Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 106, 107

Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 106, 107

A.Mục tiêu:

- Kiến thức: HS được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. So sánh phân số. Các phép tính về phân số và tính chất.

- Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị của biểu thức, tìm x.

 Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS.

- Thái độ: Trên cơ sở số liệu thực tế , dựng các biểu đồ phần trăm, kết hợp giáo dục ý thức vươn lên cho HS.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: Bảng phụ ghi:

+ Tính chất cơ bản của phân số.

+ Quy tắc : Cộng , trừ , nhân , chia phân số.

+ Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số, bài tập.

- Học sinh: Làm các câu hỏi ôn tập chương III và bài tập cho về nhà.

 

doc 6 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 903Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 106, 107", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :12/5/2009.
Ngày giảng: Lớp 6a1: 15/5/2009.
 Lớp 6a2: 16/5/2009. 
Tiết106: Ôn tập chương iii
A.Mục tiêu: 
- Kiến thức: HS được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. So sánh phân số. Các phép tính về phân số và tính chất.
- Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị của biểu thức, tìm x.
 Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS.
- Thái độ: Trên cơ sở số liệu thực tế , dựng các biểu đồ phần trăm, kết hợp giáo dục ý thức vươn lên cho HS.
B. Chuẩn bị :
- Giáo viên: Bảng phụ ghi:
+ Tính chất cơ bản của phân số.
+ Quy tắc : Cộng , trừ , nhân , chia phân số.
+ Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số, bài tập. 
- Học sinh: Làm các câu hỏi ôn tập chương III và bài tập cho về nhà.
C.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định. 
II.Kiểm tra:
III .Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
- Thế nào là phân số ? Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số lớn hơn 0.
- HS trả lời.
- Chữa bài 154 (64 SGK).
- Phát biểu tính chất cơ bản về phân số? Nêu dạng tổng quát, GV đưa tính chất cơ bản lên bảng phụ.
Bài 155 (64 SGK).
Yêu cầu HS giải thích cách làm.
Người ta áp dụng tính chất cơ bản của phân số để làm gì ?
 Bài 156. (64 SGK).
Yêu cầu 2 HS lên bảng chữa.
- Muốn rút gọn một phân số ta làm thế nào ?
- Thế nào là phân số tối giản ?
Bài 158 (64 SGK).
- Muốn so sánh hai phân số, ta làm thế nào ?
- Lưu ý: Phân số có mẫu âm thành mẫu dương.
1. Quy tắc các phép tính về phân số:
- Phát biểu quy tắc cộng hai phân số: cùng mẫu ; không cùng mẫu.
- Quy tắc trừ, nhân, chia phân số.
Đưa ra các công thức.
- HS nêu các quy tắc và công thức.
2. Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số:
- GV đưa bảng tính chất của phép cộng và phép nhân phân số.
Bài 161. (64 SGK).
Yêu cầu 2 HS lên bảng làm.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 151 SBT ; 162 (a) SBT.
Tìm x biết:
 (2,8x - 32) : 90
I.Ôn tập khái niệm phân số,tính chất cơ bản của phân số (18 ph)
1. Khái niệm về phân số:
Bài 154. 
a) x < 0.
b) = 0 ị x = 0.
c) 0 < < 1 ị 
ị 0 < x < 3 và x ẻ Z ị x ẻ (1; 2)
d) = 1 = 
e) 1 < 
ị 3 < x < 6 ị x ẻ {4; 5; 6}.
2. Tính chất cơ bản về phân số:
Bài 155(64 SGK).
( )
Bài 156(64 SGK).
a) 
