Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 25 - Tiết 30 - Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 25 - Tiết 30 -  Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

1.Kiến thức :

-Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch chúng ta đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện những chủ trương và biện pháp giữ vững, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

-Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, chống nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.

-Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh

2.Kĩ năng :

 

doc 5 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1087Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 25 - Tiết 30 - Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:25 Ngày soạn :14/02/2011
Tiết : 30 Ngày dạy : 15/02/2011
Bài 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) (tt).
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp HS nắm được:
1.Kiến thức :
-Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch chúng ta đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện những chủ trương và biện pháp giữ vững, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.
-Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, chống nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.
-Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh
2.Kĩ năng :
-Rèn cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử. 
3.Thái độ :
-Giáo dục lòng yêu nước, kính yêu lãnh tụ, tinh thần cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tự hào dân tộc.
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1/ GV:Tư liệu lịch sử 9, thiết kế bài giảng, tranh ảnh giai đoạn 1945-1946.
2/ HS:Đọc và soạn bài theo các câu hỏi gợi ý trong SGK, tìm hiểu kênh hình, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về giai đoạn 1945-1946.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức : (1’) 
-Kiểm tra sĩ số, vệ sinh, tác phong, ánh sáng phịng học.
2.Kiểm tra bài cũ : (4’)
a.Câu hỏi:
Câu1:
+ Trình bày tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám?
Câu2:
+ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I diễn ra vào thời gian nào:
 A. Ngày 04/01/1946. 	 B. Ngày 05/01/1946. 
 C. Ngày 06/01/1946. 	 D. Ngày 07/01/1946.
b.Đáp án:
Câu1:
-Thuận lợi:Đất nước đã được độc lập
-Khó khăn :Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm
Câu2:
-C-Ngày 06/01/1946
3.Giảng bài mới :
a.Giới thiệu bài mới (1’):
 Sau khi giải quyết được vấn đề giặc đói, giặc dốt, tài chính còn ngoại xâm thì Đảng ta đề ra chủ trương giải quyết ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 24.
b.Tiến trình bài dạy : (39’)
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
KIẾN THỨC
10’
10’
12’
5’
HĐ1: Tìm hiểu cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ chống Pháp.
GV: Nhắc lại nhiệm vụ của Anh khi vào nước ta.
+ Khi được Anh giúp đỡ, TD Pháp đã làm gì?
+ Quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã chiến đấu chống TD Pháp như thế nào?
+ Trước tình hình đó thực dân Pháp đã làm gì ?
+ Trước sự tấn công của Pháp Đảng tư có chủ trương gì ?
GV: Cho HS quan sát hình 44 SGK:
-Cho HS thảo luận nhóm:
+ Nhóm1+2+3:Nhân dân miền Bắc và miền Trung đã ủng hộ những gì cho nhân dân Nam Bộ?
+ Nhóm 4+5+6:Em có suy nghĩ và nhận xét gì về việc làm của nhân dân Bắc-Trung Bộ?
GV: Liên hệ thực tế về ủng hộ lũ lụt hiện nay.
HĐ2: Tìm hiểu cuộc đấu tranh chống quân Tưởng và bọn tay sai ở Miền Bắc.
GV: Trình bày tình hình nước ta ở hai miền Nam-Bắc.
+ Sau khi vào miền Bắc nước ta, quân Tưởng đã có những hành động nào ?
+ Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai của Tưởng Đảng ta có chủ trương gì?
-Tuy nhiên chính phủ ta cũng ban hành một số sắc lệnh để trấn áp bọn phản cách mạng, giam giữ những phần tư phản động, lập toà án cách mạng.
+ Tại sao ta phải nhượng bộ với Tưởng?
+ Em có nhận xét gì về chủ trương đó cuả Đảng ta?
HĐ3: Tìm hiểu chủ trương chống Tưởng và Pháp như thế nào ?
GV: Trình bày sự chiếm đóng các đô thị, tiến ra Bắc âm mưu thôn tính cả nước ta.
+ Để tránh đụng độ với lực lượng kháng chiến của ta, TD Pháp đã làm gì ?
+ Em có suy nghĩ gì về việc làm của Pháp-Tưởng ?
+ Trước tình hình đó, Đảng ta chủ trương như thế nào?
