Giáo án Đại số 8 - Tiết 30: Luyện tập

Giáo án Đại số 8 - Tiết 30: Luyện tập

A. Mục đích yêu cầu :

Nắm vững khái niệm phân thức đối, qui tắc đổi dấu, qui tắc trừ hai phân thức

 Làm thạo các bài toán trừ phân thức

 Liên hệ đến phép trừ phân số

B. Chuẩn bị :

 Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

C. Nội dung :

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 30: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15	Ngày soạn :25/11/08
Tiết 30	Ngày dạy :2/12/08
Luyện tập
A. Mục đích yêu cầu :
Nắm vững khái niệm phân thức đối, qui tắc đổi dấu, qui tắc trừ hai phân thức 
	Làm thạo các bài toán trừ phân thức
	Liên hệ đến phép trừ phân số
B. Chuẩn bị :
	Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
10p
30p
10p
10p
10p
3p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
a. Nêu định nghĩa hai phân thức đối nhau ?
 Làm bài 30a trang 50
3. Luyện tập : 
Làm thế nào để xuất hiện mẫu thức chung ?
Tìm mẫu thức chung ?
Tìm mẫu thức chung ?
Tìm mẫu thức chung ?
4. Củng cố :
Nhắc lại cách thức hiện phép trừ hai phân thức ?
5. Dặn dò :
Làm các bài tập còn lại
Hai phân thức đgl đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
5x(7-x) -> -5x(x-7)
x-5x2=x(1-5x)
25x2-1=(5x-1)(5x+1)
=-(1-5x)(1+5x)
MTC=x(1-5x)(1+5x)
9-x2=-(x-3)(x+3)
MTC=(x-3)(x+3)
1-x2=-(x+1)(x-1)
MTC=(x-1)2(x+1)
Nhắc lại cách thức hiện phép trừ hai phân thức
33a
33b
34a
34b
35a
35b

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 30.doc