1/2), f(3) rồi đối chiếu với kết quả đề bài cho.
A/ đúng
B/ đúng
C/ sai
Học sinh đọc đề
Thay giá trị của x vào công thức y=2/3.xø y=2/3xàx=y:2/3=3/2y
Học sinh hoạt động nhóm.
Lưu ý : điền kết quả bằng mực đỏ.
Aùp dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải thích
Giáo viên nhận xét và kiểm tra bài làm của các nhóm.
I/ Sửa bài tập:
Bài 29/64: cho hàm số y=f(x)=x2-2
f(2)=22-2=4-2=2
f(1)=12-2=1-2=-1
f(0)=02-2=0-2=-2
f(-1)=(-1)2-2=1-2=-1
f(-2)=(-2)2-2=4-2=2
II/ Bài tập mới:
Bài 31/65:cho h/s y=2/3x. 
3. Về nhà:
1/ bài tập:35;37;39/48(sách bài tập)
2/ đọc trước bài : Mặt phẳng tọa độ
3/ chuẩn bị: thước kẻ , compa

Tài liệu đính kèm:

  • docds tiet 30.doc