Giáo án môn Đại số 7, năm 2007 - 2008 - Tiết 21: Ôn tập chương I

Giáo án môn Đại số 7, năm 2007 - 2008 - Tiết 21: Ôn tập chương I

I. Mục tiêu:

- Củng có các tính chất của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm về số vô tỉ, số thực, căn bậc hai của một số dương.

- Rèn luyện kỷ năng tìm só chưa biết trong tỉ lệ thức, trong dãy tỉ số bằng nhau, giải được các bài toán về chia tỉ lệ.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

- HS: Xem lại các dạng bài về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, căn bậc hai của một số hữu tỉ dương

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 7, năm 2007 - 2008 - Tiết 21: Ôn tập chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11	NS: 
Tiết 21	ND:
Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt)
Mục tiêu:
Củng có các tính chất của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm về số vô tỉ, số thực, căn bậc hai của một số dương.
Rèn luyện kỷ năng tìm só chưa biết trong tỉ lệ thức, trong dãy tỉ số bằng nhau, giải được các bài toán về chia tỉ lệ.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
HS: Xem lại các dạng bài về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, căn bậc hai của một số hữu tỉ dương
Tiến trình dạy học: 
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Lý thuyết
GV nêu câu hỏi:
1) Tỉ lệ thức là gì? Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức.
2) Viết công thể hiện tính chất dãy tỉ số bằng nhau?
3) Nêu định nghĩa căn bậc hai của số a không âm
Gv nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập
GV đưa bảng phụ bài tập 122 (SBT)
Hỏi: Nêu cách tìm ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức?
Gv nhận xét, sữa bài.
GV đưa bảng phụ bài tập sau:
Tìm a, b, c biết:
a) và 
b) và 
c) và 
GV cho HS thảo luận trong 3’ để tìm ra hướng giải
GV nhận xét, sữa bài
GV đưa bảng phụ bài tập 105 (SGK)
Gợi ý: Ta tính giá trị trong căn trước
GV nhận xét, sữa bài
Cuối giờ GV tổng kết lại nội dung trọng tâm của chương cần nắm và những vấn đề cần lưu ý
3HS lên bảng thực hiện
Các HS còn lại theo dõi
HS nhận xét
HS đọc đề
HS trả lời tại chỗ, sau đó 2HS lên bảng làm bài tập
HS nhận xét 
HS đọc đề
HS trình bày hướng giải:
Câu b: biến đổi để xuất hiện hạng tử 3a, 4b, c rồi áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
Câu c: tìm cách nối hai tỉ lệ thức thành dãy tỉ số bằng nhau
HS nhận xét 
HS đọc đề, HS lên bảng thực hiện
HS nhận xét 
1) Tỉ lệ thức có dạng 
Tính chất cơ bản:
2) Tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
3) 
Luyện tập:
Bài 122(SBT)
a)
b)
Bài 81(SBT)
a) a = 6; b = 21; c = 15
b)
c)
Bài 105
a)
b)
Hướng dẫn về nhà
Nắm vững lại phần lý thuyết, xem lại các dạng bài tập đã giải
Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết, gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.
Lưu ý các dạng bài tập: Tính nhanh; Tính giá trị biểu thức luỹ thừa; Tìm x trong tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, căn bậc hai của một số a không âm

Tài liệu đính kèm:

  • docT21-OntapchuongI.doc