Bài giảng Hình học Lớp 6 - Chương II - Bài 6: Tia phân giác của góc - Trường THCS Mỹ Thọ

Bài giảng Hình học Lớp 6 - Chương II - Bài 6: Tia phân giác của góc - Trường THCS Mỹ Thọ

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho

a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không? Vì sao ?

b) Tính

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có:

Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

 

pptx 16 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hình học Lớp 6 - Chương II - Bài 6: Tia phân giác của góc - Trường THCS Mỹ Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 * TIẾT DẠY * 
 * HÌNH HỌC 6 * 
 GV thực hiện: Phạm Tấn Thanh 
21:35 
y 
t 
x 
O 
25 0 
50 0 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không? Vì sao ? 
Đáp án 
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có: 
Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 
b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho 
b) Tính 
và so sánh với . 
Nên 
Vậy : 
. 
. 
21:35 
 Bài tập 1 : Quan sát các hình vẽ sau , hình nào tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? 
H.1 
t 
45 0 
x 
O 
y 
t 
45 0 
x 
O 
y 
65 0 
H.2 
O 
x 
y 
t 
. 
140 0 
140 0 
t 
O 
x 
y 
H.4 
H.3 
21:35 
? 
Cắt như thế nào để được 2 phần bánh bằng nhau ? 
 *Hình ảnh thực tế: 
21:35 
O 
A 
B 
Khi cân thăng bằng thì kim ở vị trí nào? 
 *Hình ảnh thực tế: 
21:35 
O 
x 
y 
z 
32 o 
32 o 
64 o 
Giải: 
Cách 1 : Dùng thước đo góc 
Bước 1 : Tính số đo góc xOz . 
Bước 3 : Vẽ tia Oz sao cho 
Ví dụ : Cho . Vẽ tia phân giác Oz của 
. 
Bước 2 : Vẽ 
Ta có: xOz = zOy 
Mà xOz + zOy = 64 0 
Suy ra xOz = 
64 0 
2 
= 32 0 
. 
21:35 
64 0 
32 0 
32 0 
O 
Bước 1 : Vẽ góc xOy vào giấy trong. 
Bước 2 : Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy . 
Bước 3 : Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. 
Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác 
Cách 2 : Gấp giấy 
21:35 
O 
x 
z 
y 
Vẽ tia phân giác bằng cách dùng thước thẳng hai lề 
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 
21:35 
Back 
x 
O 
y 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
z 
Back 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Vẽ tia phân giác bằng cách dùng Êke 
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 
21:35 
O 
x 
y 
z 
2 
1 
Back 
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT 
Vẽ tia phân giác bằng cách dùng compa 
. 
. 
. 
. 
21:35 
Back 
. 
. 
t 
t’ 
. 
O 
y 
x 
O 
x 
y 
t 
. 
m 
n 
m 
n 
x 
y 
t 
t’ 
O 
21:35 
y 
t 
x 
O 
25 0 
50 0 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
a) Tia Ot có nằm giữa 2 tia Ox và Oy không? Vì sao ? 
Đáp án 
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có: 
Nên tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 
b) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho 
b) Tính 
và so sánh với . 
Nên 
Vậy : 
21:35 
c ) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao ? 
c) Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy(câu a) và (câu b) 
Nên tia Ot là tia phân giác của góc xOy 
Bài tập 30/SGK 
và 
và 
 Bài tập 2 : 
 Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? 
Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng : Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi: 
21:35 
Bài tập 32/SGK : 
Hướng dẫn về nhà 
Nắm vững tia phân giác của 1 góc, đường phân giác của 1 góc. 
Rèn kĩ năng nhận biết 1 tia là tia phân giác của 1 góc. 
Tự luyện các cách vẽ tia phân giác của một góc. 
Làm bài tập 31 và phần luyện tập SGK trang 87 . 
Đọc và tìm hiểu bài: Thực hành đo góc trên mặt đất 
21:35 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hinh_hoc_lop_6_chuong_ii_bai_6_tia_phan_giac_cua_g.pptx