Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 - Chương trình cả năm

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 - Chương trình cả năm

A. Mục tiêu giáo dục:

 - HS hiểu rõ hơn truyền thống của trờng của lớp

 - Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền thống

 - Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp

B. Tiến trình dạy học:

Hoạt đông1: Bầu cán bộ lớp

1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.

 - Hiểu đợc vai trò quan trọng của đội ngũ c án bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.

 - Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng,phục tùng ủng hộ cán bộ trong hoạt động.

 - Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

2. Nội dung và hình thức hoạt động:

a) Nội dung :

 - Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học

 - bầu đội ngũ cán bộ lóp : Lớp trởng, lớp phó các tổ trởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng.

b) Hình thức hoạt động :

 - Nghe báo cáo và thảo luận

 - Bỏ phiếu bầu

3. Chuẩn bị :

a) về phuơng tiện hoạt động

 - Bản báo cáo KQ hoạt động năm trớc

 - Phiếu bầu

b) Về tổ chức

 - Họp trớc với cán bộ lớp

 - Phân côcng và báo cáo

 - Phân công HS chuẩn bị phiếu bầu

 - Phân công tổ nhóm

 

doc 31 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9
Truyền thống nhà trường
A. Mục tiêu giáo dục: 
	- HS hiểu rõ hơn truyền thống của trường của lớp 
	- Biết đoàn kết, giúp nhau phát huy truyền thống 
	- Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp 
B. Tiến trình dạy học: 
Hoạt đông1: Bầu cán bộ lớp 
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh. 
 	- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ c án bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp. 
	- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng,phục tùng ủng hộ cán bộ trong hoạt động.
	- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. 
2. Nội dung và hình thức hoạt động: 
a) Nội dung : 
	- Báo cáo tổng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học 
	- bầu đội ngũ cán bộ lóp : Lớp trưởng, lớp phó các tổ trưởng, tổ phó, các cán sự môn học, cán sự chức năng. 
b) Hình thức hoạt động : 
	- Nghe báo cáo và thảo luận 
	- Bỏ phiếu bầu 
3. Chuẩn bị : 
a) về phuơng tiện hoạt động 
	- Bản báo cáo KQ hoạt động năm trước
	- Phiếu bầu 
b) Về tổ chức 
	- Họp trước với cán bộ lớp 
	- Phân côcng và báo cáo 
	- Phân công HS chuẩn bị phiếu bầu 
	- Phân công tổ nhóm
4. Tiến trình hoạt động : 
a) Báo cáo tổng kết hđ của cán bộ lớp năm vừa qua 
	- Lớp trưởng báo cáo 
	- Cả lớp thảo luận 
b) Bầu cán bộ lớp mới 
	- Bầu lớp trưởng các lớp phó 
	- Bầu các cán sự bộ môn 
	- Bầu tổ trưởng 
Hoạt động 2 : Tôi là học sinh lớp 8 
1. yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
	- Hiểu được vị trí quan tọng của mình trong năm học lớp 8 
	- Tự giác quyết tâm cao trong học tập 
	- Biết giúp nhau thực hiện tốt NV năm học 
2. Nội dung và hình thức hoạt động :
a) Nội dung : 
	- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8 
	- Những nhiệm vụ trong năm học này 
	- Những biện pháp để học tốt nhiệm vụ năm học 
b) Hình thức hoạt động: 
	- Trao đổi, thảo luận 
3. Chuẩn bị : 
a) Về phương tiện : Câu hỏi thảo luận 
b) Về tổ chức : 
