Giáo án Toán 7 - Chủ đề 6: Tam giác cân Tam giác vuông - Tiết 2: Tam giác cân

Giáo án Toán 7 - Chủ đề 6: Tam giác cân Tam giác vuông - Tiết 2: Tam giác cân

 TAM GIÁC CÂN

I.MỤC TIÊU:

 1) Kiến thức:Nắm vững tính chất của tam giác cân, vận dụng chứng minh tam giác cân.

 2) Kỹ năng : Biết vẽ tam giác cân , biết chứng minh một tam giác cân.

 3) Thái độ : Biết sử dụng dụng cụ , có thái độ tích cực tự giác .

II.CHUẨN BỊ

Gv: Thước ,êke , compa

Hs: Thước ,êke , compa

III.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Luyện tập và thực hành , vấn đáp.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 09/03/2017 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 7 - Chủ đề 6: Tam giác cân Tam giác vuông - Tiết 2: Tam giác cân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TAM GIÁC CÂN
I.MỤC TIÊU:
@ 1) Kiến thức:Nắm vững tính chất của tam giác cân, vận dụng chứng minh tam giác cân.
@ 2) Kỹ năng : Biết vẽ tam giác cân , biết chứng minh một tam giác cân.
@ 3) Thái độ : Biết sử dụng dụng cụ , có thái độ tích cực tự giác .
II.CHUẨN BỊ 
Gv: Thước ,êke , compa
Hs: Thước ,êke , compa
III.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Luyện tập và thực hành , vấn đáp.
 IV.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Tg
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
Nội dung
1’
11’
1.Hđ 1: Oån định lớp
2.Hđ 2: Kiểm tra cũ
Gv đặt câu hỏi –Gọi Hs trả lời
Nêu định nghĩa tam giác cân
1.Cho ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AB .Chứng minh BN=CN
Gọi 1 Hs lên vẽ hình 
1 Hs chứng minh
Hs cả lớp làm vào vở
Hs : Ta chứng minh 2 tam giác chứa 2 cạnh đó bằng nhau.
Chứng minh :BM=CN
Xét ABM và CAN có 
AB=AC (ABC cân tại A) 
AM =.AC ; AN=AB
(M, N là trung điểm của AC ;AB)
 : góc chung 
Vậy : ABM = ACN (c.g.c)
Suy ra:BM=CN 
25’
3.Hđ 3: Luyện tập
2. Cho ABC cân tại A .Lấy H trên AC ,K trên AB sao cho AH=AK .Gọi O là giao điểm của BH và CK .Chứng minh OBC cân . 
Gv hướng dẫn theo sơ đồ sau:BK=CH ; B=C
BC cạnh chung 
 $
 KBC = HCB
 $
 B2=C2
 $
 OBC cân tại O
Gọi Hs chứng minh
Để chứng minh tam giác cân ta cần chứng minh điều gì?
Ngoài cách chứng minh trên ta còn cách chứng minh nào khác không ?
3. Cho ABC cân tại A.Trên tia đối của tia BC lấy điểm D ,trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho BD=CE.Chứng minh :
ADE là tam giác cân
Ghi đề bài lên bảng 
Gọi Hs đọc –vẽ hình 
Để c/m ADE là tam giác cân ta cần c/m điều gì?
Để c/m 2 cạnh hoặc 2 góc bằng nhau ta cần c/m gì?
Xét ABD và CAE
AB=AC;BD=CE
B=C " ABD=ACE
 $
ABD =ACE 
 $
 AD=AE
Hs đọc đề –vẽ hình 
Trả lời các câu hỏi của gv ,cùng phân tích bài toán
Tam giác có hai cạnh hoặc hai góc bằng nhau.
Hs: Xét ABH và ACK 
Suy ra : B1=C1
Nên : B2=C2
Hs phân tích giải 
ADE cân ta cần c/m 2 cạnh hoặc góc bằng nhau .
Ta c/m 2 tam giác chứa 2 góc đó bằng nhau.
Dạng 3: Nhận biết tam giác cân .
Chứng minh
Xét KBC và HCB có :
BC :cạnh chung
B=C(ABC cân tại A)
BK=CH (do AB=AC)
Mặt khác AH =AK 
Vậy : KBC và HCB (c.g.c).
Suy ra : B2=C2
Nên : OBC cân tại O
3.
Xét ABD và CAE có :
AB=AC (ABC cân tại A )
 B=C (ABC cân tại A)
Mà ABD+D=1800 (kề bù )
 ACE+C=1800(kề bù)
Nên ABD=ACE;BD=CE(gt)
Vậy : ABD =ACE (c.gc)
Suy ra :AD=AE hay ADE cân tại A.
4’
4.Hđ 4: Củng cố 
Nêu định nghĩa tam giác cân
Nêu dấu hiệu nhận biết cân .
Cho Hs thể hiện ,vẽ cân ,kí hiệu đầy đủ 
 5. Hđ 5: Hướng dẫn về nhà :(4’)
F Xem lại nội dung đã học; xem lại khái niệm tam giác vuông , định lý pitago .
F Mang theo thước , ê ke;máy tính bỏ túi.
V.RÚT KINH NGHIỆM 
..

Tài liệu đính kèm:

  • docT2-CD6.doc