Giáo án Toán Đại số 7 tiết 30: Luyện tập

Giáo án Toán Đại số 7 tiết 30: Luyện tập

Luyện tập

A. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm được khái niệm hàm số.

 2. Kỹ năng : Tính được giá trị của hàm số.

 3. Thái độ : Thấy được mối liên hệ giữa hai đại lượng.

B. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

C. Nội dung :

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Đại số 7 tiết 30: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15	Ngày soạn :
Tiết 30	Ngày dạy :
Luyện tập
A. Mục đích yêu cầu :
	1. Kiến thức : Nắm được khái niệm hàm số.
	2. Kỹ năng : Tính được giá trị của hàm số.
	3. Thái độ : Thấy được mối liên hệ giữa hai đại lượng.
B. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
	HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
10p
33p
3p
5p
10p
5p
5p
5p
0p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
Nêu khái niệm hàm số ?
Cho hàm số y=f(x)=-2x2+1. Tính f(1), f(-1/2) ?
3. Luyện tập : 
4. Củng cố :
5. Dặn dò :
Rèn thêm việc tính giá trị của hàm số
Nếu đl y phụ thuộc vào đl thay đổi x sc với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y đgl hàm số của x và x gọi làbiếnsố 
f(1)=-2.12+1=-1
f(-1/2)=-2.(-1/2)2+1=1/2
Thay các giá trị x=1/2, x=1, x=3 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=-5, x=-4, x=-3, x=-2, x=0, x=1/5 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=5, x=-3 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=-6, x=-4, x=-3, x=2, x=5, x=6, x=12 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=2, x=1, x=0, x=-1, x=-2 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=-1, x=1/2, x=3 vào để tính giá trị của hàm số
Thay các giá trị x=-0,5, x=4,5, x=9 vào để tính y. Thay các giá trị y=-2, y=0 vào để tính x
25. f(1/2)=3.(1/2)2+1=7/4
	f(1)=3.12+1=4
	f(3)=3.32+1=28
26. 
x
-5
-4
-3
y=5x-1
-26
-21
-16
x
-2
0
1/5
y=5x-1
-11
-1
0
28a. f(5)=12/5
	f(-3)=12/-3=-4
28b. 
x
-6
-4
-3
y=12/x
-2
-3
-4
2
5
6
12
6
12/5
2
1
29. f(2)=22-2=2
	f(1)=12-2=-1
	f(0)=02-2=-2
	f(-1)=(-1)2-2=-1
	f(-2)=(-2)2-2=2
30. f(-1)=1-8.(-1)=9
	f(1/2)=1-8.1/2=-3
	f(3)=1-8.3=-23
31. 
x
-0,5
-3
0
4,5
9
y
-1/3
-2
0
3
6

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 30.doc