	GV phổ biến về yêu cầu nội dung hoạt động 
4. Tiến hành hoạt động : 
a) Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ năm học 
	C1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là HS lớp 8 
	 (vị trí vai trò và trách nhiệm của nguời học sinh lớp 8) 
	C2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? Vì sao ? 
	C3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào. 
Yêu cầu: 	- HS trình bày 
 	- Cả lớp góp ý kiến bổ sung 
b) Văn nghệ 
	- Cán bộ lớp giới thiệu tiết mục
	- 1- 2 HS tham gia biểu diễn 
Hoạt động 3: Phát huy truyền thống của lớp của trường 
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
	- Hiểu được truyền thống của lớp, của trường sau 2 năm học tập và rèn luyện 
	- Biết trân trọng những truyền thống đó 
2. Nội dung và hình thức hoạt động : 
a) Nội dung : 
	- Những truyền thống của nhà trường 
	- Trách nhiệm của mỗi HS đối với việc phát huy truyền thống của lớp của trường. 
	- Kế hoạch và biện pháp của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp của trường. 
	- Văn nghệ : Ca ngợi trường lớp, thiếu nhi 
b) Hình thức hoạt động : 
	- Thảo luận, trao đổi 
	- văn nghệ 
3. Chuẩn bị : 
a) Về phương tiện:
	- 1 số câu hỏithảo luận. 
	- Bản kế hoạch phát huy truyền thống của lớp của trường. 
	- Bản kế hoạch của tổ, lớp. 
	- 1 số tiết mục văn nghệ. 
b) Về tổ chức : 
	- GV chủ nhiệm nêu yêu cầu nội dung 
	- Cán bộ lớp thống nhất chương trình và phân công 
4. Tiến hành hoạt động : 
a) Thảo luận về truyền thống của trường của lớp 
	C1: Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trường 
	C2: Do đâu có được các truyền thống đó 
	C3: Nêu các truyền thống của lớp 
	C4: Nêu tên những HS tiêu biểu đã góp nhiều công sức xây dựng truyền thống của lớp của trường. 
	- HS thảo luận theo tổ, đại diện mỗi tổ báo cáo. 
	- Cả lớp góp ý kiến. 
	- Người điều khiển tổng kết. 
b) Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp của trường: 
	- NGười điều khiển giao nhiệm vụ cho các tổ 
	- HS thảo luận theo tổ 
	- Lớp trưởng tiếp thu ý kiến của các thành viên và tổng kết 
	- Lớp trưởng trình bày kế hoạch phấn đấu của lớp 
	- Cả lớp thảo luận 
c) Văn nghệ : 1 hoặc 2 HS tham gia 
Hoạt động 4 : Thi hát các bài hát truyền thống 
1. Yêu cầu giáo dục : 
	- HS biết thưởng thức, biết hát các bài hát truyền thống ca ngợi trường lớp, thầy cô, bạn bè. 
	- Yêu thích văn nghệ, phấn khởi lạc quan, yêu mến, gắn bó với trường lớp, yêu quí thầy cô, đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt. 
2.Nội dung và hình thức hoạt động : 
a) Nội dung 
	- Hát các bài hát truyền thống do nhà trường qui định 
b) Hình thức hoạt động 
	- Thi hát giữa các tổ: + Thi tiết mục tập thể của tổ. 
	 + Thi tiết mục tự chọn của tổ. 
3. Chuẩn bị hoạt động : 
a) Về phương tiện : - Những bài hát truyền thống 
 - 1 số những nhạc cụ đơn giản, trang phục
	 - 1 số tặng phẩm 
b)Về tổ chức : 
	- GV phổ biến, yêu cầu nội dung kế hoạch hoạt động 
	- Từng tổ chuẩn bị dự thi
4. Tiến hành hoạt động : 
a)Thi hát đồng đội giữa các tổ 
	- Từng tổ trình bày bái hát truyền thống 
	- Ban giám khảo chám điểm 
	- Biểu điểm : + Đúng nội dung chủ đề: 4 đ
	 + Cả tổ hát đúng, hay: 4 đ
	 + Tác phong : 2 đ
	- Người điều khiển mời đ ại diện các tổ bốc thăm rồi theo thứ tự đã chọn lên biểu diễn. 
