Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 12: Luyện tập

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 12: Luyện tập

I. Mục Tiêu:

* Kiến thức:

- Củng cố tính chất tỉ lệ thức v tính chất dy tỉ số bằng nhau.

- HS vận dụng tốt cc tính chất vo trong thực hnh giải tốn.

* Kü năng: Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bằy.

* Thái độ: Cẩn thận, chính xc, tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

 * Thầy: Thước thẳng, phấn màu

 * Trị: Học cc tính chất của dy tỉ số bằng nhau

III. Tiến trình ln lớp:

 1. Ổn định lớp(1):

 2. Kiểm tra bi cũ(5):

 - Nu tính chất của dy tỉ số bằng nhau? Ap dụng giải bi tập 56/Tr30 SGK.

 3. Bi mới:

3. Luyện tập: (33')

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 926Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 12: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/10/2010
Ngày giảng: 04/10/2010
Tiết 12:LUYỆN TẬP 
I. Mục Tiêu:
* Kiến thức: 
- Củng cố tính chất tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
- HS vận dụng tốt các tính chất vào trong thực hành giải tốn.
* Kü năng: Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng tính tốn, kĩ năng trình bằy.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
 * Thầy: Thước thẳng, phấn màu
 * Trị: Học các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
III. Tiến trình lên lớp:
 1. Ổn định lớp(1’):
 2. Kiểm tra bài cũ(5’): 
 - Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau? Ap dụng giải bài tập 56/Tr30 SGK.
 3. Bài mới:
3. Luyện tập: (33')
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Gv:Yêu cầu học sinh làm bài tập 59
Hs:
Gv: Em nào nhận xét bài làm của bạn?
Hs:
Gv: Chốt lại
Gv:Yêu cầu học sinh làm bài tập 60
Hs
Gv: Xác định ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức.
Hs:
Gv: Nêu cách tìm ngoại tỉ . từ đó tìm x
Hs:
Gv: Yêu cầu học sinh đọc đề bài
Hs:
Gv: Từ 2 tỉ lệ thức trên làm như thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau 
Hs:
Gv: yêu cầu học sinh biến đổi.
Hs
Sau khi có dãy tỉ số bằng nhau rồi giáo viên gọi học sinh lên bảng làm
Hs:
Gv:Yêu cầu học sinh đọc đề bài
Hs:
- Trong bài này ta không x+y hay x-y mà lại có x.y
Vậy nếu có thì có bằng không? 
Hs:
(Gợi ý: đặt , ta suy ra điều gì)
- Giáo viên gợi ý cách làm:
Đặt: 
33’
Bài 59 (tr31-SGK)
Bài tập 60 (tr31-SGK)
Bài tập 61 (tr31-SGK)
 và x+y-z=10
Vậy 
Bài tập 62 (tr31-SGK)
Tìm x, y biết và x.y=10
Đặt: x=2k; y=5k
Ta có: x.y=2k.5k=10
10k2 =10 k2=1 k=1
Với k=1 
Với k=-1 
4. Củng cố(4’): 
- Nhắc lại kiến thức về tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.
+ Nếu a.d=b.c 
+ Nếu 
5. H­íng dÉn vỊ nhµ(2’)
- Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ
- Làm bài tập 63, 64 (tr31-SGK)
- Làm bài tập 78; 79; 80; 83 (tr14-SBT)
- Giờ sau mang máy tính bỏ túi đi học.

Tài liệu đính kèm:

  • doct12.doc