Giáo án Toán Đại số 7 tiết 34: Luyện tập

Giáo án Toán Đại số 7 tiết 34: Luyện tập

Luyện tập

A. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm được đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.

 2. Kỹ năng : Biết vẽ đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.

 3. Thái độ : Thấy được đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

B. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Đại số 7 tiết 34: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16	Ngày soạn :
Tiết 34	Ngày dạy :
Luyện tập
A. Mục đích yêu cầu :
	1. Kiến thức : Nắm được đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.
	2. Kỹ năng : Biết vẽ đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.
	3. Thái độ : Thấy được đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
B. Chuẩn bị :
	GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.
HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
10p
30p
5p
5p
5p
10p
5p
3p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
Nêu đặc điểm của đths y=ax
Vẽ đths y=-1/2x
3. Luyện tập : 
Muốn kiểm tra một điểm có thuộc đồ thị của hàm số hay không ta pls ?
Nhìn vào đồ thị ta biết được gì ?
Nhìn vào đồ thị ở trục nào để biết thời gian ?
Nhìn vào đồ thị ở trục nào để biết quãng đường ?
Tìm f(x) là tìm y. Ta biết các giá trị nào của x ?
Cách tìm x, y ?
4. Củng cố :
Nhắc lại cách vẽ đồ thị, tìm x, tìm y bằng công thức và đồ thị
5. Dặn dò :
Ôn tập chương 2
Làm bài 48->55 trang 76, 77
Đồ thị của hàm số y=ax(a0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ
Cho x=2y=-1;A(2;-1)
Thay toạ độ của điểm đó vào, nếu đúng thì thuộc đồ thị còn không đúng thì không thuộc đồ thị
Hoành độ và tung độ điểm A
Trục hoành Ot
Trục tung OS
x=2, -2, 4, 0
Đối chiếu vào 2 trục, x trên trục Ox, y trên trục Oy
41a. Ta có : -3xA= -3.(-1/3)=1= yA . Vậy A(-1/3;1) đths y=-3x
41b. Ta có : -3xB= -3.(-1/3)=1 yB.VậyB(-1/3;-1)đthsy=-3x
41c. Ta có : -3xC= -3.0=0=yC. Vậy C(0;0) đths y=-3x
42. Theo đồ thị ta có : xA=2, yA=11=a.2a=1/2
43a. Thời gian của người đi bộ là 4h, của người đi xe đạp là 2h
43b. Quãng đường của người đi bộ là 20 km, của người đi xe đạp là 30 km
43c. Vận tốc của người đi bộ là 20/4=5km/h, của người đi xe đạp là 30/2=15km/h
44a. f(2)=-1 f(-2)=1
	 f(4)=-2 f(0)=0
44b. y=-1x=2 y=0x=0
	 y=2,5x=-5
43c. Khi y dương thì x âm, khi y âm thì x dương
45a. x=3y=3.3=9
	 x=4y=3.4=12
45b. y=6x=2 y=9x=3

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 34.doc