	- Mỗi tổ có thể biểu diễn 2-3 tiết mục, sau mỗi tiết mục giám khảo cho điểm công khai và thư kí ghi điểm lên bảng. 
b) Thi tiết mục tự chọn của tổ . 
	- Mỗi tổ bd 1 tiết mục tự chọn 
	- Các tổ lần lượt biểu diễn 
	- GIám khảo cho điểm, thư kí ghi điểm lên bảng. 
Kết thúc hoạt động. 
Đánh giá kết quả theo chủ điểm: 
- HS tự đánh giá : Tốt: 	Khá: 	 TB : 	 Yếu:
- Tổ đánh giá xếp loại: Tốt: 	Khá: 	 TB : 	 Yếu:
Chủ điểm tháng 10
Chăm ngoan học giỏi
A. Mục tiêu giáo dục :
	- HS hiểu rõ hơn về truyền thống của trường của lớp 
	- Biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập 
	- HS nhận thức được ý nghĩa các lời dạy của Bác Hồ 
	- Biết vận dụng các phương pháphọc tập, rèn luyện các kĩ năng trong hoạt động nhân thức. 
	- Có động cơ học tập đúng đắn, trung thực trong học tập 
B. Tiến trình tổ chức các hoạt động : 
Hoạt động 1: Làm thế nào để học tốt 
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh. 
	- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt như Bác mong muốn. 
	- Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực 
	- Rèn luyện và thực hành các phương pháp học tập 
2. Nội dung và hình thức hoạt động : 
a) Nội dung : - ND và ý nghĩa của việc học tập ốt 
	 - Các kinh nghiệm để học tốt các môn học 
	 - Các phương pháp cụ thể 
b) Hình thức hoạt động : 
Trao đổi và thảo luận 
3. Chuẩn bị : 
a) Về phương tiện : 
	- Các ban báo cáo kinh nghiệm học tập về phương pháp học tập 
	- Phấn, bảng 
 b) Về tổ chức : 
	- NV của GV chủ nhiệm : 
	+ Nêu ND yêu cầu và hình thức tổ chức hđ 
	+Hướng dẫn các em viết báo cáo 
	+ Phân công lớp trưởng điều khiển 
	+ Phân công thư kí 
	- Nhiệm vụ của HS : 
	+TH tốt các yêu cầu được giao 
	+ Lớp phó học tập thu báo cáo của các tổ - tổng hợp phân loại các vấn đề cần trao đổi . 
	+Trả lại các báo cáo cho các tổ . 
4. Tiến hành hoạt động : 
a) Trao đổi thảo luận :
	- Lớp trưởng nêu cách thức tiến hành trao đổi thảo luận 
	- Lần lượt nêu các vấn đề để lớp trao đổi thảo luận 
VD : Làm thế nào để học tốt môn Toán 
	- Lớp phó học tập phối hợp cùng lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận trao đổi 
	- Lớp trưởng mời GV cố vấn giải đáp những vấn đề hoặc tình huống khó. 
b) Văn nghệ: 
	- Giới thiệu 1 tiết mục văn nghệ 
Hoạt động 2 : lễ giao ước thi Đ ua 
Tiêu đề :" Học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời Bác"
1. Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh.
	- Hiểu lời dạy của bác, hiễu ND và ý nghĩa của việc giao ước thi đua.
	- Có ý thức thi đua lành mạnh, có thái độ động cơ học tập tốt.
	- Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng học tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực.
2. Nội dung và hình thức hoạt động: 
a)Nội dung : 
	- Những lời dạy của bác về học tập tốt, rèn luyện tốt 
	- Các chỉ tiêu về học tập và rèn luyện đạo đức của lớp, tổ, cá nhân 
	- Các biện pháp thực hiện giao ước thi đua 
b) Hình thức hoạt động: - Các tổ, cá nhân giao ước thi đua 
	- Thảo luận về các chỉ tiêu và bp thực hiện 
	- Vui văn nghệ 
3. Chuẩn bị : 
a) Về phương tiện: - Thư Bác Hồ gửi HS năm 1945- 1968 
	- Các bản đăng ký giao ươc thi đua.
	- Phương tiện đăng ký, trang trí. 
b. Về tổ chức: 
	- Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. 
	+ ND yêu cầu và KH tổ chức hoạt động. 
