Kiểm Tra Một Tiết Lớp 8 Môn Công Nghệ

Kiểm Tra Một Tiết Lớp 8 Môn Công Nghệ

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau( mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm):

Câu 1: Máy biến áp cấu tạo có mấy bộ phận chính:

A/ 1 bộ phận.

B/ 3 bộ phận.

C/ 2 bộ phận.

D/ 4 bộ phận.

Câu 2: Cấu tạo vỏ công tắc điện gồm có:

A/ vỏ.

B/ vỏ và cực động.

C/ Vỏ và cực tĩnh.

D/ Vỏ, cực động và cực tĩnh

Câu 3: Căn cứ vào số cực người ta chia cầu dao ra làm mấy loại?

A/ 1 loại.

B/ 2 loại.

C/ 3 loại.

D/ 4 loại.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 17/02/2017 Lượt xem 421Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm Tra Một Tiết Lớp 8 Môn Công Nghệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Công Trứ Kiểm Tra Một Tiết
Lớp 8 Môn Công Nghệ
Họ và tên: ..
 Điểm
Lời phê của giáo viên
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau( mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm):
Câu 1: Máy biến áp cấu tạo có mấy bộ phận chính:
A/ 1 bộ phận.
B/ 3 bộ phận.
C/ 2 bộ phận.
D/ 4 bộ phận.
Câu 2: Cấu tạo vỏ công tắc điện gồm có:
A/ vỏ.
B/ vỏ và cực động.
C/ Vỏ và cực tĩnh.
D/ Vỏ, cực động và cực tĩnh
Câu 3: Căn cứ vào số cực người ta chia cầu dao ra làm mấy loại?
A/ 1 loại.
B/ 2 loại.
C/ 3 loại.
D/ 4 loại.
Câu 4: cấu tạo của động cơ điện một pha gồm có hai bộ phận chính đó là:
A/ stato và rô to.
B/ Rô to và dây quấn.
C/ stato và dây quấn.
D/ dây quấn và vòng bi
Câu 5:
Điện áp của lưới điện trong nhà là :
A/ 220V.
B/ 280V.
C/ 380V.
D/ 100V.
Câu 6: Đèn huỳnh quang cấu tạo gồm hai bọ phận chính là:
A/ Ống thủy tinh và hai điện cực.
B/ Ống thủy tinh và chân đèn.
C/ Ống thủy tinh và khí trơ.
D/ Hai điện cực và chân đèn.
II PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: Nêu đặc điểm của đèn huỳnh quang. (2 điểm)
Câu 2: Nêu nguyên lí làm việc của máy biến áp.(2 điểm)
Câu 3:(2 điểm)Cuộn sơ cấp của một máy biến áp một pha có N1= 4400 vòng, cuộn thứ cấp có N2= 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế U1=220 V thì ở đầu ra của cuộn thứ cấp của máy biến áp có hiệu điên thế U2 là bao nhiêu?( 3 điểm)
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docbai kiem tra(1).doc