Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 2: Làm quen với trang tính

Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 2: Làm quen với trang tính

Câu trả lời:

Bảng trong phần mềm bảng tính khác với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản là:

- Bảng trong phần mềm bảng tính có khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.

- Bảng trong phần mềm bảng tính có khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Bảng trong phần mềm bảng tính có nhiều định dạng như ngày, tháng, năm, tiền tệ, ngày giờ, phần trăm,.

- Bảng trong phần mềm bảng tính có thể chuyển thành biểu đồ nhờ dữ liệu có sẵn trong bảng.

 

pptx 39 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tin học Lớp 7 - Chủ đề E - Bài 2: Làm quen với trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 2 
LÀM QUEN VỚI TRANG TÍNH 
 MỞ ĐẦU 
Bảng trong phần mềm bảng tính có gì khác với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản? 
Câu trả lời: 
Bảng trong phần mềm bảng tính khác với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản là: 
- Bảng trong phần mềm bảng tính có khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn. 
- Bảng trong phần mềm bảng tính có khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu. 
- Bảng trong phần mềm bảng tính có nhiều định dạng như ngày, tháng, năm, tiền tệ, ngày giờ, phần trăm,... 
- Bảng trong phần mềm bảng tính có thể chuyển thành biểu đồ nhờ dữ liệu có sẵn trong bảng. 
Em hãy quan sát cửa sổ làm việc của excel và chỉ rõ các thành phần cơ bản trên trang tính 
HOẠT ĐỘNG 
Thanh Trạng thái 
Thanh điều hướng 
Hàng 6 
Thanh cuộn dọc 
Tên trang tính 
Địa chỉ ô tính đang được chọn 
Cột H 
Thanh cuộn ngang 
1 
Sổ tính, trang tính và một số thành phần cơ bản 
 KHÁM PHÁ 
- Cửa sổ làm việc của Excel gồm: 
+ Thanh điều hướng có các nút tiến, lùi và nhãn chữ (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3) 
+ Thanh cuộn ngang 
+ Thanh Trạng Thái 
- Sổ tính: một tệp của chương trình bảng tính điện tử, gồm nhiều trang tính. 
- Trang tính là một lưới kẻ ô gồm các hàng và các cột. Các cột của trang tính được xếp thứ tự theo chữ cái A, B, C,  các chữ cái này đồng thời là tên cột . 
- Các hàng của trang tính được xếp thứ tự 1, 2, 3, .. các số này đồng thời là tên hàng. 
- Mỗi ô là giao của một cột với một hàng. Ghép tên cột với tên hàng ta được tên ô (hay địa chỉ ô). Ví dụ ô A3, B5,  
Ghi nhớ: Tên cột là các chữ cái, tên hàng là các số, tên ô (địa chỉ ô) là ghép liền tên cột với tên hàng. 
Thực hiện mỗi thao tác và trả lời câu hỏi: 
Chọn một ô (hoặc một cột, một hàng), điều gì cho em biết thao tác chọn đó đã thành công? 
Kéo thanh cuộn đứng xuống dưới, các tên hàng sẽ thay đổi như thế nào? 
Kéo thanh cuộn ngang sang phải, các tên cột sẽ thay đổi như thế nào? 
Câu trả lời: 
1) Chọn một ô (hoặc một cột, một hàng), để biết được thao tác đó chọn thành công là khi xuất hiện một đường viền màu xanh lá cây bao quanh ô, cột hoặc hàng mà em đã chọn. 
2) Kéo thanh cuộn đứng xuống dưới, các tên hàng sẽ được sắp xếp theo số thứ tự tăng dần từ 1, 2, 3,... 