	+ Phân công giúp đỡ cán bộ lớp và chuẩn bị các công việc cụ thể 
	+ XD các nội dung thi đua 
	- Nhiệm vụ của HS. +Bàn bạc, thực hiện các việc được phân công 
	 + Chuẩn bị tốt các bản giao ước thi đua của cá nhân. 
4. Tiến trình hoạt động.
a) Giao ước thi đua: 
	- Người điều khiển nêu thể lệ giao ước thi đua và lần lượt vừa các tổ trưởng thay mặt tổ lên giao ước thi đua.
	- Tổ trưởng giao ước xong mời 1 tổ viên của tổ lên đọc. 
	- Người điều khiển mời lớp trưởng lên trình bày tóm tắt chương trình.
b) Thảo luận : 
	- Người điều khiển nêu các chỉ tiêu phấn đấu của lớp và các biện pháp thực hiện. 
	- Cả lớp phát biểu ý kiến. 
	- Thông qua ctrình hđ thi đua của lớp. 
c) Văn nghệ : - Hát tập thể bài hát truyền thống 
Hoạtđộng 3 : những tấm gương học tốt 
1. Yêu cầu giáo dục : 
Qua những tấm gương sáng học tốt 
	- Giáo dục cho HS tính hiếu học, sự ham hiểu biết và tinh thần vượt khó để vươn lên chiếm lĩnh tri thức và đạt kết quả cao trong học tập 
	- Rèn luyện kĩ năng phương pháp học tập tốt,các phẩm chất ý chí năng lực học tập, năng lực tư duy sáng tạo theo các gương học tập . 
2. Nội dung và hình thức: 
a) Nội dung : 
	- Tư liệu về các tấm gương học tốt, ham học, hiếu học, những gương vượt khó vươn lên trong học tập . 
	- Các hiện tượng tự nhiên, các câu đố khoa học có liên quan để rèn luyện năng lực nhận thức. 
b) Hình thức hoạt động : - Thi tìm hiểu, thi kể chuyện 
3. Chuẩn bị : 
a) Về phương tiện : 
	- Các tư liệu liên quan đến chủ đề hoạt động.
	- Hệ thống các câu hỏi câu đố. 
	- Bảng quyết định điểm chuẩn và thang điểm.
	- Phần thưởng.
b)Về tổ chức : 
	- Nhiệm vụ của GV chủ nhiệm. 
	+ Nêu nội dung và hình thức tổ chức hoạt động cho cả lớp.
	+ Phân công giúp đỡ và hướng dẫn lực lượng cốt cán trong lớp.
	- Nhiệm vụ của HS: + Thực hiện các NV được phân công.
	 + Mỗi đội trao đổi bàn bạc, chuẩn bị tư liệu.
	 + Các tổ hội ý để thống nhất hoạt động 
4. Tiến hành hoạt động; 
	- Người dẫn chương trình lần lượt nêu câu hỏi hoặc câu đố.
	? Bạn hãy kể 1 câu chuyện về gương vượt khó vươn lên trong học tập.
	? Trường ta hiện nay có bao nhiêu hs giỏi toàn diện, liên tục từ lớp 6 đến lớp 9 . Bạn hãy kể 1 tấm gương cụ thể.
	? Bạn hãy trình bày 1 bài hát hoặc ... .
	- Trao thưởng cho các tổ, các nhân. 
	- GVchủ nhiệm nhận xét, thái độ của cá nhân, của tổ. 
Chủ điểm tháng 4 
Hoà bình và hữu nghị
A. Mục tiêu giáo dục : 
	- HS hiểu được nội dung của một số vấn đề như : Hoà bình, dân số bảo vệ môi trường, matuý, xung đột sắc tộc. 
	- Có kĩ năng thu nhận thông tin về một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại quan tâm. 
	- Biết rõ thái độ rõ ràng trước những vấn đề cấp bách mà dân tộc và nhân loại đáng phái giải quyết. 
B. Hình thức hoạt động và nội dung của chủ điểm : 
I. Nội dung. 
	- Các hoạt động tìm hiểu 1 vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân dân mà nhân loại đang quan tâm. 
	- Tổ chức tìm hiểu về các vấn đề đó
	- Thi tìm hiểu về tổ chức UNESCO 
	- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 - 4
	- Chuẩn bị cho hội vui học tập để phục vụ ôn thi cuối năm học 
	- Tổ chức hội vui học tập 
II. Hình thức : 
 	- Thi tìm hiểu 1 vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm 
	- Thi tìm hiểu về tổ chức UNESCO dưới hình thức hái hoa dân chủ 
