Giáo án môn Toán học - Tiết 6: Luyện tập

Giáo án môn Toán học - Tiết 6: Luyện tập

 A-Mục tiêu

 *HS -nhận biết nhanh chính xác các cặp góc so le trong , các cặp góc đồng vị , các cặp góc trong cùng phía ,các cặp góc ngoài cùng phía

 -Nắm được mối quan hệ giữa các góc tạo bởi hai đường thẳng và một cát tuyến.

 -vận dụng được các kiến thức đó vào phân tích giải các bài tập.

 B-Chuẩn bị của GV và HS -Thước thẳng , bảng phụ .

 C – Tiến trình dạy học

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 498Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán học - Tiết 6: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn
Ngày dạy
 Tiết 6 Luyện Tập
 A-Mục tiêu 
 *HS -nhận biết nhanh chính xác các cặp góc so le trong , các cặp góc đồng vị , các cặp góc trong cùng phía ,các cặp góc ngoài cùng phía 
 -Nắm được mối quan hệ giữa các góc tạo bởi hai đường thẳng và một cát tuyến.
 -vận dụng được các kiến thức đó vào phân tích giải các bài tập.
 B-Chuẩn bị của GV và HS -Thước thẳng , bảng phụ .
 C – Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
 Hoạt động 1 - Kiểm tra bài cũ
GV ghi đề trên bảng phụ Hs1 lên bảng viết
Câu 1 Cho c -Hai cặp góc so le trong là và ; c 
 A 3 2 a -Bốn cặp góc đồng vị là 
 4 1 
 	-Hai cặp góc trong cùng phía là 
 B 3 2 b -Hai cặp góc ngoài cùng phía là 
 4 1 	 
Hãy viết các cặp góc
 -So le trong , đồng vị , trong cùng phía và ngoài
 cùng phía
 Câu 2 cho 	 HS2 lên bảng thực hiện
 A 3 2
 4 1
 	 B 3 2
 4 1
 -viết các cặp góc bằng nhau -Các cặp góc ở vị trí so le trong ,các cặpgóc ở 
 	 vị trí đồng vị, các cặp góc ở vị trí so le ngoài
 -Tính tổng các trong cùng phía , ngoài cùng 
 phía =180
GV cho học sinh nhận xét sửa chữa cho điểm
	 Hoạt động 2 -Luyện tập
 Bài 1 : Xem hình vẽ rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau
 A 2 B 2
 1 4 
 D 3 3 C
 a/ và .là một cặp góc so le trong; Hs làm việc theo nhóm- ghi đáp án vào 
 b/ và..là một cặp góc trong cùng phía; bảng nhóm
 c/ và..là một cặp góc kề bù; a/ ; b// ; c/ ; d/ 
 d/ và..là một cặp góc đồng vị; e/ 
 e/ và..là một cặp góc đối đỉnh. 
 GV cho đáp án Hs các nhóm kiểm tra chéo –nhận xét 
Bài 2 a/ Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng Hs cả lớp cùng thực hiện
 để các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị a/ c
 Bằng 50. Đặt tên cho các góc tạo thành 	 b/ Tính các góc tạo thành 	 A 3 2 50 a
 	 4 1	 B 3 2 50 b
 4 1	 
GV-gọi 1 HS lên bảng thực hiện phần a 1 HS lên bảng thực hiện phần a	 1 HS lên bảng thực hiện phần b	1HS lên bảng thực hiện phần b	 Cho HS dưới lớp theo dõi nhận xét sửa chữa	Kq 	 
 HS lớp nhận xét sửa chữa	
 Hoạt động 3 – Củng cố	 Từ kết quả trên hãy sắp xếp các cặp góc bằng	1HS lên bảng viết tên các cặp góc bằng nhau nhau,nêu vị trí của 2 góc trong cặp .	nhau	
 HS đứng tại chỗ đọc tên vị trí của 2 góc 	 trong cặp
-Tính tổng số đo của 2 góc trong cùng phía,ngoài - 1HS đứng tại chỗ đọc kq =1800
cùng phía
GV cho HS nhận xét sửa chữa và nhắc lại các -HS đứng tại chỗ nhận xét sửa chữa và
tính chất của các góc giữa hai đường thẳng và nhắc lại các tính chất của các góc giữa 2
1 cát tuyến đường thẳng vsf 1 cát tuyến
 Hoạt động 4 –HDHSVN
Về nhà học bài SGK –Làm các bài tập SBT
Xem lại khái niệm về 2 đường thẳng song song đã học ở lớp 6

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tap h7 t6.doc