3) Kéo thanh cuộn ngang sang phải, các tên cột sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái A, B, C,... 
Em đã biết có những thao tác nào với hàng và cột trong Excel? 
2 
Thao tác với hàng và cột 
 KHÁM PHÁ 
Điều chỉnh độ rộng cột 
- Trỏ chuột vào vạch phân chia giữa hai ô tên cột, chuột sẽ có hình mũi tên về hai phía 
- Kéo thả chuột để điều chỉnh độ rộng cột 
Điều chỉnh độ cao hàng 
- Trỏ chuột vào vạch phân chia giữa hai ô tên hàng, chuột sẽ có hình mũi tên về hai phía 
- Kéo thả chuột để điều chỉnh độ cao hàng 
Chèn thêm cột trống 
- Chọn một cột (nháy vào tên cột ) 
- Chọn Home\Insert (thuộc nhóm lệnh Cells) 
=> cột mới được chèn phía trái cột đã chọn 
1. Chọn một cột 
3. Chọn Insert Cells 
2. Chọn Home 
Chèn thêm hàng trống 
Chọn một cột (nháy vào tên cột 
Chọn Home\Insert (thuộc nhóm lệnh Cells) 
=> hàng mới được chèn phía trên hàng đã chọn 
1. Chọn một hàng 
3. Chọn Insert Cells 
2. Chọn Home 
Chú ý: Nhấn giữ Ctrl và nháy chuột chọn nhiều cột (nhiều hàng) sau đó thao tác chèn thì sẽ thêm được nhiều cột (nhiều hàng) cùng một lúc. 
1 
2 
Xóa toàn bộ cột, toàn bộ hàng 
Làm tương tự như thao tác chèn, nhưng chọn Delete thay cho Insert 
1 
2 
3 
Nhập, sửa và xóa dữ liệu 
 KHÁM PHÁ 
Nhập dữ liệu 
- Dữ liệu được nhập vào trang tính theo từng ô. 
- Dữ liệu nhập vào là số thì sẽ được căn thẳng theo biên phải (của ô) 
- Dữ liệu nhập vào là văn bản thì sẽ được căn thẳng theo biên trái (của ô) 
Việc nhập dữ liệu cho một ô sẽ kết thúc khi ta chuyển sang ô khác. 
Một số cách chuyển sang ô khác như sau: 
 + Nhấn Enter 
 + Nhấn phím Tab 
 + Nháy chuột vào ô tiếp theo muốn nhập nội dung 
 + Sử dụng các phím mũi tên 
Sửa dữ liệu nhập sai 
Bước 1. Đưa con trỏ soạn thảo vào o dữ liệu cần sửa, nháy đúp chuột hoặc chọn ô rồi nhấn F2 
Bước 2. Di chuyển con trỏ đến vị trí sai, sửa lại chỗ sai 
Xóa dữ liệu: Chọn ô có dữ liệu muốn xóa và nhấn Delete hoặc phím Backspace 
4 
Thực hành nhập dữ liệu 
 KHÁM PHÁ 
Mở bảng tính “ThucHanh.xlsx” để nhập thêm một số ô dữ liệu vào bảng đã có 
Bài 1. Thêm cột Điện Thoại cho Bảng chỉ số BMI của một nhóm và nhập liệu 
Bài 2. Chèn thêm một hàng mới ngay bên dưới hàng dữ liệu của Nguyễn Thảo Hoa, sau đó nhập dữ liệu. Tạm bỏ trống các ô BMI, Đánh giá; sau này sẽ tự động cập nhật theo công thức. 
Bài 3. Đặt tên trang tính và lưu các cập nhật mới thực hiện 
Hướng dẫn: Nháy đúp chuột vào chữ Sheet; con trỏ soạn thảo xuất hiện; gõ nhập tên mới là BMI và lưu tệp 
 LUYỆN TẬP 
Bài 1. Tạo bảng Excel tương tự để tính chỉ số BMI của mọi người trong gia đình em (hoặc trong tổ em) ở trang Sheet2 và đổi tên trang thành “MySheet” 
 VẬN DỤNG 
Câu 1. Các cột trong trang tính được đặt tên như thế nào? 
Câu 2. Các hàng trong trang tính được đặt tên như thế nào? 
Câu 3. Một ô trong trang tính được đặt địa chỉ như thế nào? 
Câu 4. Thao tác gõ nhập dữ liệu mới vào một ô có gì khác với sửa chữa dữ liệu trong ô? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tin_hoc_lop_7_chu_de_e_bai_2_lam_quen_voi_tran.pptx