	- Phát biểu cảm tưởng, nêu lên những nhận thức của bản thân về ngày 30-4 
	- Thi tiếp sức đồng đội 
	- Biểu diễn chương trình văn nghệ
C. Chuẩn bị hoạt động 
I. Về phương tiện : 
	- Các tư liệu sách, báo, tranh ảnh, câu chuyện, số liệu hoặc bảng biểu phản ánh nội dung của 1 vài vấn đề chủ yếu hiện nay. 
	- Giấy vẽ, bút màu 
	- Tài liệu sách báo về UNESCO
	- Sơ đồ tổ chức UNESCO
	- Phiếu câu hỏi 
	- Cây hoa để gài câu hỏi 
	- Các tư liệu, tranh ảnh nói về giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30 - 4
 	- Viết cảm nghĩ của mình về 30 - 4
	- Hệ thống các câu hỏi ôn tập của 1 vài môn học do lớp lựa chọn 
	- Khăn bản, lọ hoa, phần thưởng 
	- Các tiết mục văn nghệ xây dựng thành 1 chương trình biểu diễn 
II. Về tổ chức : 
	- Giáo viên Cn nêu yêu cầu của cuộc thi để mỗi học sinh có kế hoạch tự chuẩn bị các phương tiện hoạt động nêu trên . Các em có thể lập thành những nhóm nhỏ để thực hiện công việc chuẩn bị. Những sưu tầm của học sinh có thể được tập hợp thành 1 quyển sưu tập tư liệu về 1 vài vấn đề chủ yếu hiện nay, trong đó ghi rõ lời bình của mình.
	- Mỗi tổ biên tập thành 1 bộ tư liệu để trưng bày, giới thiệu cho cả lớp xem và cử 1 đại diện để báo cáo trước lớp về kết quả tìm hiểu của tổ mình. 
	- Thành lập Ban giám khảo gồm đại diện h/s giáo viên bộ môn
	- Chuẩn bị văn nghệ bài hát, tiểu phẩm về vấn đề ma tuý hoặc 1 vấn đề nào khác. 
	- GV phát động toàn lớp sưu tầm các tư liệu, sách báo, tranh ảnh nói về tổ chức UNESCO.
 	- Phối hợp với giáo viên dạy môn GĐC hoặc lịch sử để xây sơ đồ cao cấu của tổ chức UNESCO. 
	- Xây dựng câu hỏi thi tìm hiểu 
	1. UNESCO được thành lập vào ngày tháng năm nào? 
	2.Vì sao lại có sự ra đời của tổ chức này 
	3.Mục đích của UNESCO là gì 
	4. UNESCO có những chức năng nào ? 
	5. Nêu cơ cấu của tổ chức UNESCO ?
	6.Việt Nam kết nạp vào UNESCO năm nào ?
	7. UNESCO có phải là 1 cơ quan của Liên hợp quốc không ? 
	- GVCN phát động toàn lớp viết cảm nghĩ của mình về ngày 30/4trên cơ sở các tài liệu mà em thu thập được. 
	- Mỗi tổ chuẩn bị từ 4-5 tiết mục văn nghệ với các thê rloại khác nhau như : Hát, múa, Kể chuyện, đọc thơ, tiểu phẩm, đóng vai đăng kí với cán bộ lớp . 
	- Cán bộ lớp chọn 1 vài môn học mà lớp mình còn yếu dể tập trung ôn tập . Xin ý kiến GVCN và đề nghị có sự phối hợp của giáo viên bộ môn . GVCN gặp gỡ đề nghị giáo viên bộ môn đãđược chọn giúp lớp xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập và những nội dung cần ghi nhớ nhất cũng như đáp án của những câu hỏi đó 
	- Phổ biến nọi dung ôn tập cho học sinh để chuẩn bị tốt cho cuộc thi 
	- Cán sự môn học giải quyết các thắc mắc của bạn 
	- Thánh lập BGK gồm lớp phó học tập, 1 cán sự môn học, thư kí 
	- Cử GV bộ môn của môn học đã chọn cùng tham dự với tư cách là người cố vấn . 
	- Phân công trang trí lớp, kê bàn ghế
D. Tiến hành hoạtđộng : 
Hoạt động 1 : Học sinh với vấn đề toàn cầu 
a) Thi tìm hiểu : 
 	- Sau khi người điều khiển nêu lí do hoạt động, giáo viên chủ nhiệm nêu 1 vài vấn đè có tính chất gợi mở để hs/ bắt đầu cuộc thi 
 - Lần lượt từng tổ tình bàytìm hiẻu của mình về 1 vài vấn đề nào đó, đồng thời đưa ra cho cả lớp xem những kết quả sưu tầm được của tổ mình . 
	- Sau mỗi lần tình bày của tổ ban giám khảo có thể đánh giá kết quả theo 2 cách: 
