Giáo án Vật lý 6 tuần 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giáo án Vật lý 6 tuần 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19

 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Thể tích chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm đi khi lạnh đi

- Các chất lỏng khác nhau giãn nở vì nhiệt khác nhau.

- Tìm được ví dụ thực tế về sự nở vì nhiệt của chất lỏng

- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

2. Kỹ năng:

- Làm TN để chứng minh sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức học tập trong việc thu thập thông tin trong nhóm.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý 6 tuần 22: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 22 Tiết: 22 
 Bài 19
Ngày soạn
Ngày dạy
Lớp
: 23/01/2011
: /01/2011
: 6
 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Thể tích chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm đi khi lạnh đi
Các chất lỏng khác nhau giãn nở vì nhiệt khác nhau.
Tìm được ví dụ thực tế về sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
2. Kỹ năng:
 Làm TN để chứng minh sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
3. Thái độ:
Rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức học tập trong việc thu thập thông tin trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : 
Cả lớp : tranh hình 19.3/sgk
Mỗi nhóm: 1bình thuỷ tinh, 1ống thuỷ tinh, 1 nút cao su có lỗ, 1 chậu thuỷ tinh, nước màu
2. Học sinh: 
SGK và vở ghi
III. LÊN LỚP
Ổn định lớp.
Kiểm tra bài cũ (5ph)
-CH: Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn.
-Gọi học sinh chữa các bài tập 18.3, 18.4/SBT
-TL: Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt các nhau.
-B18..3: (1)C: hợp kim Platinit
 (2)Vì thuỷ tinh chịu lửa nở vì nhiệt ít hơn thuỷ tinh thường tới 3 lần
-B18.4: Để khi trời nóng các tấm tôn có thể dãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn làm hỏng tôn
Bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
ĐVĐ: ( 2 phút )
-Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Vậy đối với chất lỏng có xảy ra hiện tượng này hay không ?Nếu xảy ra thì có điểm gì khác và giống với chất rắn không ?Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.
- Lắng nghe
- Ghi bài 
Tiết 22 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
Hoạt động 1: 
 Làm thí nghiệm để kiểm tra xem nước có nở ra khi nóng lên hay không ? (10ph)
-Yêu cầu học sinh đọc thí nghiệm 
-Yêu cầu học sinh các nhóm tiến hành thí nghiệm 
-Quan sát và nhắc nhở học sinh trong quá trình tiến hành thí nghiệm 
-Yêu cầu học sinh quan sát kĩ hiện tượng xảy ra và thảo luận trả lời câu hỏi C1
-Nhận xét 
-Yêu cầu học sinh đọc và đưa ra dự đoán cho câu C2 
-Gọi học sinh đưa ra dự đoán
-Yêu cầu các nhóm học sinh làm thí nghiệm kiểm tra
-Gọi học sinh trình bày kết quả thí nghiệm 
- Nhận xét và chốt lại : “Nước và các chất lỏng nói chung đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi”
-Đvđ: Đối với các chất lỏng khác nhau sự nở vì nhiệt có giống nhau hay không ?
-Đọc thí nghiệm ở sgk 
-Làm thí nghiệm theo nhóm
-Quan sát hiện tượng xảy ra
 Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi C1 
-Đọc và đưa ra dự đoán cho câu hỏi C2 
-TL: mực nước hạ xuống
-Tiến hành thí nghiệm kiểm tra
-Trình bày kết quả thí nghiệm 
-Lắng nghe 
-Ghi bài 
-Suy nghĩ và tìm câu trả lời 
1.Làm thí nghiệm :
2.Trả lời câu hỏi 
-C1: Mực nước dâng lên vì nước nóng lên sẽ ở ra
-C2: Mực nước hạ xuống vì nước lạnh đi co lại 
è chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
Hoạt động2: Chứng minh các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau (8ph)
-Cho học sinh quan sát hình19.3
-Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét và trả lời câu hỏi C3
-Nhận xét và chốt lại câu trả lời à cho học sinh ghi vào vở
-Quan sát hình 19.3
-Rút ra nhận xét 
-Trả lời câu hỏi C3 
-Ghi bài 
3. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất lỏng
-Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau 
Hoạt động 3: Rút ra kết luận (10ph)
-Yêu cầu học sinh làm C4
-Gọi học sinh trả lời câu hỏi C4 
-Nhận xét 
- Hoạt động cá nhân làm câu C4 
-Trả lời câu hỏi C4 
-Ghi bài 
4. Rút ra kết luận : 
 ( C4 / Sgk )
Hoạt động 4 : Vận dụng – Củng cố (8ph)
-Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi C5, C6,
-Gọi học sinh trả lời câu hỏi C5, C6 
-Nhận xét 
-Làm thí nghiệm của câu C7 cho học sinh quan sát và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C7 
-Gọi học sinh trả lời câu hỏi C7 
-Nhận xét 
-Đọc và trả lời câu hỏi C5, C6 
-Trả lời câu hỏi C5, C6 
-Ghi bài 
-Quan sát thí nghiệm 
-Trả lời câu hỏi C7 
-Ghi bài 
5. Vận dụng 
-C5: vì khi đun nóng nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài
-C6: để tránh tình trạng nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở ra nhiệt
-C7: mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn. Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải cao hơn.
 Củng cố : 
Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ và mục “ có thể em chưa biết”
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà. (2ph) 
Học bài. Làm bài tập 19.1®19.5 / Sbt
Chuẩn bị bài tiết sau

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần22.doc