Giáo án Tin học 7 - Tiết 3, 4: Làm quen với chương trình bảng tính excel

Giáo án Tin học 7 - Tiết 3, 4: Làm quen với chương trình bảng tính excel

A. MỤC TIÊU.

* Kiến thức: - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.

* kỹ năng: - Khởi động và kết thúc Excel.

- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.

* Thái độ: - Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học.

B. PHƯƠNG PHÁP.

- Thực hành, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính.

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 16/02/2017 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Tiết 3, 4: Làm quen với chương trình bảng tính excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Bài thực hành 1. (Tiết 3)
làm quen với chương trình bảng tính excel 
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
* kỹ năng: - Khởi động và kết thúc Excel.
- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính.
* Thái độ: - Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học.
B. Phương pháp.
- Thực hành, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số, phân nhóm - vị trí. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- Hãy nêu các tính năng chung của chương trình bảng tính?
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Một trong những chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là chương trình bảng tính Excel.
2. Triển khai bài:
 a. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách khởi động Excel (35 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Hướng dẫn cho HS các cách để khởi động chương trình Excel.
HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài.
GV: Hướng dẫn HS thực hành.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động chương trình Excel. 
GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 1 ở SGK.
HS: Làm bài thực hành.
GV: Quan sát quá trình thực hành của HS.
GV: Yêu cầu HS đọc sách và làm bài thực hành 2.
HS: Làm bài thực hành.
GV: Cho HS thoát khỏi chương trình Excel mà không cần lưu kết quả vừa thực hiện.
GV: Yêu cầu HS tắt máy.
1. Khởi động Excel.
* Cách 1: (Start Ž All Programs Ž Microsoft Excel).
Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào All Programs và chọn Microsoft Excel.
* Cách 2: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình Desktop.
2. Làm quen với chương trình bảng tính.
* Bài tập 1: Khởi động Excel.
- Liệt kê điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
- Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính
* Bài tập 2: Nhập dữ liệu vào một ô tính.
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào 1 ô trên trang tính. Dùng phím Enter để kết thúc việc nhập.
- Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới vào. Nhận xét về kết quả.
 IV. Cũng cố: (5 phút)
- Nhận xét bài làm của từng nhóm và chung cho toàn lớp.
 V. Dặn dò:
- Học bài, đọc ở nhà bài đọc thêm “chuyện cổ tích về Visicalc”.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Bài thực hành 1. (Tiết 4)
làm quen với chương trình bảng tính excel 
A. Mục tiêu.
* Kiến thức: - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
* kỹ năng: - Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
* Thái độ: - Nghiêm túc, cẩn thận, có ý thức bảo vệ máy, yêu thích môn học
B. Phương pháp.
- Thực hành, rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính.
C. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài, SGK, tài liệu tham khảo.
D. Tiến trình lên lớp.
 I. ổn định: 	Kiểm tra sĩ số, phân nhóm - vị trí. (1 phút)
 II. Kiểm tra bài cũ: 
 III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Một trong những chương trình bảng tính thông dụng nhất hiện nay là chương trình bảng tính Excel.
2. Triển khai bài:
 a. Hoạt động 1: Làm việc trên bảng tính Excel (35 phút)
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
GV: Hướng dẫn cho HS cách lưu kết quả làm việc.
HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài.
GV: Hướng dẫn cho HS cách để thoát khỏi chương trình Excel.
HS: Chú ý nghe giảng, ghi bài.
GV: Hướng dẫn HS thực hành.
GV: Yêu cầu HS khởi động máy tính, khởi động chương trình Excel. 
GV: Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 3 ở SGK.
HS: Làm bài thực hành.
GV: Quan sát quá trình thực hành của HS, cho điểm những HS làm bài tốt.
GV: Cho HS Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel.
GV: Yêu cầu HS tắt máy.
1. Làm việc trên bảng tính Excel.
* Lưu kết quả:
- Chọn File Ž Save hoặc nháy vào nút lệnh (Save) trên thanh công cụ.
* Thoát khỏi Excel.
- Chọn File Ž Exit hoặc nháy vào nút trên thanh tiêu đề.
 * Bài tập 3: Khởi động Excel và nhập dữ liệu ở bảng dưới đây vào bảng tính.
- Lưu Bảng tính với tên “Danh sach lop em” và thoát khỏi Excel.
 IV. Cũng cố: (5 phút)
- Nhận xét bài làm của từng nhóm và chung cho toàn lớp.
- Kết thúc tiết học, cho HS tắt máy.
 V. Dặn dò:
	- Học bài, xem trước bài “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính”.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 3 - 4.doc