Giáo án Tin học 7 tuần 14 tiết 45+46: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Giáo án Tin học 7 tuần 14 tiết 45+46: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tuần 14

TIẾT 45+46: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

I/ Mục tiêu:

Giúp HS:

 - Năm được cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng (Ascending) hoặc giảm (Descending) từ đó học sinh nhận ra được ích lợi của công việc này.

 - Rèn luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu ở những điều kiện khác nhau.

 - Tìm những ví dụ thực tế để ứng dụng nội dung sắp xếp và lọc dữ liệu.

 - Biết lọc dữ liệu để tìm kiếm theo những điều kiện nhất định.

II. Chuẩn bị:

 GV: Chuẩn bị phòng máy dùng để học lí thuyết

 HS: Học bài ôn lại các kiến thức đã học.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 1134Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 tuần 14 tiết 45+46: Sắp xếp và lọc dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14
Tiết 45+46: sắp xếp và lọc dữ liệu
I/ Mục tiêu:
Giúp HS:
	- Năm được cách sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng (Ascending) hoặc giảm (Descending) từ đó học sinh nhận ra được ích lợi của công việc này.
	- Rèn luyện kỹ năng sắp xếp dữ liệu ở những điều kiện khác nhau.
	- Tìm những ví dụ thực tế để ứng dụng nội dung sắp xếp và lọc dữ liệu.
	- Biết lọc dữ liệu để tìm kiếm theo những điều kiện nhất định.
II. Chuẩn bị:
	GV: Chuẩn bị phòng máy dùng để học lí thuyết
	HS: Học bài ôn lại các kiến thức đã học.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ:
 Vì sao trước khi in trang tính ta cần phải vào Print preview?
- Làm thế nào để có được trang in hợp lý?
- Trình bày các bước để thay đổi hướng giấy của bảng tính?
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Sắp xếp dữ liệu
GV: Đưa ra ví dụ minh hoạ như sgk.
HS: Theo dõi, chú ý.
GV: Khi nhìn vào hai bảng tính này ta có nhận ra sự khác biệt gì không?
HS: Trả lời.
GV: Giới thiệu cho HS cách sắp xếp dữ liệu.
HS: Chú ý, theo dõi, ghi bài vào vở.
GV: Nêu ví dụ trong sgk.
GV: Đưa bảng 82 trong sgk: Có cách nào sắp xếp cột điểm trung bình mà dữ liệu ở các cột khác không thay đổi không?
HS: 
GV: hướng dẫn cách thực hiện như trong sgk.
* Khái niệm: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng, cột trong một hay nhiều cột theo thứ tự tăng hoặc giảm.
- Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện như sau:
C1: + Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
+ Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nút để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).
* Chú ý: (sgk)
* Dùng bảng chọn để sắp xếp dữ liệu:
- Chọn khối A3:G19.
- Vào DATA chọn Sort.
- Trong ô Sort by chọn cột cần sắp xếp (Ascending) tăng dần; Descending (giảm dần).
- Nháy OK.
Hoạt động 2: Lọc dữ liệu
GV: Đưa khái niệm thế nào là lọc dữ liệu cho HS rõ.
HS: Theo dõi, chú ý.
GV: Cho HS đọc sgk.
HS: Nghiên cứu trong sgk.
GV: Giới thiệu cho HS cách lọc dữ liệu.
HS: Chú ý, theo dõi, ghi bài.
GV: Làm 1 ví dụ minh hoạ trên máy tính cho HS theo dõi.
HS: Theo dõi.
GV: Cho 2 HS thao tác lại cách làm vừa rồi.
HS: Thao tác trên máy tính.
* Khái niệm: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Quá trình lọc dữ liệu gồm 2 bước chính:
* Bước 1: Chuẩn bị:
+ Nháy chuột vào 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
+ Mở bảng chọn: DATA/ Filter/ AutoFiller.
* Bước 2: Chọn tiêu chuẩn để lọc.
+ Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột.
+ Các giá trị khác nhau của cột dữ liệu sẽ hiện ra.
+ Các hàng mà dữ liệu của ô tại cột đó đúng bằng giá trị chọn sẽ được hiển thị.
* Sau khi có kết quả lọc ta có thể:
- Chọn DATA/Filter/Show All để hiển thị toàn bộ danh sách.
- Để thoát khỏi chế độ lọc: Data/Filter/ AutoFilter.
Hoạt động 3: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất ( hay nhỏ nhất)
GV: Hướng dẫn học sinh cách lọc hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất.
- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau:
+ Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu thuộc một số giá trị.
VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn nhất: Chọn Top 10 à Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3 à OK.
4.Củng cố - Hướng dẫn về nhà:
GV: Muốn sắp xếp dữ liệu ta dùng lệnh nào?
HS: Data/ Sort.
GV: Muốn tìm kiếm vài dữ liệu nào đó ta dùng cách nào?
HS: Lọc dữ liệu Filter.
- Học bài theo sgk và vở ghi.
- Trả lời các câu hỏi và bài tập trong sgk – 76.
Tổ chuyên môn ký duyệt ngày 22 / 02 / 2010
TTCM
Nguyễn Thị An

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 23 tin hoc 7.doc