Giáo án môn Tin học 7 tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán

Giáo án môn Tin học 7 tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán

I. MỤC TIÊU:

- Biết sử dụng các hàm, SUM, AVERAGE, MAX, MIN.

- Thực hiện được các phép toán có sử dụng các hàm.

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

- Gv: SGK, máy tính, Máy chiếu.

- Hs: SGK

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ

- Trình bày cách sử dụng hàm?

 - Giả sử khối A1 đến A3 lần lượt chứa các số 5, 4 và 9. Hãy trình bày các cách để tính:

 + Tính tổng của khối A1 : A3

 + Tính trung bình cộng của khối A1 : A3

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 1082Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9 
Tiết: 18 
I. MỤC TIÊU:
- Biết sử dụng các hàm, SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
- Thực hiện được các phép toán có sử dụng các hàm.
- Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
- Gv: SGK, máy tính, Máy chiếu.
- Hs: SGK
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cũ
- Trình bày cách sử dụng hàm? 
	- Giả sử khối A1 đến A3 lần lượt chứa các số 5, 4 và 9. Hãy trình bày các cách để tính:
	+ Tính tổng của khối A1 : A3
	+ Tính trung bình cộng của khối A1 : A3
3/ Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Một số hàm trong chương trình bảng tính 
GV: Em hãy sử dụng công thức để tính tổng ba số sau: 15, 24, 45.
HS: Lên bảng thực hiện.
GV: Từ ví dụ trên em hãy sử dụng hàm để tính tổng ba số 15, 24, 45 rồi so sánh kết quả với cách sử dụng công thức. Sau đó rút ra kết luận?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu HS làm 1 số bài tập, và rút ra kết luận theo nhóm.
HS: Thực hiện theo nhóm và rút ra kết luận.
GV: Yêu cầu HS thực hiện các ví dụ ở SGK và rút ra kết luận.
HS: Làm bài tập.
GV: Yêu cầu HS trình bày cú pháp.
HS: Thực hiện.
GV: Cho biết kết quả của ví dụ 1?
HS: Trả lời.
GV: Yêu cầu HS làm thêm 1 số ví dụ khác.
HS: Làm bài.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a) Hàm tính tồng. (Sum)
 * Cú pháp: = SUM (a, b, c ...)
- Trong đó các biến a, b, c ... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính, (số lượng các biến không hạn chế).
* Lưu ý: 
 + Có thể tính theo hàng.
 + Có thể tính theo cột.
 + Có thể tính kết hợp cả cột và hàng.
 + Các biến số và địa chỉ ô tính có thể dùng kết hợp.
 + Hàm SUM còn cho phép sử dụng địa chỉ các khối trong công thức.
b) Hàm tính trung bình cộng (Average).
 * Cú pháp: = Average (a, b, c ...)
(Tương tự hàm tính tổng Sum)
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất (Max).
 * Cú pháp: = Max (a, b, c ...)
 - Ví dụ: = Max (47, 5, 64, 4, 13)
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất (Min).
* Cú pháp: = Min (a, b, c ...)
4/ Củng cố
- Yêu cầu học sinh trình bày các kiến thức cần nắm của bài học.
- Yêu cầu HS yếu nhắc lại cú pháp của các hàm đã học.
5/ Hướng dẫn về nhà 
- Học bài, làm bài tập SGK. Chuẩn bị cho tiết thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Kí duyệt tuần: 9
Ngày tháng  năm 2010

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 18.doc