Giáo án Tin học 7 tuần 25: Bài thực hành học vẽ hình học động với phần mềm geogebra

Giáo án Tin học 7 tuần 25: Bài thực hành học vẽ hình học động với phần mềm geogebra

Bài thực hành

HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG

VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình của phần mềm

- Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.

- Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.

2. Kĩ năng

- Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong chương trình môn Toán.

- KNS: Tự nhận thức.

3. Thái độ

- Có ý thức quí trọng sức lao động của các tác giả phần mềm, từ đó nâng cao thêm ý thức tôn trọng bản quyền.

 

doc 5 trang Người đăng vultt Lượt xem 993Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 tuần 25: Bài thực hành học vẽ hình học động với phần mềm geogebra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25	Ngày Soạn: 28/02/2011
Tuần: 47 	Ngày dạy : 01/03/2011
Bài thực hành 
HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG
VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
I - MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình của phần mềm
- Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
- Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.
2. Kĩ năng
- Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong chương trình môn Toán. 
- KNS: Tự nhận thức.
3. Thái độ
- Có ý thức quí trọng sức lao động của các tác giả phần mềm, từ đó nâng cao thêm ý thức tôn trọng bản quyền. 
II- CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên 
- Các máy tính trong phòng máy đã cài đặt GeoGeBra, chạy tốt. 2 HS/máy tính.
- Bài giảng trình bày trên máy chiếu.
2. Học sinh
- SGK đầy đủ.
- Vở ghi chép, giấy, thước và viết.
III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Ổ định lớp (1’)
Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
Bài mới
HOẠT ĐỘNG GV
HHOẠT ĐỘNG HS
HOẠT ĐỘNG 1 (20’)
1/ HỌC THỰC HÀNH THEO CHỈ DẪN
Ÿ GV minh họa vẽ hình tam giác trực tiếp trên phần mềm.
Ÿ GV thực hiện bằng cách nháy chọn công cụ tạo đoạn thẳng (trên thanh công cụ)
Ÿ A
B
GV nháy chuột tại vị trí trống bất kỳ trên màn hình, di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. 
Ÿ A
B
C
A
B
GV giữ nguyên trạng thái sử dụng công cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm B, di chuyển đến vị trí mới và nháy chuột.
Ÿ GV giữ nguyên trạng thái sử dụng công cụ đoạn thẳng. Nháy chuột tại điểm C, di chuyển đến điểm A và nháy chuột.
A
B
C
Ÿ GV yêu cầu HS tự thực hiện lại cách vẽ hình tam giác, GV kiểm tra và hướng dẫn thêm
Ÿ HS quan sát
Ÿ HS quan sát
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn AB
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn BC
Ÿ HS thấy xuất hiện đoạn AC và hình tam giác ABC đã xong
Ÿ HS thực hiện các bước vẽ hình tam giác trên máy mình
HOẠT ĐỘNG 2 (20’)
2/ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH
a.Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến.
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ hình
tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến
b.Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H.
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường cao là hình trung trực
c.Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm D.
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm D
4/ Củng cố: (3’)
- Nhận xét giờ học, ý thức học bài và kết quả làm bài của học sinh
5/ Hướng dẫn học ở nhà (1’)
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập và thực hành trên máy nếu có
Tuần: 25	Ngày soạn: 28/02/2011
Tuần: 48 	 Ngày dạy : 01/03/2011
Bài thực hành
HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG
VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
I - Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Biết ý nghĩa của phần mềm.
- Biết chức năng các màn hình chính và thanh bảng chọn trên màn hình của phần mềm
- Biết được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
- Biết thao tác một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.
2. Kĩ năng
- Kích hoạt khởi động được phần mềm.
- Nhận biết được màn hình và thanh bảng chọn trên màn hình.
- Thực hiện được trong việc vẽ và minh hoạ các hình được học trong chương trình môn Toán. 
3. Thái độ
- Nhận thức được GeoGeBra là một phần mềm học vẽ hình học động ở (THCS) rất tốt, có ý thức muốn tìm hiểu các phần mềm khác phục vụ học tập.
- Có ý thức quí trọng sức lao động của các tác giả phần mềm, từ đó nâng cao thêm ý thức tôn trọng bản quyền. 
II- Chuẩn bị 
1. Giáo viên 
- Các máy tính trong phòng máy đã cài đặt GeoGeBra, chạy tốt. 2 HS/máy tính.
- Bài giảng trình bày trên bảng.
- Bảng và bút.
2. Học sinh
- SGK đầy đủ.
- Vở ghi chép, giấy, thước và viết.
III- Tiến trình bài dạy
1. Ổ định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
3. Bài mới (40’)
*Học sinh tự thực hành theo yêu cầu của giáo viên
- Nêu cách khởi động GeoGeBra, cửa sổ dòng lệnh, thanh bảng chọn, nơi thể hiện các hình hình học
A
F
B
D
C
E
G
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ hình tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến
A
B
C
H
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường cao là hình trung trực 
A
B
C
I
- Dùng thanh công cụ, thực hiện vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I
4/ Củng cố: (3’)
- Nhận xét giờ học, ý thức học bài và kết quả làm bài của học sinh
5/ Hướng dẫn học ở nhà (1’)
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập và thực hành trên máy nếu có điều kiện.
A
D
C
B
Bài về nhà : Vẽ hình bình hành ABCD

Tài liệu đính kèm:

  • docTinhoc7 ca nam.doc