	1 là nhận xét đnáh giá trực tiếp kết quả của tổ đó. 
	2 là cho cả lớp bổ sung, bình luận và sau đó đánh giá kết quả. 
	- Kết thúc phần này , BGK công bố điểm của từng tổ 
	- Nêu được 2 - 3 vấn đề toàn cầu hiện nay mà nhân loạiđang quan tâm: 5 điểm 
	- Trình bày rõ ràng, khúc chiết, dễ hiểu : 	 3 điểm 
	- Có bộ sưu tập đẹp mắt :	 2 điểm 
	 Tổng: 10 điểm 
	- Trao phần thưởng cho các tổ có điểm số cao nhất.
b) Sinh hoạt văn nghệ : HS trình bày văn nghệ 
Hoạt động 2 : Bạn biết gì về UNESCO
* Lớp kê theo hình chữ U, giữa có cây hoa trang trí đẹp mắt với những bông hoa câu hỏi. 
	- Ngườiđiều khiển chương trình nêu rõ yêu cầu của cuộc thi, c ách thức thi và giới thiệu BGK. 
	- Ngừời điều khiển mời lần lượt đại diện từng tổ lên hái hoa lời phải rõ ràng. ban giám khảo theo dõi nhận xét đánh giá và cho điểm 
	- Khi đại diện các tổ trả lời xong BGK công cố điểm của từng tổ . 
	- Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ , câu chuyện, bài thơ ca ngợi hoà bình và phản đối chiến tranh . 
	- Ban giám khảo công bố kết quả thi tìm hiểu của từng tổ. 
	- Mời GVCN hoặc GV bộ môn nêu tóm tắt những nội dung chính về UNESCO để toàn thể HS nắm chắc hơn.
Hoạt động 3 : Ngày lịch sử đáng ghi nhớ 
a) Phát biểu cảm tưởng:
	- Mời GVCN nêu vắn tắt ý nghĩa của ngày 30 - 4 
	- Một đại diện học sinh nêu cảm nghĩ của mình v ề ngày 30 - 4 
b) Biểu diễn văn nghệ : 
	- Người điều khiển chương trình lần lượt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên biểu diễn . 
	- Kết thúc bài hát " Như có Bác trong ngay vui đại thắng " 
Hoạt động 4 : Hội vui học tập 
a) Khởi động. 
b) Tổ chức hội thi:
 * Phổ biến cách thi và quy định của cuộc thi.
 - Cách thi mỗi đội cử 3 người vào vị trí quy định. Đội trưởng bốc câu hỏi, đọc to cho cả lớp nghe và chuẩn bị trong 2 phút đội trả lời và thành viên trong đội tiếp sức. Nếu đội nào chậm và trả lời không lưu loát, BGK quyết định dừng cuộc chơi lại và đội khác trả lời thay thư kí ghi điểm. 
	- Quy định :Trả lời đúng đáp án,nhanh và lưu loát. trả lời đúng dáp án được điểm 10, trả lời thiếu bị trừ điểm. 
* Công bố kết quả và trao giải thưởng
	 - Sau phần thi là chương trình văn nghệ 
E. đánh giá kết quả hoạt động theo chủ đề : 
1. Học sinh tự đánh giá, xếp loại 
Câu 1 : Qua các hoạt động của em thu hoạch được những gì ? 
Câu 2 : Tham gia các hoạt động theo chủ điểm, em tự xếp loại mình ở mức độ nào ? 
2. Tổ đánh giá, xếp loại: Tốt 	 Khá 	 TB 	 Yếu 
3. GVCN đánh giá, xếp loại : Tốt 	 Khá 	 TB 	 Yếu 
Chủ điểm tháng 5 
 Bác hồ kính yêu
A. Mục tiêu giáo dục : 
	- HS nhận thức được công lao to lớn của Bác đói với dân tộc đặc biệt là sự quan tâm của Bác tới thiếu nhi và hiểu rõ trách nhiệm của đội TNTP HCM trong sự nghiệp cánh mạng hiện nay. 
	- Tích cực, tự giác rèn luyện theo 5 điều Bác dạy. 
	- Quyết tâm thực hiện 5 điều Bác dạy. 
B. Nội dung và hình thức hoạt động chủ điểm : 
I. Nội dung : 
	 - Chuẩn bị các tư liệu phục vụ cho tìm hiểu theo chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi. 
	- Tổ chức thi tìm hiểu theo chủ đề trên. 
	- Tổ chức thảo luận về tách nhiệm của người đội viên - học sinh trong việc thực hiện 5 điều Bác dạy. 
	- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19 - 5
	- Tổng kết năm học. 
	- Hướng dẫn họat động hè.
