Giáo án Tin học 6 tiết 32: Bài thực hành số 4: các thao tác với tệp tin (tt)

Giáo án Tin học 6 tiết 32: Bài thực hành số 4: các thao tác với tệp tin (tt)

Tiết : 32

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).

 Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP

2. Kỹ năng

Thực hiện được các thao tác với tệp tin.

Sử dụng được cữa sổ My Computer

3. Thái độ

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 14/02/2017 Lượt xem 635Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 tiết 32: Bài thực hành số 4: các thao tác với tệp tin (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 16	Tiết : 32	Ngày soạn: 01/12/2008
Bài thực hành số 4 : CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tt)
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
	Biết được các thao tác với tệp tin (tạo mới, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển).
 Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin trong Windows XP
Kỹ năng
Thực hiện được các thao tác với tệp tin.
Sử dụng được cữa sổ My Computer
Thái độ
Häc sinh nghiªm tĩc. H×nh thµnh phong c¸ch lµm viƯc chuÈn mùc. 
Cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vƯ m¸y tÝnh.
II. CHUẨN BỊ
Chuẩn bị của Giáo viên :
Giáo án, sách giáo khoa, bài thực hành, phòng máy vi tính thực hành
Chuẩn bị của Học sinh :
Sách giáo khoa, vở viết
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tổ chức lớp	(1’)
Ổn định lớp
Kiểm tra sĩ số học sinh 
Kiểm tra bài cũ	
 * Câu hỏi: 
	* Đáp án : 	
Giảng bài mới :
* Giới thiệu bài	(1’)
Ở tiết trước các em đã được học qua một số thao tác chính của tệp tin, và tìm hiểu cách sử dụng cữa sổ My Computer để xem thông tin. Tiết học hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện các thao tác đó.
* Tiến trình bài dạy
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
5’
Hoạt động 1: Hướng dẫn thường xuyên
1. Hướng dẫn thường xuyên
- Tổ chức học sinh ngồi vào máy.
- Nêu yêu cầu thực hành.
- Phát bài mẫu về nội dung thực hành.
- Sắp xếp 3 HS ngồi vào một máy.
- Khởi động máy tính
- Yêu cầu HS xem kỹ nội dung thực hành
- Ngồi theo sắp xếp
- Thực hành theo yêu cầu
- Xem nội dung thực hành
30’
- Yêu cầu HS thực hành theo mẫu của nội dung thực hành.
- Quan sát, theo dõi các hoạt động của HS tránh tình trạng làm việc riêng trong giờ thực hành.
- Nhắc HS Khá, Giỏi hướng dẫn các HS yếu.
- Yêu cầu tất cả HS trong nhóm phải thực hành xong một lược yêu cầu đề ra.
- Hướng dẫn thêm các cách thực hiện khác đối với các nhóm HS đã làm xong thao tác đưa ra.
- Gần hết thời gian quy định, HS nào làm chưa xong thì hướng dẫn cho các HS đó để hoàn thành kịp thời gian.
- Nhắc nhở HS trong quá trình thực hành, kịp thời hướng dẫn những nhóm HS thực hiện sai.
- Yêu cầu HS tắt máy tính, sắp xếp ghế đúng vị trí
- Thực hành
-Thực hành từng thao tác một.
- Trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hành
- Lần lượt HS trong nhóm thực hành.
- Thực hành theo hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Sửa lỗi theo hướng dẫn
- Tắt máy tính
2. Tiến trình thực hành
Tiến hành các bước thực hành theo nội dung thực hành tổng hợp
Tắt máy:
StartàTurn off Computerà Turn off
5’
Hoạt động 2: Củng cố
- Nhận xét sau tiết thực hành 
- Nêu những lỗi thường gặp và cách khắc phục
- Lắng nghe.
- Quan sát
 4 . Dặn dò	(3’)
- Các em về xem lại nội dung của chương III
- Soạn đề cương và học chuẩn bị kiểm tra học kì I
IV. RÚT KINH NGHIỆM
———»@@&??«———

Tài liệu đính kèm:

  • doct32.doc