Giáo án môn Đại số 7 năm 2006 - Tiết 5: Luyện tập

Giáo án môn Đại số 7 năm 2006 - Tiết 5: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

II. Rèn luyện kĩ năng cộng,trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính của một tổng đại số trong Q.

_Rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, gọn, chính xác.

II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

v Thầy: Đèn chiếu, nội dung, fx 500A.

v Trò : giấy trong, ôn lý thuyết, chuẩn bị bài tập ở nhà, máy tính 500A(220)

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1.Ổn định:

2:Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 513Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 7 năm 2006 - Tiết 5: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5 LUYệN TậP
Ngày soạn: 
Ngày dạy :
MụC TIÊU:
 Rèn luyện kĩ năng cộng,trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính của một tổng đại số trong Q.
_Rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, gọn, chính xác.
II.CHUẩN Bị CủA THầY Và TRò:
Thầy: Đèn chiếu, nội dung, fx 500A. 
Trò : giấy trong, ôn lý thuyết, chuẩn bị bài tập ở nhà, máy tính 500A(220)
III.tiến trình dạy học.
1.ổn định:
2:Kiểm tra bài cũ:
 Phát biểu qui tắc chia hai số hữu tỉ viết dạng tổng quát.
 Tính:
3.Bài mới:
Hoạt động của 	
Hoạt động của trò
 Ghi bảng
_Hãy nêu yêu cầu của đề bài? Nêu các bước để giải?
_Tương tự hãy làm tiếp bài 11c,d.
_Hãy viết dưới dạng thương của hai số hữu tỉ?
_Ngoài ra có thể viết ở dạng khó hơn đ/v học sinh khá giỏi.
_Hãy nêu cách giải của bài toán đã cho? Ngoài ra còn cách nào làm khác không?
_Nhận xét gì về số thừa số âm là số lẻ?
-Nêu yêu cầu của các phép tính ở dãy tính hàng ngang ,hàng dọc và điền vào ô trống
-phát biểu qui tắc nhân phân số, chia hai số hữu tỉ.
-Có nhận xét gì về đề bài đã cho không ?dùng cách đặt thừa số chung ?
-Ngoài ra còn cách nào khác không ?
-Tương tự hãy giải bài 16/b?
-Tìm ra cách giải nhanh nhất cho các loại toán bên?
-Hãy tìm ra cách ghép như thế nào là thích hợp?
_Rút gọn trước rồi nhân hoặc chia rồi mới rút gọn.
+
+ 
-Có rất nhiều kết quả.
+
 +=
 +
=
-
Cách 1: 
4(-25)+10:2=105
4.10.(-2)+(-25)=-105
Baì 11/12sgk:
a)
=
Bài 12/12sgk:
b)
Bài13/12sgk
Bài 14/12sgk
Bài 16/12sgk
a)
b) 
Bài 15/12 sgk
	4.Củng cố : Thông qua phần luyện tập
	5.Dặn dò : _Xem lại các bài tập đã giải 
 _Làm bài tập 17;23/6 và 7 sách BTĐS tập 1
 _Ôn giá trị tuyệt đối của một số nguyên
	6.Hướng dẫn về nhà :
_ Bài tập 17/6 sách BT tính các tổng đại số ở tử và mẫu rồi thực hiện phép chia
_ Có thể dúng máy tính f(x) 500A để giải và đối chiếu kết quả
ễn tập luỹ thừa với số mũ tự nhiờn, 
Cỏc qui tắc nhõn chia hai luỹ thừa cung cơ số. 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 05 Luyentap.doc