Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 16: Ôn tập Chương 1 (2 cột)

Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 16: Ôn tập Chương 1 (2 cột)

I- MỤC TIÊU:

 Như tiết trước

II- CHUẨN BỊ:

- GV: thước đo độ, êke.

- HS: thước đo độ, êke.

III- PHƯƠNG PHÁP: Luyện tập thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.

IV- TIẾN TRÌNH:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện lớp 7A1:

 7A2:

 7A3:

2 Kiểm tra bài cũ:

 

doc 3 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 7 - Tiết 16: Ôn tập Chương 1 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:8
Tiết: 16
ND: 07/10/2009
 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 (2)
MỤC TIÊU:
	Như tiết trước
CHUẨN BỊ:
- GV: thước đo độ, êke.
HS: thước đo độ, êke.
PHƯƠNG PHÁP: Luyện tập thực hành, đặt và giải quyết vấn đề.
TIẾN TRÌNH:
Ổn định tổ chức: Kiểm diện lớp 7A1:	
 7A2:	
 7A3:	
Kiểm tra bài cũ: 	
GV đưa hình vẽ lên bảng
- GV: em hãy viết giả thiết và kết luận của định lý bằng ký hiệu? 	(4 đ)
Phát biểu định lý được thể hiện qua hình vẽ? 
	( 6 đ)
- GV gọi một học sinh lên bảng phát biểu.
- GV: em hãy cho biết bạn phát biểu đúng hay sai và chỉ ra chổ sai (nếu có)?
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên đánh giá, chấm điểm.
Định lý: nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 
Bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS
NỘI DUNG
- Giáo viên đưa ra hình vẽ và nêu đề bài: cho hình vẽ, biết a//b, Â = 270, = 600.
- Giáo viên cho học sinh vẽ hình vào vở.
- GV: gọi một học sinh lên bảng vẽ hình.
- Học sinh nhận xét hình vẽ.
- Giáo viên nhận xét hình vẽ.
- GV: em hãy tính số đo góc P và giải thích cách làm?
- GV: em nào hãy cho biết GT và KL của bài toán này?
- HS:
- GV: bài toán này có hình vẽ tương tự với bài toán nào đã làm?
- HS: tương tự bài 57.
- GV: vậy để giải được bài toán này em có cần vẽ thêm đường nào nữa không?
- HS: cần vẽ thêm đường thẳng đi qua P và song song với đường thẳng a.
- GV: lúc này góc P bằng tổng của hai góc nào?
- HS: 
- GV: Nêu cách tính ?
- HS: = Â = 270 (so le trong)
- GV: quan hệ giữa đường thẳng b và đường thẳng c?
- HS: b//c.
- GV: vì sao b//c?
- HS: Vì Þb//c
- GV: nêu cách tính ?
- HS: Vì b//c nên = 600 (so le trong) 
- GV: vậy số đo góc bằng bao nhiêu?
- HS: = 270+600
Þ870.
- Giáo viên gọi học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên vẽ sẳn hình và đưa hình lên bảng.
- GV: em nào hãy cho biết GT và KL của bài toán này?
- HS:
- GV: Cần vẽ thêm đường thẳng như thế nào?
- HS: Kẻ tia Bz cùng phía với tia Ax và Ax//Bz 
- GV: em hãy cho biết  + bằng bao nhiêu?	
- HS: Â + = 1800
- GV: vậy tính như thế nào?
- HS: = 1800 - Â= 1800 - 1400 = 400
- GV: vậy tính như thế nào? Và bằng bao nhiêu?
- HS: = 700 - == 700 - 400 
= 300
- GV: em hãy chi biết +?
- HS: += 300+1500 = 1800
- GV: += 1800, vậy em suy ra được điều gì?
- HS: Cy//Bz
- GV: từ (1) và (2) suy ra điều gì?
- HS: Ax//Cy (đpcm)
Bài tập:
Giải:
Kẻ đường thẳng c đi qua điểm P và c//a 
Þ	(1)
Vì c//a nên
= Â = 270 (so le trong)	(2)
Vì Þb//c
Vì b//c nên = 600 (so le trong) (3)
Từ (1), (2), và (3) suy ra:
 = 270+600
Þ870.
Bài tập 56:
Chứng minh: Kẻ tia Bz cùng phía với tia Ax và Ax//Bz	(1) 
Khi đó = + = 700	
Vì Bz//Ax
Nên  + = 1800 (hai góc trong cùng phía bù nhau)
= 1800 - Â
= 1800 - 1400 = 400
Vì + = 700	
Nên = 700 - 
= 700 - 400
= 300 	
Suy ra: += 300+1500 = 1800.
 Cy//Bz	(2)
Từ (1) và (2) suy ra Ax//Cy (đpcm)
 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Ôn tập tất cả nội dung như hai tiết ôn tập vừa qua.
Xem kỹ tất cả các bài tập đã làm trong hai tiết ôn tập vừa qua.
Xem kỹ cách vẽ hình minh học cho định lý và viết giả thiết- kết luận của định lý bằng ký hiệu.
Chuẩn bị thước kẻ, thước đo góc, êke.
Chuẩn bị giấy kiểm tra 1 tiết.
RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hinh_hoc_lop_7_tiet_16_on_tap_chuong_1_2_cot.doc