Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 29 - Bài 15: sự phát triển kinh tế văn hóa thời Ytrần

Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 29 - Bài 15: sự phát triển kinh tế văn hóa thời Ytrần

I.Mục tiêu bài học

1.Kiến thức: Đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng. Một nền văn hoá phong phú mạng đạm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt.

Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.

2.Kĩ năng: Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước. Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc.

3.Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời kì lịch sử có nền văn hoá riêng mang đạm bản sắc dân tộc.

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1438Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 29 - Bài 15: sự phát triển kinh tế văn hóa thời Ytrần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/11/10
Ngày giảng: 7c: 24/11/10
Bài 15
Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần.
Tiết 29
II. Sự phát triển văn hoá
I.Mục tiêu bài học 
1.Kiến thức: Đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng. Một nền văn hoá phong phú mạng đạm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt.
Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.
2.Kĩ năng: Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước. Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc.
3.Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời kì lịch sử có nền văn hoá riêng mang đạm bản sắc dân tộc.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: sgk, sgv, chuẩn kiến thức kĩ năng
2.Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà
III: Phương pháp: Đàm thoại, phân tích, nêu vấn đề. Nêu vấn đề, phát vấn ...
IV.Tổ chức dạy học.
1.ổn định: 7c: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ. (4’)
? Nêu đặc điểm kinh tế thời Trần sau chiến tranh.
? Trình bày một vài nét về tình hình xã hội thời Trần
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động.
Giới thiệu bài. (1’)
Sau chiến tranh chống xâm lược Mông-Nguyên, nền kinh tấ thời Trần phát triển mạnh mẽ.Xã hội ngày càng phân hoá giai cấp, tầng lớp sâu sắc. cùng với nó đời sống văn hoá, đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng ngày càng phong phú hơn.
Để thấy rõ sự phát triển văn hoá thời Trần. Hôm nay...
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung chính
Hoạt động 1. Tìm hiểu Đời sống văn hoá.
Mục tiêu: Hiểu được Đời sống văn hoá của nhân dân ta dưới thời nhà trần.
Thời gian:11’
H Đọc SGK
G Thời Trần các tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân
? Em hãy kể tên một vài tín ngưỡng cổ truyền trong nhân dân 
Hs trình bày
Gv nhận xét kết luận.
? Đạo phật thời Trần so với thời Lý ntn?
Gv: Đạo phật không trở thành quốc giáo và không ảnh hưởng đến chính trị,chùa triền trở thành nơi sinh hoạt văn hoá giai đoạn này nho giáo rất phát triển
? So với đạo phật thì đạo nho có vị trí ntn?
H: Nâng cao,chú ý hơn do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của g/c thống trị
Các nhà nho giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước được trọng dụng...
? Em hãy nêu những tập quán sống giản dị trong nhân dân
? Trong nhân dân có những hình thức sinh hoạt văn hoá nào?
? Em có nhận xét gì về các hoạt động văn hoá thời Trần?
H: Bên ngoài giản dị song bên trong chứa đựng lòng yêu nước sâu sắc,tinh thần thượng võ,đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc
G sơ kết chuyển ý
Hoạt động 2. Tìm hiểu Văn học.
Mục tiêu: Hiểu được tình hình Văn học nước ta dưới thời nhà trần.
Thời gian: 9’
? Văn học thời Trần có đặc điểm gì?
H: Phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc
? Các tác phẩm văn học thời kì này nội dung ntn?
H: Tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc
? Em hãy kể tên 1 số TP mà em biết
H: Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh, Phú sông BĐ
“Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối...”.
Hoạt động 3. Tìm hiểutình hình Giáo dục và khoa học, kĩ thuật.
Mục tiêu: Hiểu được tình hình Giáo dục và khoa học, kĩ thuật của nhà trần.
Thời gian: 10’
GV: Gọi HS đọc SGK
? Giáo dục thời Trần có đặc điểm gì?
? Quốc sử viện có nhiệm vụ gì? Ai đứng đầu?
H: Cơ quan viết sử của nước ta
Lê Văn Hưu đứng đầu
? Trong cuộc kháng chiến lần 2,3 ai là người chỉ huy các cuộc klháng chiến?
H: Trần Hưng Đạo
GV: Ô là 1 nhà quân sự tài ba, đã viết "Binh thư yếu lươc"
? Em có nhận xét gì về tình hình phát triển giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế thời Trần?
H: Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân tộc. Tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt.
Hoạt động 4. Tìm hiểu Nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc.
Mục tiêu: Hiểu được Nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc.
Thời gian: 8’
Gv:GT tranh, ảnh.
? Hãy kể tên các công trình kiến trúc, điêu khắc thời Trần?
? Quan sát H rồng thời thời Trần và hãy so sánh với hình rồng thời Lý.
H: Tinh xảo, rõ nét hơn có sừng vảy bệ vệ, uy nghi hơn Lý
G:Sơ lược củng cố.
1.Đời sống văn hoá.
- Tín ngưỡng:
Thờ tổ tiên.
Thờ anh hùn
Thờ người có công.
- Đạo phật, nho giáo phát triển mạnh.
-Tập quán: Nhân dân đi chân đất, quần đen, áo tứ thân, cạo trọc đầu.
- Hình thức sinh hoạt:
+ Nhân dân thích ca hát, nhảy múa.
+ Tập võ nghệ.
+ Đấu vật...
2.Văn học.
-Văn học gồm chữ Hán và chữ Nôm.
- Chứa đựng nhiều nội dung phong phú làm rạng rỡ văn hoá Đại Việt
3.Giáo dục và khoa học, kĩ thuật.
- Giáo dục:
+ Mở trường học nhiều nơi.
+ Tổ chức thi thường xuyên.
+ Lập cơ quan “Quốc sử viện”.
+ 1272 “Đại Việt sử kí” 30 quyển của Lê Văn Hưu.
- Quân sự, y học, khoa học, kĩ thuật đạt nhiều thành tựu.
4.Nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc.
- Tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô.
- Nghệ thuật chạm khắc rồng...
4. Củng cố: (3’)
? Nêu đặc điểm của văn học thời Trần.
5.Hướng dẫn học bài. (1’)
Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
Chuẩn bị bài: Sự suy sụp của nhà trần

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 7 t 29.doc