II. Hình thức hoạt động :
	- Tổ chức cuộc thi dưới hình thức bốc thăm. 
	- Trình bày những hiểu biết của cá nhân dưới dạng 1 báo cáo thu hoạch. 
	- Thảo luận nhóm các vấn d dề cụ thể do người điều khiển chương trình nêu ra. 
	- Biểu diễn văn nghệ. 
	- Nghe kể chuyện về Bác Hồ. 
C. Chuẩn bị hoạt động 
I . Về phương tiện 
	- Các tư liệu, tài liệu nói về công lao của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi. 
	- Giấy, bút, kéo cắt ...
	- Panô, tranh ảnh có nội dung về Bác 
	- Các bài hát, điệu múa, câu chuyện về Bác Hồ. 
Nhạc cụ dùng cho biểu diễn 
	- Khăn bàn, lọ hoa, ảnh Bác. 
II . Về tổ chức. 
	- Phân công sưu tầm các tư liệu, tài liệu về công lao của Bác đối với dân tộc và tỉnh cảm cho thiêu nhi với báo cáo 
STT
Các loại tư liệu, tài liệu
Nội dung của tư liệu
	- Phân công trang trí 
	- Cử người điều khiển chương trình và BGK 
	- Chuẩn bị phần thưởng 
 - GVCN thống nhất với cán bộ lớp và gợi ý 1 vài vấn đề cần thảo luận. 
	 + 5 điều Bác Hồ dạy có tác dụng như thế nào với thiếu nhi ? 
	 + trách nhiệm của người học sinh trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. 
	- Xây dựng chương trình buổi sinh hoạt 
	- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 
	- Cử người điều khiển chương trình biểu diễn 
	- Phân công trang trí lớp 
D. Tiến hành hoạt động 
Hoạt động 1: Bác Hồ với thiếu nhi 
a) Khởi động 
b) Tổ chức hội thi. 
	- Báo cáo thu hoạch: mỗi tổ cử 1 đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề 
	- Toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh báo cáo thu hoạch đó. 
	- Thi trả lời hay nhất: mỗi 1 bạn bất kỳ lên bốc thăm và trả lời, ai trả lời hay nhất thì có quyền mời 1 bạn khác lên bắt thăm. 
	- BGK công bố kết quả 2 hđ: trả lời hay nhất và báo cáo tốt nhất 
	- Trao phần thưởng. 
Hoạt động 2: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy 
a) khởi động. 
	- Người điều khiển chương trình nêu mục đích, nội dung và cách tiền hành buổi sinh hoạt. 
b) Tổ chức thảo luận 
	- Hình thành các nhòm hs và phát cho các dụng cụ cần thiết 
	- Các nhóm thảo luận 15phút 
	- Kết thúc người điều khiển mời các nhóm dán tờ giấy của nhóm mình lên bảng để cả lớp cùng quan sát và chuẩn bị bổ sung ý kiến 
	- Nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình 
	- Người điều khiển tóm tắt nội dung trình bày của các nhóm, điều quan trọng là xây dựng được 1 hệ thống biện pháp để thực hiện 5 điều Bác dạy. 
	- Trình diễn 1 số tiíet mục văn nghệ 
Hoạt động 3 Chúng em hát về Bác hồ 
a) Khởi động 
	- Người điều khiển chương trình nêu ngắn gọn lý do của buổi hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 
b) Biểu diễn 
	- Người điều khiển lần lượt mời các bạn có tiết mục văn nghệ lên trình bày trước lớp. Người biểu diễn cần lưu ý phong cách biểu diễn. 
	- 1 đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình về buổi biểu diễn này 
E. đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm 
1. Hs tự đánh giá, xếp loại 
Câu 1: Qua các hoạt động "Bác Hồ với thiếu nhi"... em thu hoạch được những gì? 
Câu 2: Em tự đánh giá, xếp loại mình . 
Tốt Khá	TB 	Yếu 
2. Tổ đánh giá xếp loại. Tốt Khá	TB 	Yếu
3. GVCN đánh giá, xếp loại. Tốt Khá	TB Yếu 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_7_chuong_trinh_ca_nam.doc