Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của học sinh

Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của học sinh

A. Hoạt động khởi động

 Nhiệm vụ 1:

 Mỗi tổ thống kê số lượng điểm số môn Toán từ 6,5 trở lên của các bạn trong tổ theo từng tháng: 9; 10; 11; 12.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

 Nhiệm vụ 2:

 Từ bảng số liệu thống kê ở nhiệm vụ 1, mỗi tổ vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

 

pptx 16 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 23/05/2024 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Hoạt động trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GIỜ TOÁN ĐẠI SỐ 8 
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù 
GD 
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt 
S 
H 
https://vyxuanyen.violet.vn/ 
Tiết 47: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 
TiÕt 36 
¤n tËp ch­¬ng II : § ­êng trßn 
GIÁO VIÊN : 
MÔN: TOÁN 
LỚP: 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
A. Hoạt động khởi động 
 Nhiệm vụ 1: 
 Mỗi tổ thống kê số lượng điểm số môn Toán từ 6,5 trở lên của các bạn trong tổ theo từng tháng: 9; 10; 11; 12. 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
A. Hoạt động khởi động 
 Nhiệm vụ 1: 
Tháng 
Số lượng điểm tốt và khá môn Toán 
Tháng 9 
Tháng 10 
Tháng 11 
Tháng 12 
Tổng 
Tháng 
Số lượng điểm tốt và khá môn Toán 
Tháng 9 
Tháng 10 
Tháng 11 
Tháng 12 
Tổng 
Tháng 
Số lượng điểm tốt và khá môn Toán 
Tháng 9 
Tháng 10 
Tháng 11 
Tháng 12 
Tổng 
Thống kê tổ 1 
Thống kê tổ 2 
Thống kê tổ 3 
6 
4 
10 
8 
28 
8 
5 
9 
12 
34 
4 
6 
8 
10 
28 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
B . Hoạt động hình thành kiến thức 
 Nhiệm vụ 2: 
 Từ bảng số liệu thống kê ở nhiệm vụ 1, mỗi tổ vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên. 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
A. Hoạt động hình thành kiến thức 
 Nhiệm vụ 2: 
Biểu đồ tổ 1 
Biểu đồ tổ 2 
Biểu đồ tổ 3 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
C . Hoạt động thực hành 
 Nhiệm vụ 3: 
 Vẽ biểu đồ hình quạt thống kê điểm số của từng tổ so với cả lớp. 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
C . Hoạt động thực hành 
 Nhiệm vụ 3: 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
D. Hoạt động vận dụng 
 Nhiệm vụ 3: 
 Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần vừa qua. 
Ngày 
Số ổ bánh mì bán được tại căn tin 
Thứ hai 
40 
Thứ ba 
20 
Thứ tư 
50 
Thứ năm 
25 
Thứ sáu 
60 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
D. Hoạt động vận dụng 
 Nhiệm vụ 3: 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
D. Hoạt động củng cố 
 Nhiệm vụ 4: 
 Dựa vào biểu đồ sau và trả lời câu hỏi 
D. Hoạt động củng cố 
 Dựa vào biểu đồ sau và trả lời câu hỏi 
Câu 1: Công ty nào có tỉ lệ đóng góp doanh thu cao nhất? 
A. Công ty B 
B . Công ty C 
C. Công ty F 
D. Công ty E 
D. Hoạt động củng cố 
 Dựa vào biểu đồ sau và trả lời câu hỏi 
Câu 2: Công ty nào có tỉ lệ đóng góp doanh thu thấp nhất? 
A. Công ty A 
B . Công ty B 
C. Công ty C 
D. Công ty D 
D. Hoạt động củng cố 
 Dựa vào biểu đồ sau và trả lời câu hỏi 
Câu 3: Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là bao nhiêu phần trăm? 
A. 4% 
B . 6% 
C. 8% 
D. 10% 
D. Hoạt động củng cố 
 Dựa vào biểu đồ sau và trả lời câu hỏi 
Câu 4 : Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỉ đồng? 
A. 650 tỉ đồng 
B . 65 tỉ đồng 
C. 1690 tỉ đồng 
D. 1430 tỉ đồng 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TÊN BÀI: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
GIAO VIỆC VỀ NHÀ 
- Xem lại các kiến thức đã học trong chương V. 
- Chuẩn bị bài ôn tập chương, tiết sau ôn tập chương V. 
 GIỜ TOÁN ĐẠI SỐ 8 
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù 
GD 
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt 
S 
H 
https://vyxuanyen.violet.vn/ 
Tiết 47: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o 
TiÕt 36 
¤n tËp ch­¬ng II : § ­êng trßn 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE! 
XIN CHÀO TẠM BIỆT! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_hoat_dong_t.pptx