Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức : - HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại viết phân số dưới dạng số thập phân

 2. Kĩ năng : - HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số , biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân 2 hỗn số .

 3. Thái độ : - Rèn tính cẩn c thận , chính xác khi làm toán .Rè tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán .

II. Chuẩn Bị:

 - GV : Hệ thống bài tập.

- HS: Chuẩn bị bài tập về nhà.

III. Phương Pháp:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, hướng dẫn, gợi mở.

IV. Tiến Trình Dạy Học:

1. Ổn định lớp: (1) 6A3 :

 2. Kiểm tra bài cũ: (10)

 - HS 1 : Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. Chữa bài tập 111 / SBT .

- HS 2 : Định nghĩa phân số thập phân ? Nêu thành phân của số thập phân ?

Viết các phân số sau dướin dạng phân số thập phân , số thập phân và phần trăm

 Nhận xét (ghi điểm).

 3. Nội dung bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 90: Luyện tập - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 29
Tiết: 90
Ngày Soạn: 30/03/2013
Ngày dạy : 02/04/2013
 LUYỆN TẬP §13
I. Mục Tiêu:
 1. Kiến thức : - HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại viết phân số dưới dạng số thập phân
 2. Kĩ năng : - HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số , biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân 2 hỗn số .
 3. Thái độ : - Rèn tính cẩn c thận , chính xác khi làm toán .Rè tính nhanh và tư duy sáng tạo khi giải toán .
II. Chuẩn Bị:
	- GV : Hệ thống bài tập.
- HS: Chuẩn bị bài tập về nhà.
III. Phương Pháp: 
	- Đặt và giải quyết vấn đề, hướng dẫn, gợi mở.
IV. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A3 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
 	- HS 1 : Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại. Chữa bài tập 111 / SBT .
- HS 2 : Định nghĩa phân số thập phân ? Nêu thành phân của số thập phân ?
Viết các phân số sau dướin dạng phân số thập phân , số thập phân và phần trăm
à Nhận xét (ghi điểm).
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
Hoạt dộng 1 : (8’) 
Dạng 1 : cộng 2 hỗn số 
- Bài 99 / 17 – SGK 
b.Có cách tính nào tính nhanh không ?
Hoạt động 2 : (10’)
Dạng 2 : Nhân chia 2 hỗn số 
-Bài 101 / 47 – SGK – 
- Bài 102 / 47 – SGK – 
Hoạt động 3: (13’)
Dạng 3 : Tính giá trị biểu thức :
- Bài 100 / 47 – SGK – 
- Bài 103 :
Sau khi HS GV nêu lên tổng quát : vậy a:0,5 = a.2 
Tương tự khi chia a cho 0,25 ;cho 0,125 em làm như thế nào ? Em hãy cho ví dụ minh hoạ ?
- GV chốt lại vấn đề : cần phải nắm vững cách viết 1 số thập phân ra phân số và ngược lại . GV nêu 1 vài số thập phân thường gặp mà được biểu diễn dưới dạng phân số đó là : 0,25 = 
- Bài 104 / 47 – SGK – 
Để viết 1 phân số dưới dạng số thập phân , % em làm thế nào ?
GV giới thiệu cách làm : chia tử cho mẫu 
- HS 1 đứng tại chỗ trả lời câu a. Bạn cường đã viết hỗn số dười dạng phân số rồi tiến hành cộng 2 phân số khác mẫu . 
- 1 HS lên bảng tính cách khác .
- 2 HS lên bảng làm .
- 1 HS lên bảng làm .
- 1 HS lên bảng làm .
- HS đứng tại chỗ giải thích 
- HS trả lời và cho ví dụ minh hoạ .
- HS chú ý.
- 1 HS lên bảng làm 
- HS ta có thể viết phân số đó dưới dạng phân số thập phân , rồi chuyển dưới dạmng số thập phân , % .
Bài 99 / 17 – SGK 
Bài 101 / 47 – SGK 
Bài 102 / 47 
Bài 100/ 47
Bài 104 / 47 – SGK 
 4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc làm bài tập.
 5. Dặn Dò Và Hướng Dẫn Về Nhà: ( 3’)
 	- Ôn lại các dạng bài vừa làm.
- Làm bài tập / 48 , 49 – SGK
 6. Rút Kinh Nghiệm: 	
..

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_so_hoc_lop_6_tiet_90_luyen_tap_nam_hoc_2012_2013_ngu.doc