Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 9 (Đề 7)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 9 (Đề 7)

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: ( 2,5 điểm )

Câu 1 : Câu nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới

B Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới

C Tùy theo môi trường tới hay môi trường khúc xạ mà góc tới lớn hơn hay góc khúc xạlớn hơn

D Tất cả đều sai

Câu 2 : Thấu kính hội tụ là thấu kính có :

A Phần rìa mỏng hơn phần giữa B Phần rìa dày hơn phần giữa

C Chùm tia sáng tới song song ,cho chùm tia ló hội tụ D A và C đúng

Câu 3 : Qua thấu kính hội tụ ,một vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính luôn cho

A Anh ảo và cùng chiều nhỏ hơn vật

B Anh ảo và cùng chiều lớn hơn vật

C Anh thật và ngược chiều lớn hơn vật

D Anh thật và ngược chiều nhỏ hơn vật

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 717Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 9 (Đề 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và Tên :
Lớp: 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: ( 2,5 điểm )
Câu 1 : Câu nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
A Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới 
B Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới 
C Tùy theo môi trường tới hay môi trường khúc xạ mà góc tới lớn hơn hay góc khúc xạlớn hơn
D Tất cả đều sai 
Câu 2 : Thấu kính hội tụ là thấu kính có :
A Phần rìa mỏng hơn phần giữa 	 B Phần rìa dày hơn phần giữa 
C Chùm tia sáng tới song song ,cho chùm tia ló hội tụ 	 D A và C đúng 
Câu 3 : Qua thấu kính hội tụ ,một vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính luôn cho 
A Aûnh ảo và cùng chiều nhỏ hơn vật 
B Aûnh ảo và cùng chiều lớn hơn vật 
C Aûnh thật và ngược chiều lớn hơn vật 
D Aûnh thật và ngược chiều nhỏ hơn vật 
Câu 4 : Một vật thật đặt trước thấu kính phân kỳ luôn luôn cho : 
A Aûnh ảo ,cùng chiều nhỏ hơn vật 	 B Aûnh ảo, cùng chiều lớn hơn vật 
C Aûnh ảo ,ngược chiều nhỏ hơn vật 	 D Aûnh thật ,cùng chiều nhỏ hơn vật 
Câu 5 : Thấu kính phân kỳï là thấu kính có :
A Phần rìa mỏng hơn phần giữa 	 B Phần rìa dày hơn phần giữa 
C Chùm tia sáng tới song song ,cho chùm tia ló hội tụ 	 D Cả 3 đặc điểm trên 
Câu 6 : Chọn câu đúng :
A Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo ngược chiều với vật 
B Vật thật qua thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật 
C Aûnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng ngược chiều và lớn hơn vật 
D Aûnh thật cho bởi thấu kính hội tụ bao giờ cũng ngược chiều 
Câu 7 :Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = 20cm ,một vật đặt trước thấu kính cho ảnh ảo có độ cao bằng nữa vật thì vị trí của vật so với thấu kính là :
A 20cm	 B 10cm	 C 18cm	 D 16cm
Câu 8 : Câu nào sau đây đúng : 
A Vật kính của một máy chụp hình làømột thấu kính hội tụ 
B Vật kính của một máy chụp hình là một thấu kính phân kỳ 
C Aûnh thu được trên phim của máy ảnh là ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật 
D A và C đúng 
Câu 9 : Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là :
A Khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín chuyển động trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ 
B Khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín được giữ cố định trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ 
C Khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín được đặt gần một nam châm mạnh 
D Khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín có cường độ dòng điện rất lớn
Câu 10 : Khi truyền đi cùng một công suất điện ,nếu tăng hiệu điện thế gấp 4 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào ? Chọn kết quả đúng :
A Tăng 4 lần 	B Giãm 4 lần	
C Tăng 16 lần 	D Giãm 16 lần
B- ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG: ( 2,5 điểm ) 
a)Máy biến thế họat động dựa theo hiện tượng 
Cấu tạo của máy biến thế gồm hai .được quán trên .
ghép cách điện nhau. Cuộn được nối với dòng điện xoay chiều gọi là cuộn 
Cuộn được gắn với tải tiêu thụ được gọi là cuộn .
b) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị ....tại mặt phân cách giữa hai môi trường .
Một vật đặt trước thấu kính luôn cho ảnh ảo thì thấu kính đó là.. Aûnh ảo này co ùđặc điểm .và vật 
C BÀI TOÁN : (5 điểm)
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm .Một vật thật hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh thật cao gấp 2 lần vật 
a)Vẽ hình sự tạo ảnh ? 
b)Dựa vào hình vẽ và kiến thức hình học ,xác định vị trí vật và vị trí ảnh so với thấu kính ? 
..
..
..
.. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra 1 tiet li 9.doc