+ Nội dung của Hiệp định Sơ bộ ?
+ Thái độ của Pháp sau khi kí hiêp định sơ bộ?
+ Trước tình hình đo, Đảng ta quyết định điều gì ?
+ Việc kí kết hai hiệp định có ý nghĩa như thế nào?
- Sơ kết bài học theo SGV.
HĐ4 Củng cố và hướng dẫn về nhà
GV: Giáo dục tinh thần yêu nước, những sách lược khơn khéo mềm dẻo của Hồ Chí Minh trong việc đối phĩ với thù trong giặc ngồi, kí hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946 hồ hỗn với Pháp nhưng vẫn giữ vững được độc lập.
* Củng cố.
+ Nêu nội dung của Hiệp định Sơ bộ?
+ Pháp trở lại xâm lược nước ta vào thời gian nào:
 A. Ngày 21/09/1945. 
 B. Ngày 22/09/1945. 
 C. Ngày 23/09/1945. 
 D. Ngày 24/09/1945. 
* Hướng dẫn về nhà.
-Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
-Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa chuẩn bị cho tiết sau.
-Chuẩn bị trước bảng nhóm và bút dạ.
-HS lắng nghe.
-Đêm ngày 23/9/1945, Pháp nổ súng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và cơ quan tự vệ Sài Gòn.
-Quân và dân Sài Gòn anh dũng đánh trả bằng mọi hình thức : triệt phá nguồn tiếp tế, tổng bãi công, bãi thị, bãi khoá, dựng chướng ngại vật và chiến luỹ, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu Pháp
-Đầu tháng 10/1945, nhận viện binh ª phá vòng vây đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
-Phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.
-HS quan sát.
-HS thảo luận và CBKQ:
-Ủng hộ sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.
-Đây là hình ảnh hàng vạn thanh niên xung phong lên đường vào Nam chiến đấu.
-Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, yêu thương.
-Phá tan âm mưu chia cắt nước ta của quân thù.
-HS lắng nghe.
-Âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
-Chia 70 ghế trong Quốc hội.
-Một số ghế bộ trưởng.
-Cung cấp lương thực.
-Tiêu tiền “quan kim”.
-Vì trong lúc này chúng ta không muốn cùng một lúc phải đánh cả 2 kẻ thù, lực lượng của ta còn non yếu chưa đủ sức, hoà với Tưởng để tập trung lực lượng để đánh Pháp ở Miền Nam.
-Hết sức khôn khéo thêm bạn bớt thù đã đuổi được 20 vạn quân Tưởng về nước ª Vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết.
-HS lắng nghe.
-Thương lượng với Tưởng cho Pháp vào miền Bắc làm nhiệm vụ thay cho Tưởng.
-Vi phạm chủ quyền dân tộc.
-Hòa với Pháp để đuổi Tưởng, tranh thủ thời gian hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng đánh Pháp.
 ª Kí Hiệp định Sơ bộ.
-Trả lời theo SGK.
-Thực dân Pháp liên tiếp bội ước, gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ, lập chính phủ Nam Kì tự trịquan hệ Việt-Pháp ngày càng căng thẳng.
-Hồ Chí Minh chấp nhận kí tiếp với Pháp bản Tạm ước 14/09/1946.
-Loại một kẻ thù để giảm bớt khó khăn.
-Có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài.
CDựa vào kiến thức vừa học để trả lời.
CB-Ngày 22/09/1945
IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược.
-Đêm 22 rạng ngày 23/09/1945, Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần hai.
-Nhân dân Nam Bộ anh dũng chống trả bằng mọi hình thức và vũ khí.
-Trước tình hình đó, Đảng ta phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.
V. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng.
-Ta mở rộng chính phủ, nhượng cho chúng 70 ghế trong Quốc hội, một số ghế bộ trưởng và một số quyền lợi về kinh tế.
-Ngoài ra chính phủ còn ban hành một số sắc lệnh để trấn áp bọn phản cách mạng.
VI. Hiệp định Sơ bộ 06/03/1946 và tạm ước Việt-Pháp 14/09/1946.
-Thực dân Pháp chuẩn bị tiến quân ra Bắc thôn tính cả nước.
-Ngày 28/02/1946, Pháp kí với Tưởng hiệp ước Hoa-Pháp.
ª Ngày 06/03/1946, ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ.
-Nội dung (SGK ).
-Sau Hiệp định Sơ bộ thực dân Pháp liên tiếp bội ước.
-Chủ tịch Hồ Chí Minh kí tiếp với Pháp Tạm ước 14/09/1946.
4.Dặn dò : (2’)
-Về nhà học bài cũ, làm các bài tập trong sách giáo khoa, sưu tầm tranh ảnh về giai đoạn 1945-1946.
-Đọc và soạn bài 25 theo các câu hỏi gợi ý sau, nghiên cứu kĩ kênh hình, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về những ngày đầu chống Pháp, chiến dịch Việt Bắc.
+Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp bùng nổ như thế nào?
+Các đô thị chiến đấu ra sao?
+Nhân dân chuẩn bị kháng chiến lâu dài như thế nào?
IV.RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET30LSU 9.doc