Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 95, 96

Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 95, 96

A.Mục tiêu:

- Kiến thức: HS biết cách thực hiện các phép tính về hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.

- Kĩ năng : HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm (ngược lại: viết các phần trăm dưới dạng số thập phân).

- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên : Bảng phụ.

- Học sinh : Bảng nhóm , bút dạ.

 

doc 6 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1228Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 95, 96", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 18/4/2009.
Ngày giảng: Lớp 6a1: 21/4/2009.
 Lớp 6a2: 22/4/2009. 
Tiết95: luyện tập
A.Mục tiêu: 
- Kiến thức: HS biết cách thực hiện các phép tính về hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.
- Kĩ năng : HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm (ngược lại: viết các phần trăm dưới dạng số thập phân).
- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán.
B. Chuẩn bị :
- Giáo viên : Bảng phụ.
- Học sinh : Bảng nhóm , bút dạ.	
C.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định. 
II.Kiểm tra ( 15 ph):
HS1: Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.
Chữa bài tập 111 (SBT).
1h15' = 1h = h
2h20' = 2h = h
3h12' = 3h = h.
HS2: Định nghĩa số thập phân ? Nêu các thành phần của số thập phân ? Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân, số thập phân và phần trăm: ; 
%
%.
III .Bài mới( 28 ph):
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Dạng 1: Cộng hai hỗn số:
 Bài 99 (47SGK)
(bảng phụ).
Yêu cầu HS hoạt động nhóm.
Dạng 2: Nhân, chia hai hỗn số:
Bài 102 (47 SGK).
- GV đưa đầu bài lên bảng phụ, yêu cầu HS trả lời.
Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức:
 Bài 100 (47 SGK).
Gọi hai HS lên bảng đồng thời làm.
HS khác nhận xét bài làm của bạn.
Bài 103 (47 SGK).
- GV đọc đầu bài.
- Cho ví dụ minh hoạ.
- GV chốt lại vấn đề: Cần phải nắm vững cách viết một số thập phân ra phân số và ngược lại.
 Nêu 1 vài số thập phân thường gặp mà biểu diễn được dưới dạng phân số:
0,25 = ; 0,5 = ; 0,75 = ;
0,125 = 
- Yêu cầu HS cả lớp làm hai bài tập 104, 105 (SGK).
- Hai HS lên bảng chữa.
Để viết một phân số dưới dạng số thập phân, phần trăm làm thế nào ?
- GV giới thiệu cách làm khác: Chia tử cho mẫu: 
- GV cho HS nhận xét và chấm điểm bài làm hai bạn.
Bài 99 (47SGK)
Bạn Cường đã viết hỗn số dưới dạng phân số rồi cộng.
C2: 3
 = 5 + 
Bài 101( Tr.47 SGK).
a) 5
b) 6
Bài 102( 47 SGK).
4
 = 8 + 
Bài 100 (47 SGK).
A = 
 = 3
B = 
Bài 103 (47 SGK).
 a : 0,5 = a : = a. 2
Ví dụ
 37 : 0,5 = 37 : = 37. 2 = 74.
 102 : 0,5 = 102 : = 102. 2 = 204.
a : 0,25 = a : = a. 4.
a : 0,125 = a : = a. 8.
Ví dụ: 32 : 0,25 = 32 : = 32. 4 = 128
124 : 0,125 = 124. 8 = 992.
Bài 104(47 SGK):
%.
%.
%.
Bài 105 ( 47 SGK).
Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:
 7% = .
 45% = 
 216% = 
V. Hướng dẫn học ở nhà( 2 ph)
- Ôn lại các dạng bài vừa làm.
- Làm bài 111; 112; 113 (SBT 22). HS khá 114, 116 (SBT 22).
*Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn : 18/4/2009.
Ngày giảng: Lớp 6a1:22/4/2009.
 Lớp 6a2:23/4/2009. 
Tiết96: luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân
A.Mục tiêu: 
- Kiến thức: Thông qua tiết luyện tập, HS được rèn luyện kĩ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.
- Kĩ năng : HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất.
- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn cho học sinh về quan sát , nhận xét đặc điểm các phép tính về phân số và số thập phân
B. Chuẩn bị :
- Giáo viên : Bảng phụ.
- Học sinh : Bảng nhóm , bút dạ.	
C.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định. 
II.Kiểm tra 
III .Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Bài 106 (48 SGK).
(Đề bài đưa lên bảng phụ).
Hoàn thành.
Bài 110( 48 SGK).
Gọi 3 HS lên bảng chữa.
- GV cho HS nhận xét và chấm điểm bài làm của các bạn.
- GV yêu cầu HS nêu cách làm
- 2 Học sinh lên bảng trình bày lời giải
d) 
 ị x = -2.
I.Luyện tập các phép tính về phân số (13 phút)
Bài 106( 48 SGK).
 = =
= 
Bài 110( 48 SGK).
A = 11
= 
= 5
C = 
= 
= 
E = 
= 
= 0.
II. Dạng toán tìm x
Bài 114 SBT.
a) 0,5x - x = 
 x - = 
 x = 
x = 
IV Củng cố 
Bài 112( 49 SGK)
Kết quả: (36,05 + 2678,2) + 126
 = 36,05 + (2678,2 + 126)
 = 36,05 + 2804,2 (theo a)
 = 2840,25 (theo c)
 (126 + 36,05) + 13,214
 = 126 + (36,05 + 13,214)
 = 126 + 49,264 (theo b)
 = 175,264 (theo d).
(678,27 + 14,02) + 2819,1
= (678,27 + 2819,1) + 14,02
= 3497,37 + 14,02 (theo e)
= 3511,39 (theo g).
3497,37 - 678,27 = 2819,1 (theo e).
Bài 114( 50 SGK).
(-3,2). + (0,8 - 2
= 
= 
= 
= 
= 
Bài 119 ( SBT).
= 
= 
= 
V. Hướng dẫn học ở nhà( 2 ph)
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm bài tập: 111(49) SBT: 116, 118, 119 (23).
*Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docSo6 t95,96.doc