Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 55: Kiểm tra viết chương III

Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 55: Kiểm tra viết chương III

A. Mục tiêu:

1/Kiến thức:Kiểm tra đánh giá nhận thức của HS về các kiến thức đã học trong chương III.

2/Kĩ năng:- Rèn kĩ năng giải toán, trình bày bài kiểm tra.

3/Thái độ:-Giáo dục tính tự giác tích cực, độc lập, trung thực trong học tập.

B. Chuẩn bị:

 Đê phô tô

C. Tiến trình lên lớp:

 

doc 4 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng lớp 8 môn Hình học - Tiết 55: Kiểm tra viết chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn:
Giảng:
Tiết 55: Kiểm tra Viết chương III
A. Mục tiêu:
1/Kiến thức:Kiểm tra đánh giá nhận thức của HS về các kiến thức đã học trong chương III.
2/Kĩ năng:- Rèn kĩ năng giải toán, trình bày bài kiểm tra.
3/Thái độ:-Giáo dục tính tự giác tích cực, độc lập, trung thực trong học tập.
B. Chuẩn bị:
 Đê phô tô
C. Tiến trình lên lớp:
Tổ chức: 8a: 8b:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giao đề kiểm tra
-GV phỏt đề kiểm tra cho hs
-HS nhận đề kiểm tra
Hoạt động 2: Làm bài kiểm tra
GV coi kiểm tra đỳng quy chế
-HS làm bài nghiờm tỳc
Hoạt động 3:Củng cố - hướng dẫn về nhà :
	- Thu bài.
	- Về nhà làm lại bài KT vào vở bài tập.
	- Đọc trước bài : Khỏi niệm về biểu thức đại số.
Đề chẵn:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3đ)
Câu 1: Cho AB =15cm; CD =5 cm. Tỉ số bằng:
A. 3;	B.;	C. ;	D.
Câu 2: Cho tam giác ABC , AD là phân giác của góc A,Biết AB =3cm, AC =5 cm.
Khi đó tỉ số bằng:
A. ;	B. ;	C.2;	D. 15
Câu 3: Điền Đ ( đúng); S (sai) vào ô trống.
 Cho nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
Phần II: Tự luận(7đ)
 Cho Tam giác ABC cân tại A. Vẽ các đường phân giác trong BD và CE của góc B và góc C. (D AC; E AB)
 a. Chứng minh BD = CE
 b. Chứng minh DE// BC.
 c. Biết AB =AC = 4 cm , BC = 6 cm. Hãy tính AD ,DC?
Đề lẻ:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan(3đ)
Câu 1: Cho AB =10 cm; CD = 6 cm. Tỉ số bằng:
A. ;	B. 3;	 	C.;	D.
Câu 2: Cho tam giác ABC , AD là phân giác của góc A,Biết AB =5cm, AC = 8 cm.
Khi đó tỉ số bằng:
A. 15	B. ;	C. ;	D.2;	
Câu 3: Điền Đ ( đúng); S (sai) vào ô trống.
Cho nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:
 a. 
 b. 
 c. 
 d. 
Phần II: Tự luận(7Đ)
 Cho Tam giác ABC cân tại A. Vẽ các đường phân giác trong BD và CE của góc B và góc C. (D AC; E AB)
 a. Chứng minh BD = CE
 b. Chứng minh DE// BC.
 c. Biết AB =AC = 6 cm , BC = 8 cm. Hãy tính AD ,DC?
Họ và tên:................................ 
Lớp:................. 	
Kiểm tra chương III
Môn: Hình học 8
 Điểm Lời phê của thầy giáo Xác nhận của gia đình
Đề chẵn:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan( 3đ)
Câu 1: Cho AB =15cm; CD =5 cm. Tỉ số bằng:
A. 3;	B.;	C. ;	D.
Câu 2: Cho tam giác ABC , AD là phân giác của góc A,Biết AB =3cm, AC =5 cm.
Khi đó tỉ số bằng:
A. ;	B. ;	C.2;	D. 15
Câu 3: Điền Đ ( đúng); S (sai) vào ô trống.
 Cho nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:
a. 
b. 
c. 
d. 
Phần II: Tự luận(7đ)
 Cho Tam giác ABC cân tại A. Vẽ các đường phân giác trong BD và CE của góc B và góc C. (D AC; E AB)
 a. Chứng minh BD = CE
 b. Chứng minh DE// BC.
 c. Biết AB =AC = 4 cm , BC = 6 cm. Hãy tính AD ,DC?
Hết
Họ và tên:................................
Lớp :.................. 	
Kiểm tra chương III
Môn: Hình học 8
 Điểm Lời phê của thầy giáo Xác nhận của gia đình
Đề lẻ:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan(3đ)
Câu 1: Cho AB =10 cm; CD = 6 cm. Tỉ số bằng:
A. ;	B. 3;	 	C.;	D.
Câu 2: Cho tam giác ABC , AD là phân giác của góc A,Biết AB =5cm, AC = 8 cm.
Khi đó tỉ số bằng:
A. 15	B. ;	C. ;	D.2;	
Câu 3: Điền Đ ( đúng); S (sai) vào ô trống.
Cho nếu thoả mãn một trong các điều kiện sau:
 a. 
 b. 
 c. 
 d. 
Phần II: Tự luận(7đ)
 Cho Tam giác ABC cân tại A. Vẽ các đường phân giác trong BD và CE của góc B và góc C. (D AC; E AB)
 a. Chứng minh BD = CE
 b. Chứng minh DE// BC.
 c. Biết AB =AC = 6 cm , BC = 8 cm. Hãy tính AD ,DC?
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docHH 8 TiÕt 55.doc