Bài soạn môn Hình học lớp 8 - Tiết 9: Luyện tập

Bài soạn môn Hình học lớp 8 - Tiết 9: Luyện tập

 I. MỤC TIÊU:

Kiến thức: Củng cố cho học sinh các phần của một bài toán dựng hình: Học sinh biết vẽ phác hình để phân tích miệng bài toán, biết cách trình bày phần cách dựng và chứng minh.

Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, kỹ năng sử dụng thước và compa để dựng hình.

 Thái độ: Giáo dục tính chính xác, khoa học

 II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Thước thẳng, compa, thước đo độ

Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo độ, các bước giải bài toán dựng hình.

 III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh.

2. Kiểm tra (8 phút)

- Một bài toán dựng hình cần làm những phần nào? Phải trình bày phần nào.

- Chữa bài 30/83 SGK

Đáp án: - Bài toán dựng hình cần làm 4 phần: phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận. Phải trình bày phần cách dựng, chứng minh.

 

docx 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 941Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Hình học lớp 8 - Tiết 9: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/09/2009
Ngày giảng: 30/09/2009
TIẾT 9. LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố cho học sinh các phần của một bài toán dựng hình: Học sinh biết vẽ phác hình để phân tích miệng bài toán, biết cách trình bày phần cách dựng và chứng minh.
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, kỹ năng sử dụng thước và compa để dựng hình.
 	Thái độ: Giáo dục tính chính xác, khoa học
 II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Thước thẳng, compa, thước đo độ
Học sinh: Thước thẳng, compa, thước đo độ, các bước giải bài toán dựng hình.
 III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định (1 phút): Kiểm tra sĩ số học sinh.
2. Kiểm tra (8 phút) 
- Một bài toán dựng hình cần làm những phần nào? Phải trình bày phần nào.
- Chữa bài 30/83 SGK
Đáp án: - Bài toán dựng hình cần làm 4 phần: phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận. Phải trình bày phần cách dựng, chứng minh. 
3. Bài mới	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chữa bài tập về nhà (10 phút)
Treo bảng phụ ghi đề bài tập 31 SGK, nêu yêu cầu chỉ trình bày 2 bước: dựng hình và chứng minh và qui định độ dài
2cm
4cm
Nhận xét bài làm của học sinh.
1 học sinh lên bảng trình bày
x
A
B
4cm
2cm
C
D
Học sinh nhận xét bài làm của bạn
Bài tập 31 - SGK
1/ Cách dựng:
- Dựng DADC có DC = AC = 4cm, AD = 2cm
- Dựng tia Ax//DC (Ax cùng phía với C đối với AD)
- Dựng B trên Ax sao cho AB = 2cm. Nối BC 
2/ Chứng minh: 
ABCD là hình thang vì AB//CD, hình thang ABCD có AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm nên thoả mãn đề bài.
Hoạt động 2: Luyện tập (20 phút)
Cho HS giải bài 32/83 SGK: Hãy dựng một góc 300
+ GV lưu ý: ở đây chúng ta chỉ được dùng thước thẳng và compa.
- Gợi ý: hãy dựng góc 600 trước. làm thế nào để dựng được góc 600 bằng thước và compa.
+ Tiếp theo, đeå có góc 300 thì làm thế nào?
+ Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
HS trả lời miệng:
- Dựng 1 tam giác đều có cạnh tuỳ ý để có góc 600
- . Dựng tia phân giác của góc 600
- 1 HS lên bảng dựng hình
Bài 32/83 (SGK)
- Dựng một tam giác đều có cạnh tuỳ ý để có góc 600.
- Dựng tia phân giác của góc 600 ta được góc 300.
B
A
C
300
 x
Cho HS giải bài 34/83
+ Gọi HS đọc đề
+ Yêu cầu tất cả lớp vẽ phác hình cần dựng, phải điền tất cả các yếu tố đề bài cho lên hình
GV cho độ dài các cạnh trên bảng
+ Tam giác nào dựng được ngay.
+ Đỉnh B dựng như thế nào?
 + Yêu cầu HS trình bày cách dựng vào vở một học sinh lên bảng dựng hình.
- 1 HS đọc đề
- 1 HS vẽ phác hình lên bảng
B
A
D
3cm
3cm
2cm
C
- HS1: DADC dựng được ngay, vì biết = 900, AD = 2cm, DC = 3cm
- HS2: Đỉnh B cách C 3cm nên BÎ(C;3cm) và đỉnh B nằm trên đường thẳng đi qua A song song với DC.
- HS3: dựng hình trên bảng 
 Bài 34/83 (SGK)
a/ Cách dựng:
2cm
B
A
y'
B’
C
D
2cm
3cm
3cm
3cm
- Dựng DADC có =900, AD = 2cm, DC = 3cm.
- Dựng đường thẳng yy’ đi qua A và yy’//DC.
- Dựng đường tròn tâm C bán kính 3cm cắt yy’ tại điểm B (và B’). nối BC (và B’C) 
- Gọi 1HS chứng minh miệng một HS khác lên bảng ghi phần chứng minh
- GV: có bao nhiêu hình thang thoả mãn các điều kiện của đề bài.
- GV cho HS nhận xét
- 1HS trả lời miệng.
- 1HS ghi phần chứng minh trên bảng
- HS: Có 2 hình thang ABCD và A’B’C’D’ thoả mãn các điều kiện của đề bài. Bài toán có 2 nghiệm hình
b) Chứng minh
ABCD là hình thang vì AB//CD,có AD = 2cm, = 900, DC = 3cm, BC = 3cm (theo cách dựng) nên thoả mãn yêu cầu của đề bài.
 	4.Củng cố: (4 phút) Nêu tác dụng của bước phân tích: (Tìm ra cách dựng)
	Trong bước phân tich ta làm công việc gì: ( Vẽ phác hoạ, điền các yếu tố; Xác định yếu tố dụng được, chưa dựng được; Xác định quan hệ yếu tố chưa dựng được với yếu tố đã dựng được)
 	5. Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
- Cần nắm vững ñeå giải một bài toán dựng hình ta phải làm những phần nào?
- Rèn thêm kỹ năng sử dụng thước và compa trong dựng hình.
- Giải các bài tập 33/83 SGK + 46, 49, 50, 52/65 SBT.
+ Vẽ hình 53, 54 SGK phóng to
Chuẩn bị miếng bìa hình chữ A, tam giác đều, hình tròn, hình thang cân, kéo, giấy

Tài liệu đính kèm:

  • docxT9.docx