b) 
 = 
Bài 158.
a) 
ị 
ị 
b) C1: Theo quy tắc:
ị ị 
C2:
 và 
vì 
 hay 
2.Các phép tính về phân số (20 ph)
Bài 161.
A = 
B = 1,4. 
 = .
Bài 151( SBT)
Bài 162.
2,8 x - 32 = -90. 
2,8x - 32 = -60
2,8x = - 28
x = -10.
VI. Củng cố ( 7 ph)
Bài 1: Khoanh tròn trước câu trả lời đúng:
1) 
Số thích hợp là:
A: 12 ; B: 16 ; C: -12.
HS:
Chọn C: - 12.
2) Số thích hợp là:
 A: -1 ; B: 1 ; C: - 2.
Chọn B: 1.
V. Hướng dẫn học ở nhà (1ph)
- Ôn tập kiến thức chương III, ôn lại ba bài toán cơ bản về phân số.
- Làm bài tập: 157, 159, 160, 162 (b), 163 (65 SGK).
*Rút kinh nghiệm
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn :12/5/2009.
Ngày giảng: Lớp 6a1:15/5/2009.
 Lớp 6a2: 16/5/2009. 
Tiết107: Ôn tập chương iii
A.Mục tiêu: 
- Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức trọng tâm của chương, hệ thống 3 bài toán cơ bản về phân số.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính giá trị của biểu thức, giải toán đố.
- Thái độ: Có ý thức áp dụng các quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn.
B. Chuẩn bị :
- Giáo viên: Bảng phụ ghi 3 bài toán cơ bản về phân số và các đề bài tập
- Học sinh: Ôn tập chương III và bài tập cho về nhà.
C.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định. 
II.Kiểm tra(10 ph):
HS1: Phân số là gì ?
- Phát biểu và viết dạng TQ tính chất cơ bản của phân số.
 Chữa bài 126 (b) (65 SGK).
Bài 162.
b) Tìm x:
(4,5 - 2x).1 ; x = 2.
HS2: Nêu quy tắc phéo nhân phân số. Viết công thức
- Phép nhân phân số có những tính chất gì ?
 Chữa bài 152 (27 SBT).
Bài 152.
1
= 
= 
= 
III .Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Bài 164(65 SGK).
- Yêu cầu HS tóm tắt đầu bài.
- GV đưa bảng "Ba bài toán cơ bản về phân số" (63 SGK) lên trước lớp.
Bài 166 (65 SGK).
- Dùng sơ đồ để gợi ý.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm.
HKI:
HS giỏi: 
HS còn lại: 
HS cả lớp : 9 phần.
HKII:
HS giỏi: 
HS còn lại: 
HS cả lớp : 5 phần.
Bài 165.
- Yêu cầu HS lên bảng giải, HS còn lại làm vào vở.
- Bài tập:
Khoảng các giữa hai thành phố là 
105 km . Trên bản đồ khoảng cách đó dài 10,5 cm.
a) Tìm tỉ lệ xích.
b) Nếu khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là 7,2 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu km ?
III.Ôn tập ba bài toán cơ bản về phân số (33 ph)
Bài 164.
Tóm tắt: 10% giá bìa là 1200đ.
Tính số tiền phải trả ?
Giải:
Giá bìa của cuốn sách là:
 1200 : 10% = 12 000 (đ).
Số tiền Oanh đã mua cuốn sách là:
 12 000 - 1200 = 10 800 (đ).
 (hoặc : 12 000 . 90% = 10800 đ).
 Bài 166(65 SGK).
HKI, số HS giỏi bằng số HS còn lại, bằng số HS cả lớp.
HKII: Số HS giỏi bằng số HS còn lại, bằng số HS cả lớp.
Phân số chỉ số HS đã tăng là:
 số HS cả lớp.
Số HS cả lớp là:
 8: (HS).
Số HS giỏi học kì I của lớp là:
 45. 10 (HS).
Bài 165:
Lãi suất 1 tháng là:
 100% = 0,65%.
Nếu gửi 10 triệu đồng thì lãi suất hàng tháng là: 10 000 000 . = 56 000 đ
Sau 6 tháng số tiền lãi là:
 56 000 . 3 = 168 000 đ.
Bài tập:
a) Tỉ lệ xích: = 
b) AB thực tế : 72 km.
V. Hướng dẫn học ở nhà (1ph)
- Ôn tập các câu hỏi bảng TK (63 SGK).
- Trả lời các câu hỏi ở phần ôn tập cuối năm
- Xem lại các dạng bài đã chữa.
*Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Tài liệu đính kèm:

  • docSo6 t106,107.doc