Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 39 - Ôn tập chương II

Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 39 - Ôn tập chương II

a)Kiến thức:

Hệ thống hoá và ôn tập các kiến thức về hàm số, đồ thị của hàm số y =f(x), đồ thị hàm số y = ax ( a0 )

b)Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng xác định toạ độ của một điểm cho trước, xác định điểm theo toạ độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax, xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số.

c) Thái độ:

Thấy được mối quan hê giữa hình học và đại số thông qua phương pháp toạ độ.

2. Chuẩn bị :

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 7 môn Đại số - Tiết 39 - Ôn tập chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG II 
Tiết: 39	
Ngày dạy: 26/12/2009
1. Mục tiêu :
a)Kiến thức: 
Hệ thống hoá và ôn tập các kiến thức về hàm số, đồ thị của hàm số y =f(x), đồ thị hàm số y = ax ( a0 )
b)Kĩ năng: 
Rèn luyện kĩ năng xác định toạ độ của một điểm cho trước, xác định điểm theo toạ độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax, xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số.
Thái độ: 
Thấy được mối quan hê giữa hình học và đại số thông qua phương pháp toạ độ.
2. Chuẩn bị :
GV: Bảng phụ , thước chia khoảng, phấn màu.
HS: Ôn tập các kiến thức của chương về hàm số và đồ thị hàm số, làm bài tập ôn chương.
3. Phương pháp:
Đàm thoại, diễn giảng, hoạt động nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề
4. Tiến trình :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung 
Hoạt động 1:
HS 1 :
1.Khi nào đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x ? (2đ)
2.Sửa bài tập 63 / 57 SBT. (8đ)
 Học sinh tóm tắt đề bài rồi giải.
HS 2 :
1. Khi nào đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x ? (2đ)
2.Chia số 124 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 2, 3, 5. (8đ)
 Học sinh tóm tắt đề bài rồi giải.
 GV nhận xét – cho điểm học sinh.
Hoạt động 2: 
 1. Hàm số là gì ?
 Cho ví dụ hàm số.
2. Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ?
3.Đồ thị hàm số y = ax ( a0 ) có dạng như thế nào ?
Hoạt động 3: 
 51 / 77 SGK :
 Treo bảng phụ.
 Hsinh đọc toạ độ các điểm A, B, C, D, E, F, G.
 52 / 77 SGK :
 Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ tg ABC với các đỉnh A (3; 5) B (3; -1) C (-5; -1)
 Tam giác ABC là tam giác gì ?
 53 / 77 SGK :
 Gọi thời gian đi của vận động viên là x (h) (x0)
 Lập công thức tính quãng đường y của chuyển động theo thời gian x.
 Quãng đường dài 140km . Vậy thời gian đi của vận động viên là bao nhiêu ?
 GV hướng dẫn vẽ đồ thị của chuyển động với qui ước : Trên trục hoành, 1 đơn vị ứng với 1h. Trên trục tung, 1 đơn vị ứng với 20km. Dùng đồ thị, nếu x = 2(h) thì y bằng bao nhiêu km ?
 54 / 77 SGK :
 Vẽ trên cùng 1 hệ trục toạ độ đồ thị các hàm số :
y = -x
y = ½ x
y = - ½ x
 học sinh nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a0 ) rồi gọi lần lượt 3 học sinh lên vẽ 3 đồ thị.
 55 / 77 SGK :
 y = 3x – 1
 A (- 1/3 ; 0) B (1/3; 0) 
 C (0; 1) D (0; -1)
 Muốn xét điểm A có thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1 hay không, ta làm như thế nào ?
 71 / 58 SBT :
 Giả sử A và B là 2 điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1
a) Làm thế nào để tính được tung độ của điểm A, biết hoành độ của điểm A bằng 2/3 .
b) Hoành độ của điểm B là bao nhiêu nếu tung độ của nó là – 8.
1.Nêu định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ thuận SGK.
2.Bài tập 63 SBT :
 100 000g nước biển chứa 2 500g muối
 300g nước biển chứa x(g) muối
1.Nêu định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ nghịch SGK.
2.Gọi 3 số cần tìm là x, y, z.
 Ta có : 2x = 3y = 5z
Hay 
 => x = 60, y = 40, z = 24
I. Oân tập khái niệm hàm số và đồ thị hàm số :
1. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x, sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ 1 giá trị tương ứng của y thì y là hàm số của x và x là biến số.
 Ví dụ : y = ½ x, y = x – 3, y = -5
2. Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ.
3.Đồ thị hàm số y = ax ( a0 ) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
I. Luyện tập :
 51 / 77 SGK :
A (-2; 2) B (-4; 0) C (1; 0) D (2; 4) 
E (3; -2) F (0; -2) G (-3; -2)
 52 / 77 SGK :
 53 / 77 SGK :
 Gọi thời gian đi của vận động viên là x (h) (x0)
 Ta có : y = 35x
 y = 40 (km) => x = 4 (h)
 54 / 77 SGK :
y = -1 A (1; -1) y = ½ x B (2; 1)
y = - ½ x C ( 2; -1)
 55 / 77 SGK :
 A (- 1/3 ; 0) 
 Thay x = - 1/3 vào y = 3x – 1
 y = 3. 
 Vậy điểm A (- 1/3 ; 0) không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x – 1.
 B (1/3; 0) thuộc đồ thị hàm số
 C (0; 1) không thuộc đồ thị hàm số
 D (0; -1) thuộc đồ thị hàm số.
 71 / 58 SBT :
a) Thay x = 2/3 vào công thức y = 3x + 1
y = 
Vậy tung độ của điềm A bằng 3.
b) Thay y = - 8 vào công thức y = 3x + 1
 - 8 = 3x + 1
x = - 3
Vậy hoành độ của điểm B bằng – 3.
4.4 Bài học kinh nghiệm :
 Điểm M (x0; y0) thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) khi y0 = f(x). 
 Điểm M (x0; y0) không thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) khi y0 f(x).
4.5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: 
Làm bài tập 55, 56 / 77 SGK.
Đọc bài Đồ thị hàm số y = (a0) trang 75, 76/ SGK.
Mang máy tính fx 500A, fx 220, fx 500MS học thực hành máy tính.
5. Rút kinh nghiệm :

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 36 - Ôn tập chương II.doc